summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorLennart Poettering <lennart@poettering.net>2009-07-23 15:32:33 +0200
committerLennart Poettering <lennart@poettering.net>2009-07-23 15:32:33 +0200
commit638f9a561e8353ae9bd7e07e4f42e4c4f53f617e (patch)
treec5a353a272eb8a590fd3a9233cba169e9ed051e7
parent88d5749f6ae8d391963a12a6221f006de2947e50 (diff)
parent0aca5ad3c09ea3e2202209e17808ec1bb86e5ac2 (diff)
Merge branch 'master-tx'
Conflicts: po/ca.po po/cs.po po/de.po po/es.po po/pl.po
-rw-r--r--po/ca.po315
-rw-r--r--po/cs.po125
-rw-r--r--po/de.po74
-rw-r--r--po/es.po694
-rw-r--r--po/pl.po75
5 files changed, 536 insertions, 747 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 878e2293..d8d5c1d7 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -23,12 +23,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 23:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-10 18:47+0200\n"
-"Last-Translator: Judith Pintó Subirada <judithp@gmail.com>\n"
-"Language-Team: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 14:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-18 11:40+0100\n"
+"Last-Translator: Tomàs Bigordà <t0mynoker@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:1015
@@ -72,16 +72,21 @@ msgstr ""
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:49
msgid "Virtual LADSPA sink"
-msgstr ""
+msgstr "Conducte virtual LADSPA"
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:53
msgid ""
"sink_name=<name for the sink> sink_properties=<properties for the sink> "
"master=<name of sink to filter> format=<sample format> rate=<sample rate> "
-"channels=<number of channels> channel_map=<channel map> plugin=<ladspa "
-"plugin name> label=<ladspa plugin label> control=<comma seperated list of "
-"input control values>"
+"channels=<number of channels> channel_map=<channel map> plugin=<ladspa plugin "
+"name> label=<ladspa plugin label> control=<comma seperated list of input "
+"control values>"
msgstr ""
+"sink_name=<nom per al conducte> sink_properties=<propietats per al "
+"conducte> master=<nom del conducte del filtre> format=<format de mostra> "
+"rate=<ràtio de mostra> channels=<nombre de canals> channel_map=<mapa de canals> "
+"pulgin=<nom del connector ladspa> label=<etiqueta del connector ladspa> "
+"control=<llista separada per comes dels valors de control d'entrada>"
#: ../src/pulsecore/sink.c:2394
msgid "Internal Audio"
@@ -199,7 +204,7 @@ msgstr "No s'ha pogut crear '%s': %s"
#: ../src/daemon/main.c:221
#, c-format
msgid "Failed to change group list: %s"
-msgstr "No s'ha pogut canviar la llista del grup :%s"
+msgstr "No s'ha pogut canviar la llista del grup: %s"
#: ../src/daemon/main.c:237
#, c-format
@@ -266,15 +271,15 @@ msgid ""
"privileges and we have no increase RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource "
"limits.\n"
"For enabling real-time/high-priority scheduling please acquire the "
-"appropriate PolicyKit privileges, or become a member of '%s', or increase "
-"the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
+"appropriate PolicyKit privileges, or become a member of '%s', or increase the "
+"RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
msgstr ""
"S'ha demanat SUID de root i una planificació de temps real i/o d'alta "
-"prioritat. De totes formes, falten els privilegis necessaris:\n"
+"prioritat. Tanmateix, falten els privilegis necessaris:\n"
"No es pertany al grup '%s'. PolicyKit no atorga els privilegis demanats i no "
"s'ha incrementat els límits de recursos RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO.\n"
-"Per habilitar la planificació en temps real o d'alta prioritat, heu "
-"d'obtenir els privilegis de PolicyKits adequats, o pertànyer al grup '%s', o "
+"Per habilitar la planificació en temps real o d'alta prioritat, heu d'obtenir "
+"els privilegis de PolicyKit adequats, o pertànyer al grup '%s', o "
"incrementar els límits de recursos de RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO per a aquest "
"usuari."
@@ -282,8 +287,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
msgstr ""
-"La prioritat alta està habilitada en la configuració però no està permesa "
-"per la política."
+"La prioritat alta està habilitada en la configuració però no està permesa per "
+"la política."
#: ../src/daemon/main.c:614
msgid "Successfully increased RLIMIT_RTPRIO"
@@ -299,8 +304,7 @@ msgid "Giving up CAP_NICE"
msgstr "S'abandona CAP_NICE"
#: ../src/daemon/main.c:631
-msgid ""
-"Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
+msgid "Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
msgstr ""
"La prioritat de temps real està habilitada en la configuració però no està "
"permesa per la política."
@@ -321,8 +325,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en matar el dimoni: %s"
#: ../src/daemon/main.c:722
msgid ""
-"This program is not intended to be run as root (unless --system is "
-"specified)."
+"This program is not intended to be run as root (unless --system is specified)."
msgstr ""
"No és necessari executar aquesta aplicació com a root (excepte si "
"s'especifica --system)"
@@ -338,14 +341,14 @@ msgstr "La opció --start no està suportada per a instàncies de sistema."
#: ../src/daemon/main.c:734
msgid "Running in system mode, but --disallow-exit not set!"
msgstr ""
-"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --"
-"disallow-exit."
+"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --disallow-"
+"exit."
#: ../src/daemon/main.c:737
msgid "Running in system mode, but --disallow-module-loading not set!"
msgstr ""
-"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --"
-"disallow-module-loading."
+"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --disallow-"
+"module-loading."
#: ../src/daemon/main.c:740
msgid "Running in system mode, forcibly disabling SHM mode!"
@@ -459,9 +462,9 @@ msgid "Machine ID is %s."
msgstr "L'ID de la màquina és %s."
#: ../src/daemon/main.c:917
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Session ID is %s."
-msgstr "L'ID de la màquina és %s."
+msgstr "L'ID de la sessió és %s."
#: ../src/daemon/main.c:923
#, c-format
@@ -487,6 +490,12 @@ msgid ""
"Please read http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode for an "
"explanation why system mode is usually a bad idea."
msgstr ""
+"Esteu utilitzant el PA en mode sistema. Tingueu en compte "
+"que molt probablement no hauríeu de fer-ho.\n"
+"No obstant això, si ho feu és la vostra responsabilitat si no funciona "
+"com s'esperava.\n"
+"Si us plau, llegiu http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode per "
+"a una explicació de per què el mode sistema sol ser una mala idea."
#: ../src/daemon/main.c:951
msgid "pa_pid_file_create() failed."
@@ -501,8 +510,8 @@ msgid ""
"Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-"
"resolution timers enabled!"
msgstr ""
-"Es recomana la utilització d'un nucli amb els temporitzadors d'alta "
-"resolució habilitats."
+"Es recomana la utilització d'un nucli amb els temporitzadors d'alta resolució "
+"habilitats."
#: ../src/daemon/main.c:988
msgid "pa_core_new() failed."
@@ -539,8 +548,7 @@ msgid ""
" --dump-conf Dump default configuration\n"
" --dump-modules Dump list of available modules\n"
" --dump-resample-methods Dump available resample methods\n"
-" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory "
-"segments\n"
+" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments\n"
" --start Start the daemon if it is not "
"running\n"
" -k --kill Kill a running daemon\n"
@@ -618,19 +626,18 @@ msgstr ""
" --check Comprova l'execució del dimoni\n"
"\n"
"OPCIONS:\n"
-" --system[=BOOL] Executa com una instància de "
-"sistema\n"
+" --system[=BOOL] Executa com una instància de sistema\n"
" -D, --daemonize[=BOOL] Converteix en dimoni després de la "
"inicialització\n"
" --fail[=BOOL] Surt quan falli la inicialització\n"
" --high-priority[=BOOL] Prova d'establir un nivell de \n"
-" prioritat alt (només disponible com "
-"a root,\n"
+" Prioritat alta (només disponible com a "
+"root,\n"
" amb SUID o amb un RLIMIT_NICE "
"elevat)\n"
" --realtime[=BOOL] Intenta habilitar la programació en\n"
-" en temps real (només disponible com "
-"a root,\n"
+" en temps real (només disponible com a "
+"root,\n"
" amb SUID o amb un RLIMIT_RTPRIO "
"elevat)\n"
" --disallow-module-loading[=BOOL] Inhabilita el mòdul de carrega/"
@@ -639,8 +646,8 @@ msgstr ""
"després de l'inici\n"
" --disallow-exit[=BOOL] Inhabilita la petició de l'usuari de "
"sortida\n"
-" --exit-idle-time=SEGS Mata el dimoni quan estigui inactiu "
-"i hagi passat\n"
+" --exit-idle-time=SEGS Mata el dimoni quan estigui inactiu i "
+"hagi passat\n"
" aquest temps\n"
" --module-idle-time=SEGS Descarrega els mòduls carregats "
"automàticament\n"
@@ -648,8 +655,7 @@ msgstr ""
"aquest temps\n"
" --scache-idle-time=SEGS Descarrega les mostres carregades "
"automàticament\n"
-" després que hagi passat aquest "
-"temps\n"
+" després que hagi passat aquest temps\n"
" --log-level[=NIVELL] Incrementa o especifica el nivell de "
"detall\n"
" -v Incrementa el nivell de detall\n"
@@ -658,23 +664,23 @@ msgstr ""
"missatges de registre\n"
" --log-time[=BOOL] Inclou marques de temps en els "
"missatges de registre\n"
-" --log-backtrace=FRAMES Inclou una traça en els missatges de "
+" --log-backtrace=MARCS Inclou una traça en els missatges de "
"registre\n"
-" -p, --dl-search-path=CAMI Estableix el camí de cerca "
-"d'objectes dinàmics\n"
+" -p, --dl-search-path=CAMÍ Estableix el camí de cerca d'objectes "
+"dinàmics\n"
" compartits (plugins)\n"
-" --resample-method=METODE Utilitza el mètode de remostreig\n"
+" --resample-method=MÈTODE Utilitza el mètode de remostreig\n"
" (Per veure els valors possibles "
"utilitza --dump-resample-methods)\n"
" --use-pid-file[=BOOL] Crea un fitxer PID\n"
-" --no-cpu-limit[=BOOL] No instal·lis un limitador de "
-"càrrega de CPU\n"
+" --no-cpu-limit[=BOOL] No instal·lis un limitador de càrrega "
+"de CPU\n"
" en plataformes que ho suportin.\n"
" --disable-shm[=BOOL] Inhabilita el suport de memòria "
"compartida.\n"
"\n"
"SCRIPT D'INICI:\n"
-" -L, --load=\"ARGUMENTS MODUL\" Carrega el mòdul especificat amb\n"
+" -L, --load=\"ARGUMENTS MÒDUL\" Carrega el mòdul especificat amb\n"
" els arguments especificats\n"
" -F, --file=NOMFITXER Executa l'script especificat\n"
" -C Obre una línia d'ordres en la TTY "
@@ -787,7 +793,7 @@ msgstr "Càrrega: %s\n"
#: ../src/daemon/dumpmodules.c:75
#, c-format
msgid "DEPRECATION WARNING: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Advertència d'obsolescència: %s\n"
#: ../src/daemon/dumpmodules.c:79
#, c-format
@@ -861,11 +867,11 @@ msgstr "Error en obrir el fitxer de configuració: %s"
#: ../src/daemon/daemon-conf.c:540
msgid ""
-"The specified default channel map has a different number of channels than "
-"the specified default number of channels."
+"The specified default channel map has a different number of channels than the "
+"specified default number of channels."
msgstr ""
-"El mapa de canals especificat per omissió té un número de canals diferent "
-"del número de canals especificat per omissió."
+"El mapa de canals especificat per omissió té un número de canals diferent del "
+"número de canals especificat per omissió."
#: ../src/daemon/daemon-conf.c:616
#, c-format
@@ -1370,46 +1376,46 @@ msgstr "S'ha produït un error en l'stream: %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:340
#, c-format
msgid "Stream device suspended.%s \n"
-msgstr "Flux del dispositiu suspés.%s\n"
+msgstr "Flux del dispositiu suspés.%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:342
#, c-format
msgid "Stream device resumed.%s \n"
-msgstr "Flux del dispositiu représ.%s\n"
+msgstr "Flux del dispositiu représ.%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:350
#, c-format
msgid "Stream underrun.%s \n"
-msgstr "Dades insuficients al flux .%s\n"
+msgstr "Dades insuficients al flux.%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:357
#, c-format
msgid "Stream overrun.%s \n"
-msgstr "Desbordament de flux.%s\n"
+msgstr "Desbordament de flux.%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:364
#, c-format
msgid "Stream started.%s \n"
-msgstr "S'ha iniciat el flux.%s\n"
+msgstr "S'ha iniciat el flux.%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:371
#, c-format
msgid "Stream moved to device %s (%u, %ssuspended).%s \n"
-msgstr "S'ha mogut el flux al dispositiu %s (%u, %ssuspés).%s\n"
+msgstr "S'ha mogut el flux al dispositiu %s (%u, %ssuspés).%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:371
msgid "not "
-msgstr "no"
+msgstr "no "
#: ../src/utils/pacat.c:378
#, c-format
msgid "Stream buffer attributes changed.%s \n"
-msgstr "Atributs del fluxe de la memòria intermèdia canviats.%s \n"
+msgstr "Els atributs del flux de memòria intermèdia han canviat.%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:411
#, c-format
msgid "Connection established.%s \n"
-msgstr "S'ha establert la connexió.%s\n"
+msgstr "S'ha establert la connexió.%s \n"
#: ../src/utils/pacat.c:414
#, c-format
@@ -1458,7 +1464,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obtenir la latència: %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:572
#, c-format
msgid "Time: %0.3f sec; Latency: %0.0f usec. \r"
-msgstr "Temps: %0.3f segs; Latència: %0.0f microsegs.\r"
+msgstr "Temps: %0.3f segs; Latència: %0.0f microsegs. \r"
#: ../src/utils/pacat.c:592
#, c-format
@@ -1466,7 +1472,7 @@ msgid "pa_stream_update_timing_info() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat pa_stream_update_timing_info(): %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:605
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
@@ -1478,8 +1484,7 @@ msgid ""
"\n"
" -v, --verbose Enable verbose operations\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
-"to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
" -d, --device=DEVICE The name of the sink/source to "
"connect to\n"
" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
@@ -1490,14 +1495,14 @@ msgid ""
"in range 0...65536\n"
" --rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to "
"44100)\n"
-" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, "
-"s16be, u8, float32le,\n"
+" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, s16be, "
+"u8, float32le,\n"
" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, "
"s24le, s24be,\n"
" s24-32le, s24-32be (defaults to "
"s16ne)\n"
-" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, "
-"2 for stereo\n"
+" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, 2 "
+"for stereo\n"
" (defaults to 2)\n"
" --channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the "
"default\n"
@@ -1540,9 +1545,9 @@ msgstr ""
"se\n"
" -d, --device=DISPOSITIU Nom del conducte/font al qual "
"connectar-se\n"
-" -n, --client-name=NOM Com cridar aquest client al "
+" -n, --client-name=NOM Com cridar aquest client al servidor\n"
+" --stream-name=NOM Com cridar aquest flux de dades al "
"servidor\n"
-" --stream-name=NOM Com cridar aquest flux al servidor\n"
" --volume=VOLUM Especifica el volum inicial lineal "
"dins el rang 0...65536\n"
" --rate=VELOCITATMOSTREIG La velocitat de mostreig en Hz (per "
@@ -1551,26 +1556,34 @@ msgstr ""
"s16be, u8, float32le,\n"
" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be "
"(per omissió, s16ne)\n"
-" --channels=CANALS Número de canals, 1 per a mono, 2 "
-"per a estèreo\n"
+" --channels=CANALS Número de canals, 1 per a mono, 2 per "
+"a estèreo\n"
" (per omissió, 2)\n"
" --channel-map=MAPACANAL Mapa de canals a utilitzar\n"
-" --fix-format Pren el format de mostra del "
-"conducte al qual s'està connectant\n"
+" --format-fix Pren el format de mostra del conducte "
+"al qual s'està connectant\n"
" el flux.\n"
" --fix-rate Pren la velocitat de mostreig del "
"conducte al qual\n"
" s'està connectant el flux.\n"
-" --fix-channels Pren el número de canals i el mapa "
-"de canals del\n"
-" conducte al qual s'està connectant "
-"el flux.\n"
+" --fix-channels Pren el número de canals i el mapa de "
+"canals del\n"
+" conducte al qual s'està connectant el "
+"flux de dades.\n"
" --no-remix No barregis els canals.\n"
" --no-remap Mapeja els canals per índex en "
"comptes de per nom .\n"
-" --latency=BYTES Sol·licita la latència en bytes.\n"
+" --latencia=BYTES Sol·licita la latència en bytes.\n"
" --process-time=BYTES Sol·licita el temps de procés per "
"petició en bytes.\n"
+" --property=PROPIETAT=VALOR Establir la propietat especificada "
+"per al valor especificat.\n"
+" --raw Gravació/reproducció de dades crues "
+"PCM.\n"
+" --format-fitxer=FFORMAT Gravació/reproducció de dades amb "
+"format PCM.\n"
+" --list-file-formats Llista disponible de formats de "
+"fitxer.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:727
#, c-format
@@ -1584,14 +1597,14 @@ msgstr ""
"Enllaçat amb libpulse %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:760 ../src/utils/pactl.c:900
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid client name '%s'\n"
-msgstr "Mapa de canals invàlid '%s'\n"
+msgstr "Nom del client invàlid '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:776
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid stream name '%s'\n"
-msgstr "Mètode de remostratge invàlid '%s'."
+msgstr "Nom de flux de dades invàlid '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:813
#, c-format
@@ -1609,14 +1622,14 @@ msgid "Invalid process time specification '%s'\n"
msgstr "Especificació de temps de procés invàlida '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:861
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid property '%s'\n"
-msgstr "Mètode de remostratge invàlid '%s'."
+msgstr "Propietat invàlida '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:878
#, c-format
msgid "Unknown file format %s."
-msgstr ""
+msgstr "Format desconegut de fitxer %s."
#: ../src/utils/pacat.c:897
msgid "Invalid sample specification\n"
@@ -1634,15 +1647,13 @@ msgstr "dup2(): %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:919
msgid "Too many arguments.\n"
-msgstr "Hi han massa arguments.\n"
+msgstr "Massa arguments.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:930
-#, fuzzy
msgid "Failed to generate sample specification for file.\n"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir informació de la mostra: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obtenir informació del fitxer.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:950
-#, fuzzy
msgid "Failed to open audio file.\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de so.\n"
@@ -1651,15 +1662,16 @@ msgid ""
"Warning: specified sample specification will be overwritten with "
"specification from file.\n"
msgstr ""
+"Advertència: l'especificació de mostra especificada se sobreescriurà amb "
+"l'especificació del fitxer.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:959 ../src/utils/pactl.c:944
-#, fuzzy
msgid "Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir informació de la mostra: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut determinar l'especificació de mostra del fitxer.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:968
msgid "Warning: Failed to determine channel map from file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Advertència: no s'ha pogut determinar el mapeig de canals des del fitxer.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:979
msgid "Channel map doesn't match sample specification\n"
@@ -1667,13 +1679,15 @@ msgstr "El mapa de canals no coincideix amb l'especificació de mostra\n"
#: ../src/utils/pacat.c:990
msgid "Warning: failed to write channel map to file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Advertència: no s'ha pogut escriure el mapa de canals en un fitxer.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1005
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"Opening a %s stream with sample specification '%s' and channel map '%s'.\n"
-msgstr "S'està obrint un flux %s amb especificació de mostra '%s'.\n"
+msgstr ""
+"S'està obrint un flux de dades %s amb especificació de mostra '%s' i mapa de "
+"canals '%s'.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1006
msgid "recording"
@@ -1687,32 +1701,32 @@ msgstr "reproducció"
#: ../src/utils/pactl.c:1104
#, c-format
msgid "pa_mainloop_new() failed.\n"
-msgstr "Ha fallat pa_mainloop_new().\n"
+msgstr "Ha fallat el pa_mainloop_new().\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1051
msgid "io_new() failed.\n"
-msgstr "Ha fallat io_new().\n"
+msgstr "Ha fallat el io_new().\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1058 ../src/utils/pasuspender.c:290
#: ../src/utils/pactl.c:1116
#, c-format
msgid "pa_context_new() failed.\n"
-msgstr "Ha fallat pa_context_new().\n"
+msgstr "Ha fallat el pa_context_new().\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1066
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s\n"
-msgstr "Ha fallat pa_context_connect(): %s"
+msgstr "Ha fallat el pa_context_connect(): %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1077
msgid "time_new() failed.\n"
-msgstr "Ha fallat time_new().\n"
+msgstr "Ha fallat el time_new().\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1084 ../src/utils/pasuspender.c:298
#: ../src/utils/pactl.c:1127
#, c-format
msgid "pa_mainloop_run() failed.\n"
-msgstr "Ha fallat pa_mainloop_run().\n"
+msgstr "Ha fallat el pa_mainloop_run().\n"
#: ../src/utils/pasuspender.c:81
#, c-format
@@ -1756,8 +1770,7 @@ msgid ""
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
-"to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
"\n"
msgstr ""
"%s [opcions] ... \n"
@@ -1874,14 +1887,14 @@ msgstr ""
"\t\t%s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:261 ../src/utils/pactl.c:353
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "\tPorts:\n"
-msgstr "\tPerfils:\n"
+msgstr "\tPorts:\n"
#: ../src/utils/pactl.c:267 ../src/utils/pactl.c:359
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "\tActive Port: %s\n"
-msgstr "\tPerfil actiu: %s\n"
+msgstr "\tPort actiu: %s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:290
#, c-format
@@ -1933,7 +1946,7 @@ msgstr ""
#: ../src/utils/pactl.c:587 ../src/utils/pactl.c:630 ../src/utils/pactl.c:631
#: ../src/utils/pactl.c:638
msgid "n/a"
-msgstr "n/d"
+msgstr "n/a"
#: ../src/utils/pactl.c:368
#, c-format
@@ -2136,7 +2149,7 @@ msgid "Premature end of file\n"
msgstr "S'ha trobat un fi de fitxer prematurament\n"
#: ../src/utils/pactl.c:826
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
"%s [options] list\n"
@@ -2157,8 +2170,7 @@ msgid ""
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
-"to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
"server\n"
msgstr ""
@@ -2170,19 +2182,19 @@ msgstr ""
"%s [opcions] remove-sample NOM\n"
"%s [opcions] move-sink-input ID CONDUCTE\n"
"%s [opcions] move-source-output ID FONT\n"
-"%s [opcions] load-module NOM [ARGS ...]\n"
+"%s [opcions] load-module NOM [ARGUMENTS ...]\n"
"%s [opcions] unload-module ID\n"
"%s [opcions] suspend-sink [CONDUCTE] 1|0\n"
"%s [opcions] suspend-source [FONT] 1|0\n"
"%s [opcions] set-card-profile [TARGETA] [PERFIL] \n"
+"%s [opcions] set-sink-port [CONDUCTE] [PORT] \n"
+"%s [opcions] set-source-port [FONT] [PORT] \n"
"\n"
" -h, --help Mostra aquesta ajuda\n"
" --version Mostra la versió\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVIDOR Nom del servidor al qual connectar-"
-"se\n"
-" -n, --client-name=NOM Com cridar aquest client al "
-"servidor\n"
+" -s, --server=SERVER Nom del servidor on connectar-s'hi\n"
+" -n, --client-name=NAME Com cridar aquest client en el servidor\n"
#: ../src/utils/pactl.c:880
#, c-format
@@ -2204,9 +2216,9 @@ msgid "Failed to open sound file.\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de so.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:951
-#, fuzzy
msgid "Warning: Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "S'està obrint un flux %s amb especificació de mostra '%s'.\n"
+msgstr ""
+"Advertència: No s'ha pogut determinar l'especificació de mostra a partir del fitxer.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:961
msgid "You have to specify a sample name to play\n"
@@ -2214,7 +2226,7 @@ msgstr "Heu d'especificar un nom de mostra a reproduir\n"
#: ../src/utils/pactl.c:973
msgid "You have to specify a sample name to remove\n"
-msgstr "Heu d'especificar un nom de mostra a esborrar\n"
+msgstr "Heu d'especificar un nom de mostra a suprimir\n"
#: ../src/utils/pactl.c:982
msgid "You have to specify a sink input index and a sink\n"
@@ -2234,11 +2246,9 @@ msgstr "Heu d'especificar un índex de mòdul\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1037
msgid ""
-"You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean "
-"value.\n"
+"You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean value.\n"
msgstr ""
-"No haríeu d'especificar més d'un conducte. Heu d'especifcar un valor "
-"booleà.\n"
+"No haríeu d'especificar més d'un conducte. Heu d'especifcar un valor booleà.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1050
msgid ""
@@ -2252,14 +2262,12 @@ msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
msgstr "Heu d'especificar un nom o un índex de targeta i un nom de perfil\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1073
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a sink name/index and a port name\n"
-msgstr "Heu d'especificar un nom o un índex de targeta i un nom de perfil\n"
+msgstr "Heu d'especificar un nom o un índex de conducte i un nom de port\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1084
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a source name/index and a port name\n"
-msgstr "Heu d'especificar un nom o un índex de targeta i un nom de perfil\n"
+msgstr "Heu d'especificar un nom o un índex de font i un nom de port\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1099
msgid "No valid command specified.\n"
@@ -2277,8 +2285,8 @@ msgid ""
"\n"
" -d Show current PulseAudio data attached to X11 display (default)\n"
" -e Export local PulseAudio data to X11 display\n"
-" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment "
-"variables and cookie file.\n"
+" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment variables "
+"and cookie file.\n"
" -r Remove PulseAudio data from X11 display\n"
msgstr ""
"%s [-D pantalla] [-S servidor] [-O conducte] [-I font] [-c fitxer] [-d|-e|-"
@@ -2354,6 +2362,8 @@ msgstr "Encara no s'ha implementat.\n"
#: ../src/utils/pacmd.c:61
msgid "No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon."
msgstr ""
+"El dimoni PulseAudio no s'està executant, o no s'està executant com a dimoni "
+"de la sessió."
#: ../src/utils/pacmd.c:66
#, c-format
@@ -2406,7 +2416,7 @@ msgstr ""
"havia res a escriure!\n"
"Probablement es tracta d'un error del controlador de l'ALSA '%s'. Informeu "
"d'aquest problema als desenvolupadors de l'ALSA.\n"
-"Ens han cridat mitjançant POLLOUT set -- tammateix una crida posterior de "
+"Ens han aixecat amb POLLOUT activat -- tanmateix una crida posterior a "
"snd_pcm_avail() ha retornat 0 o un altre valor < min_avail."
#: ../src/modules/alsa/alsa-source.c:424 ../src/modules/alsa/alsa-source.c:563
@@ -2419,11 +2429,11 @@ msgid ""
"We were woken up with POLLIN set -- however a subsequent snd_pcm_avail() "
"returned 0 or another value < min_avail."
msgstr ""
-"Alsa ens ha cridat per a llegir dades noves del dispositiu, però no hi ha "
-"res a llegir!\n"
-"Probablement es tracta d'un error de la controladora '%s' de l'ALSA. "
-"Reporteu aquest problema als desenvolupadors de l'ALSA.\n"
-"Ens ha cridat mitjançant POLLIN set -- tammateix una ordre posterior "
+"Alsa ens ha cridat per a llegir dades noves del dispositiu, però no hi ha res "
+"a llegir!\n"
+"Probablement es tracta d'un error de la controladora '%s' de l'ALSA. Reporteu "
+"aquest problema als desenvolupadors de l'ALSA.\n"
+"Ens han aixecat amb POLLIN activat -- tanmateix una crida posterior a "
"snd_pcm_avail() ha retornat 0 o un altre valor < min_avail."
#: ../src/modules/alsa/module-alsa-card.c:152
@@ -2513,10 +2523,10 @@ msgstr "Servidor de so PulseAudio"
#~ " -v, --verbose Habilita les operacions "
#~ "detallades\n"
#~ "\n"
-#~ " -s, --server=SERVIDOR Nom del servidor al qual "
-#~ "connectar-se\n"
-#~ " -d, --device=DISPOSITIU Nom del conducte al qual "
-#~ "connectar-se\n"
+#~ " -s, --server=SERVIDOR Nom del servidor al qual connectar-"
+#~ "se\n"
+#~ " -d, --device=DISPOSITIU Nom del conducte al qual connectar-"
+#~ "se\n"
#~ " -n, --client-name=NOM Com cridar aquest client al "
#~ "servidor\n"
#~ " --stream-name=NOM Com cridar aquest flux al "
@@ -2539,13 +2549,13 @@ msgstr "Servidor de so PulseAudio"
#~ " --fix-rate Pren la velocitat de mostreig del "
#~ "conducte al qual\n"
#~ " s'està connectant el flux.\n"
-#~ " --fix-channels Pren el número de canals i el "
-#~ "mapa de canals del\n"
-#~ " conducte al qual s'està "
-#~ "connectant el flux.\n"
+#~ " --fix-channels Pren el número de canals i el mapa "
+#~ "de canals del\n"
+#~ " conducte al qual s'està connectant "
+#~ "el flux.\n"
#~ " --no-remix No mesclar els canals.\n"
-#~ " --no-remap Mapeja els canals per índex "
-#~ "enlloc de per nom .\n"
+#~ " --no-remap Mapeja els canals per índex enlloc "
+#~ "de per nom .\n"
#~ " --latency=BYTES Especifica la latència en bytes.\n"
#~ " --process-time=BYTES Especifica el temps de procés per "
#~ "petició en bytes.\n"
@@ -2591,16 +2601,15 @@ msgstr "Servidor de so PulseAudio"
#~ msgid ""
#~ "' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
-#~ "For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate "
-#~ "PolicyKit priviliges, or become a member of '"
+#~ "For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit "
+#~ "priviliges, or become a member of '"
#~ msgstr ""
#~ "' i PolicyKit ha denegat els permísos. S'està lliberant SUID. \n"
#~ "Per habilitar la prioritat en temps real, s'ha de adquirir els permissos "
#~ "de PolicyKit, o pertanyer a '"
#~ msgid ""
-#~ "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this "
-#~ "user."
+#~ "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
#~ msgstr ""
#~ "', o incremetar els límits de recursos RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO per "
#~ "aquest usuari."
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 51ce0850..806ef826 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,14 +7,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio.master-tx\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 23:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-03 23:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 13:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-07 20:37+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:1015
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr ""
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:49
msgid "Virtual LADSPA sink"
-msgstr ""
+msgstr "Virtuální cíl LADSPA"
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:53
msgid ""
@@ -68,6 +68,12 @@ msgid ""
"plugin name> label=<ladspa plugin label> control=<comma seperated list of "
"input control values>"
msgstr ""
+"sink_name=<název cíle> sink_properties=<vlastnosti cíle> master=<název "
+"filtrovaného cíle> format=<vzorkovací formát> rate=<vzorkovací frekvence> "
+"channels=<počet kanálů> channel_map=<mapa kanálů> plugin=<název zásuvného "
+"modulu ladspa> label=<popisek zásuvného modulu ladspa> control=<čárkou "
+"oddělený "
+"seznam hodnot ovládání vstupu>"
#: ../src/pulsecore/sink.c:2394
msgid "Internal Audio"
@@ -431,10 +437,9 @@ msgstr "Nezdařilo se získání ID počítače"
msgid "Machine ID is %s."
msgstr "ID počítače je %s."
-#: ../src/daemon/main.c:917
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/daemon/main.c:917, c-format
msgid "Session ID is %s."
-msgstr "ID počítače je %s."
+msgstr "ID sezení je %s."
#: ../src/daemon/main.c:923
#, c-format
@@ -460,6 +465,13 @@ msgid ""
"Please read http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode for an "
"explanation why system mode is usually a bad idea."
msgstr ""
+"Dobrá, máte tedy PA spuštěn v systémovém režimu. Vemte prosím na vědomí, "
+"že k tomuto by až na výjimečné situace němelo docházet.\n"
+"Pokud v této činnosti přesto budete pokračovat, nesete riziko za možné "
+"špatné "
+"a nepředvídatelné chování systému.\n"
+"Vysvětlení, proč je systémový režim obvykle velmi špatný nápad, si můžete "
+"přečíst na http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode."
#: ../src/daemon/main.c:951
msgid "pa_pid_file_create() failed."
@@ -749,10 +761,9 @@ msgstr "Použití: %s\n"
msgid "Load Once: %s\n"
msgstr "Načíst jednou: %s\n"
-#: ../src/daemon/dumpmodules.c:75
-#, c-format
+#: ../src/daemon/dumpmodules.c:75, c-format
msgid "DEPRECATION WARNING: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVÁNÍ ZASTARALOSTI: %s\n"
#: ../src/daemon/dumpmodules.c:79
#, c-format
@@ -1318,7 +1329,7 @@ msgstr "Metrika vyrovnávací paměti: maxlength=%u, fragsize=%u\n"
#: ../src/utils/pacat.c:316
#, c-format
msgid "Using sample spec '%s', channel map '%s'.\n"
-msgstr "Používána vzorkovací specifikace \"%s\", mapa kanálů \"%s\".\n"
+msgstr "Používáno určení vzorku \"%s\", mapa kanálů \"%s\".\n"
#: ../src/utils/pacat.c:320
#, c-format
@@ -1428,8 +1439,7 @@ msgstr "Čas: %0.3f sekund; latence: %0.0f μs. \r"
msgid "pa_stream_update_timing_info() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_update_timing_info() selhalo: %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:605
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pacat.c:605, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
@@ -1531,6 +1541,13 @@ msgstr ""
" --latency=BAJTY Vyžádá určenou latenci v bajtech.\n"
" --process-time=BAJTY Vyžádá určený čas zpracování na "
"požadavek v bajtech.\n"
+" --property=VLASTNOST=HODNOTA Nastaví určenou vlastnost "
+"na určenou hodnotu.\n"
+" --raw Nahrává/přehrává surová data PCM.\n"
+" --file-format=FORMÁT Nahrává/přehrává formátovaná data PCM."
+"\n"
+" --list-file-formats Zobrazí seznam dostupných formátů "
+"souborů.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:727
#, c-format
@@ -1543,15 +1560,13 @@ msgstr ""
"Přeloženo s libpulse %s\n"
"Propojeno s libpulse %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:760 ../src/utils/pactl.c:900
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pacat.c:760 ../src/utils/pactl.c:900, c-format
msgid "Invalid client name '%s'\n"
-msgstr "Neplatná mapa kanálů \"%s\"\n"
+msgstr "Neplatný název klienta \"%s\"\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:776
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pacat.c:776, c-format
msgid "Invalid stream name '%s'\n"
-msgstr "Neplatná metoda převzorkování \"%s\"."
+msgstr "Neplatný název proudu \"%s\"\n"
#: ../src/utils/pacat.c:813
#, c-format
@@ -1568,19 +1583,18 @@ msgstr "Neplatné upřesnění latence \"%s\"\n"
msgid "Invalid process time specification '%s'\n"
msgstr "Neplatné upřesnění času zpracování \"%s\"\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:861
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pacat.c:861, c-format
msgid "Invalid property '%s'\n"
-msgstr "Neplatná metoda převzorkování \"%s\"."
+msgstr "Neplatná vlastnost \"%s\"\n"
#: ../src/utils/pacat.c:878
#, c-format
msgid "Unknown file format %s."
-msgstr ""
+msgstr "Neznámý formát souboru %s."
#: ../src/utils/pacat.c:897
msgid "Invalid sample specification\n"
-msgstr "Neplatné upřesnění vzorkování\n"
+msgstr "Neplatné určení vzorku\n"
#: ../src/utils/pacat.c:907
#, c-format
@@ -1597,12 +1611,10 @@ msgid "Too many arguments.\n"
msgstr "Příliš mnoho argumentů.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:930
-#, fuzzy
msgid "Failed to generate sample specification for file.\n"
-msgstr "Selhalo získání informace o vzorku: %s\n"
+msgstr "Selhalo vytvoření určení vzorku souboru.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:950
-#, fuzzy
msgid "Failed to open audio file.\n"
msgstr "Selhalo otevření zvukového souboru.\n"
@@ -1611,29 +1623,29 @@ msgid ""
"Warning: specified sample specification will be overwritten with "
"specification from file.\n"
msgstr ""
+"Varování: zadané určení vzorku bude přepsáno určením získaným "
+"ze souboru.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:959 ../src/utils/pactl.c:944
-#, fuzzy
msgid "Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "Selhalo získání informace o vzorku: %s\n"
+msgstr "Selhalo zjištění určení vzorku ze souboru.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:968
msgid "Warning: Failed to determine channel map from file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Varování: Selhalo zjištění mapy kanálů ze souboru.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:979
msgid "Channel map doesn't match sample specification\n"
-msgstr "Mapa kanálů se neshoduje s upřesněním vzorkování\n"
+msgstr "Mapa kanálů se neshoduje s určením vzorku\n"
#: ../src/utils/pacat.c:990
msgid "Warning: failed to write channel map to file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Varování: selhal zápis mapy kanálů do souboru.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:1005
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pacat.c:1005, c-format
msgid ""
"Opening a %s stream with sample specification '%s' and channel map '%s'.\n"
-msgstr "Otevírání proudu %s s upřesněním vzorkování \"%s\".\n"
+msgstr "Otevírání proudu %s s určením vzorku \"%s\" a mapou kanálů \"%s\".\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1006
msgid "recording"
@@ -1659,10 +1671,9 @@ msgstr "io_new() selhalo.\n"
msgid "pa_context_new() failed.\n"
msgstr "pa_context_new() selhalo.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:1066
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pacat.c:1066, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s\n"
-msgstr "pa_context_connect() selhalo: %s"
+msgstr "pa_context_connect() selhalo: %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1077
msgid "time_new() failed.\n"
@@ -1780,7 +1791,7 @@ msgstr ""
"Název počítače: %s\n"
"Název serveru: %s\n"
"Verze serveru: %s\n"
-"Výchozí upřesnění vzorkování: %s\n"
+"Výchozí určení vzorku: %s\n"
"Výchozí mapa kanálů: %s\n"
"Výchozí cíl: %s\n"
"Výchozí zdroj: %s\n"
@@ -1817,7 +1828,7 @@ msgstr ""
"\tNázev: %s\n"
"\tPopis: %s\n"
"\tOvladač: %s\n"
-"\tUpřesnění vzorkování: %s\n"
+"\tUrčení vzorku: %s\n"
"\tMapa kanálů: %s\n"
"\tModul vlastníka: %u\n"
"\tZtlumení: %s\n"
@@ -1830,15 +1841,13 @@ msgstr ""
"\tVlastnosti:\n"
"\t\t%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:261 ../src/utils/pactl.c:353
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:261 ../src/utils/pactl.c:353, c-format
msgid "\tPorts:\n"
-msgstr "\tProfily:\n"
+msgstr "\tPorty:\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:267 ../src/utils/pactl.c:359
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:267 ../src/utils/pactl.c:359, c-format
msgid "\tActive Port: %s\n"
-msgstr "\tAktivní profil: %s\n"
+msgstr "\tAktivní port: %s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:290
#, c-format
@@ -1871,7 +1880,7 @@ msgstr ""
"\tNázev: %s\n"
"\tPopis: %s\n"
"\tOvladač: %s\n"
-"\tUpřesnění vzorkování: %s\n"
+"\tUrčení vzorku: %s\n"
"\tMapa kanálů: %s\n"
"\tModul vlastníka: %u\n"
"\tZtlumení: %s\n"
@@ -1996,7 +2005,7 @@ msgstr ""
"\tModul vlastníka: %s\n"
"\tKlient: %s\n"
"\tCíl: %u\n"
-"\tUpřesnění vzorkování: %s\n"
+"\tUrčení vzorku: %s\n"
"\tMapa kanálů: %s\n"
"\tZtlumení: %s\n"
"\tHlasitost: %s\n"
@@ -2034,7 +2043,7 @@ msgstr ""
"\tModul vlastníka: %s\n"
"\tKlient: %s\n"
"\tZdroj: %u\n"
-"\tUpřesnění vzorkování: %s\n"
+"\tUrčení vzorku: %s\n"
"\tMapa kanálů: %s\n"
"\tLatence vyrovnávací paměti: %0.0f μs\n"
"\tLatence zdroje: %0.0f μs\n"
@@ -2066,7 +2075,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Vzorek č. %u\n"
"\tNázev: %s\n"
-"\tUpřesnění vzorkování: %s\n"
+"\tUrčení vzorku: %s\n"
"\tMapa kanálů: %s\n"
"\tHlasitost: %s\n"
"\t %s\n"
@@ -2092,8 +2101,7 @@ msgstr "Selhalo nahrání vzorku: %s\n"
msgid "Premature end of file\n"
msgstr "Předčasný konec souboru\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:826
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:826, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
"%s [options] list\n"
@@ -2132,6 +2140,8 @@ msgstr ""
"%s [přepínače] suspend-sink [CÍL] 1|0\n"
"%s [přepínače] suspend-source [ZDROJ] 1|0\n"
"%s [přepínače] set-card-profile [KARTA] [PROFIL] \n"
+"%s [přepínače] set-sink-port [CÍL] [PORT] \n"
+"%s [přepínače] set-source-port [ZDROJ] [PORT] \n"
"\n"
" -h, --help Zobrazí tuto nápovědu\n"
" --version Zobrazí verzi\n"
@@ -2160,9 +2170,8 @@ msgid "Failed to open sound file.\n"
msgstr "Selhalo otevření zvukového souboru.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:951
-#, fuzzy
msgid "Warning: Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "Otevírání proudu %s s upřesněním vzorkování \"%s\".\n"
+msgstr "Varování: Selhalo zjištění určení vzorku ze souboru.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:961
msgid "You have to specify a sample name to play\n"
@@ -2206,14 +2215,12 @@ msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
msgstr "Je nutné upřesnit název karty/indexu a název profilu\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1073
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a sink name/index and a port name\n"
-msgstr "Je nutné upřesnit název karty/indexu a název profilu\n"
+msgstr "Je nutné upřesnit název cíle/indexu a název portu\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1084
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a source name/index and a port name\n"
-msgstr "Je nutné upřesnit název karty/indexu a název profilu\n"
+msgstr "Je nutné upřesnit název zdroje/indexu a název portu\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1099
msgid "No valid command specified.\n"
@@ -2305,7 +2312,7 @@ msgstr "Doposud neimplementováno.\n"
#: ../src/utils/pacmd.c:61
msgid "No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon."
-msgstr ""
+msgstr "Neběží žádný démon PulseAudio, nebo neběží jako démon sezení."
#: ../src/utils/pacmd.c:66
#, c-format
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index dd96f71c..55677048 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the pulseaudio package.
#
# Fabian Affolter <fab@fedoraproject.org>, 2008-2009.
-# Micha Pietsch <barney@fedoraproject.org>, 2008
+# Micha Pietsch <barney@fedoraproject.org>, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 23:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-19 08:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-18 12:43+0100\n"
"Last-Translator: Fabian Affolter <fab@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: German <fedora-trans-de@redhat.com>\n"
@@ -409,17 +409,14 @@ msgid "Optimized build: no"
msgstr "Optimiertes Build: nein"
#: ../src/daemon/main.c:902
-#, fuzzy
msgid "NDEBUG defined, all asserts disabled."
msgstr "NDEBUG definiert, alle Ansprüche deaktiviert."
#: ../src/daemon/main.c:904
-#, fuzzy
msgid "FASTPATH defined, only fast path asserts disabled."
msgstr "FASTPATH definiert, nur fast-path-Ansprüche deaktiviert."
#: ../src/daemon/main.c:906
-#, fuzzy
msgid "All asserts enabled."
msgstr "Alle Ansprüche aktiviert."
@@ -433,7 +430,7 @@ msgid "Machine ID is %s."
msgstr "System- ID ist %s."
#: ../src/daemon/main.c:917
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Session ID is %s."
msgstr "System- ID ist %s."
@@ -816,7 +813,6 @@ msgid "Failed to open configuration file: %s"
msgstr "Öffnen der Konfigurationsdatei fehlgeschlagen : %s"
#: ../src/daemon/daemon-conf.c:540
-#, fuzzy
msgid ""
"The specified default channel map has a different number of channels than "
"the specified default number of channels."
@@ -846,29 +842,28 @@ msgid "Start the PulseAudio Sound System"
msgstr "Das PulseAudio Sound System starten"
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:1
+#, fuzzy
msgid ""
"High-priority scheduling (negative Unix nice level) for the PulseAudio daemon"
-msgstr ""
+msgstr "Hochprioritäts-Terminierung () (negative Unix nice level) "
+"für den PulseAudio-Dienst"
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:2
-#, fuzzy
msgid "Real-time scheduling for the PulseAudio daemon"
-msgstr "Echtzeit-Terminierung des PulseAudio-Daemon fehlgeschlagen"
+msgstr "Echtzeit-Terminierung des PulseAudio-Daemon"
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:3
-#, fuzzy
msgid ""
"System policy prevents PulseAudio from acquiring high-priority scheduling."
msgstr ""
-"System-Richtlinien verhindert PulseAudio beim Erlangen des high-priority "
+"System-Richtlinien verhindert PulseAudio beim Erlangen des high-priority "
"scheduling."
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:4
-#, fuzzy
msgid "System policy prevents PulseAudio from acquiring real-time scheduling."
msgstr ""
"System-Richtlinien verhindert PulseAudio beim Erlangen der Echtzeit-"
-"Terminierung.."
+"Terminierung."
#: ../src/pulse/channelmap.c:105 ../src/pulse/channelmap.c:747
msgid "Mono"
@@ -1202,7 +1197,7 @@ msgstr "Fehlende Implementation"
#: ../src/pulse/error.c:67
msgid "Client forked"
-msgstr ""
+msgstr "Client geteilt"
#: ../src/pulse/sample.c:169
#, c-format
@@ -1532,14 +1527,14 @@ msgstr ""
"Gelinkt mit libpulse %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:760 ../src/utils/pactl.c:900
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid client name '%s'\n"
-msgstr "Ungültige Kanal-Zuweisung '%s'\n"
+msgstr "Ungültiger Client-Name '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:776
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid stream name '%s'\n"
-msgstr "Ungültige Resample-Methode '%s'."
+msgstr "Ungültiger Stream-Name '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:813
#, c-format
@@ -1557,14 +1552,14 @@ msgid "Invalid process time specification '%s'\n"
msgstr "Ungültige Prozesszeit-Angaben '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:861
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid property '%s'\n"
-msgstr "Ungültige Resample-Methode '%s'."
+msgstr "Ungültige Eigenschaft '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:878
#, c-format
msgid "Unknown file format %s."
-msgstr ""
+msgstr "Unbekanntes Dateiformat %s."
#: ../src/utils/pacat.c:897
msgid "Invalid sample specification\n"
@@ -1585,12 +1580,10 @@ msgid "Too many arguments.\n"
msgstr "Zu viele Argumente.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:930
-#, fuzzy
msgid "Failed to generate sample specification for file.\n"
-msgstr "Beziehen der Sample-Informationen fehlgeschlagen: %s\n"
+msgstr "Beziehen der Sample-Informationen für die Datei fehlgeschlagen.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:950
-#, fuzzy
msgid "Failed to open audio file.\n"
msgstr "Öffnen der Audio-Datei fehlgeschlagen.\n"
@@ -1601,13 +1594,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../src/utils/pacat.c:959 ../src/utils/pactl.c:944
-#, fuzzy
msgid "Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "Beziehen der Sample-Informationen fehlgeschlagen: %s\n"
+msgstr "Beziehen der Sample-Informationen der Datei fehlgeschlagen.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:968
msgid "Warning: Failed to determine channel map from file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Warnung: Bestimmung der Kanalzuordnung aus Datei fehlgeschlagen.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:979
msgid "Channel map doesn't match sample specification\n"
@@ -1615,13 +1607,14 @@ msgstr "Kanalzuordnung entspricht nicht Einstellungen des Samples\n"
#: ../src/utils/pacat.c:990
msgid "Warning: failed to write channel map to file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Warnung: Schreiben der Kanalzuordnung in Datei fehlgeschlagen.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1005
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"Opening a %s stream with sample specification '%s' and channel map '%s'.\n"
-msgstr "Öffne eine %s-Stream mit Sample-Angabe '%s'.\n"
+msgstr "Öffnen eines %s-Streams mit Sample-Angabe '%s' und "
+"Kanalzuordnung '%s'.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1006
msgid "recording"
@@ -1648,9 +1641,9 @@ msgid "pa_context_new() failed.\n"
msgstr "pa_context_new() fehlgeschlagen.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1066
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s\n"
-msgstr "pa_context_new() fehlgeschlagen: %s"
+msgstr "pa_context_connect() fehlgeschlagen: %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1077
msgid "time_new() failed.\n"
@@ -1819,12 +1812,12 @@ msgstr ""
"\t\t%s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:261 ../src/utils/pactl.c:353
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "\tPorts:\n"
msgstr "\tProfile:\n"
#: ../src/utils/pactl.c:267 ../src/utils/pactl.c:359
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "\tActive Port: %s\n"
msgstr "\tAktive Profile: %s\n"
@@ -2147,9 +2140,8 @@ msgid "Failed to open sound file.\n"
msgstr "Öffnen der Audio-Datei fehlgeschlagen.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:951
-#, fuzzy
msgid "Warning: Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "Öffne eine %s-Stream mit Sample-Angabe '%s'.\n"
+msgstr "Warnung: Beziehen der Sample-Angabe aus Datei fehlgeschlagen.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:961
msgid "You have to specify a sample name to play\n"
@@ -2197,14 +2189,12 @@ msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
msgstr "Sie müssen einen Karten-Name/Indexwert und einen Profilnamen angeben\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1073
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a sink name/index and a port name\n"
-msgstr "Sie müssen einen Karten-Name/Indexwert und einen Profilnamen angeben\n"
+msgstr "Sie müssen einen Senkennamen/-Indexwert und einen Portnamen angeben\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1084
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a source name/index and a port name\n"
-msgstr "Sie müssen einen Karten-Name/Indexwert und einen Profilnamen angeben\n"
+msgstr "Sie müssen einen Quellennamen/-Indexwert und einen Portnamen angeben\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1099
msgid "No valid command specified.\n"
@@ -2296,7 +2286,7 @@ msgstr "Noch nicht implementiert.\n"
#: ../src/utils/pacmd.c:61
msgid "No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon."
-msgstr ""
+msgstr "Es läuft kein PulseAudio-Dienst oder nicht als Sessiondienst."
#: ../src/utils/pacmd.c:66
#, c-format
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 8af1c738..596f6931 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PulseAudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 23:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-11 21:48-0300\n"
-"Last-Translator: Dennis Tobar <dennis.tobar@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-19 08:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-19 11:50-0300\n"
+"Last-Translator: Héctor Daniel Cabrera <h.daniel.cabrera@gmail.com>\n"
"Language-Team: Fedora Spanish <fedora-trans-es@redhat.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,54 +20,37 @@ msgstr ""
#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:1015
#, c-format
msgid ""
-"snd_pcm_avail() returned a value that is exceptionally large: %lu bytes (%lu "
-"ms).\n"
-"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue "
-"to the ALSA developers."
+"snd_pcm_avail() returned a value that is exceptionally large: %lu bytes (%lu ms).\n"
+"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers."
msgstr ""
-"snd_pcm_avail() devolvió un valor que es excepcionalmente grande: %lu bytes "
-"(%lu ms).\n"
-"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, "
-"informe ésto a los desarrolladores de ALSA."
+"snd_pcm_avail() devolvió un valor que es excepcionalmente grande: %lu bytes (%lu ms).\n"
+"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, informe ésto a los desarrolladores de ALSA."
#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:1056
#, c-format
msgid ""
-"snd_pcm_delay() returned a value that is exceptionally large: %li bytes (%s%"
-"lu ms).\n"
-"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue "
-"to the ALSA developers."
+"snd_pcm_delay() returned a value that is exceptionally large: %li bytes (%s%lu ms).\n"
+"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers."
msgstr ""
-"snd_pcm_delay() devolvió un valor que es excepcionalmente grande: %li bytes "
-"(%s%lu ms).\n"
-"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, "
-"informe ésto a los desarrolladores de ALSA."
+"snd_pcm_delay() devolvió un valor que es excepcionalmente grande: %li bytes (%s%lu ms).\n"
+"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, informe ésto a los desarrolladores de ALSA."
#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:1103
#, c-format
msgid ""
-"snd_pcm_mmap_begin() returned a value that is exceptionally large: %lu bytes "
-"(%lu ms).\n"
-"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue "
-"to the ALSA developers."
+"snd_pcm_mmap_begin() returned a value that is exceptionally large: %lu bytes (%lu ms).\n"
+"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers."
msgstr ""
-"snd_pcm_mmap_begin() devolvió un valor que es excepcionalmente grande: %lu "
-"bytes (%lu ms).\n"
-"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, "
-"informe ésto a los desarrolladores de ALSA."
+"snd_pcm_mmap_begin() devolvió un valor que es excepcionalmente grande: %lu bytes (%lu ms).\n"
+"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, informe ésto a los desarrolladores de ALSA."
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:49
msgid "Virtual LADSPA sink"
-msgstr ""
+msgstr "Sumidero virtual LADSPA"
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:53
-msgid ""
-"sink_name=<name for the sink> sink_properties=<properties for the sink> "
-"master=<name of sink to filter> format=<sample format> rate=<sample rate> "
-"channels=<number of channels> channel_map=<channel map> plugin=<ladspa "
-"plugin name> label=<ladspa plugin label> control=<comma seperated list of "
-"input control values>"
-msgstr ""
+msgid "sink_name=<name for the sink> sink_properties=<properties for the sink> master=<name of sink to filter> format=<sample format> rate=<sample rate> channels=<number of channels> channel_map=<channel map> plugin=<ladspa plugin name> label=<ladspa plugin label> control=<comma seperated list of input control values>"
+msgstr "sink_name=<nombre para el sumidero> sink_properties=<propiedades para el sumidero> master=<nombre del sumidero a filtrar> format=<formato de ejemplo> rate=<tasa de ejemplo> channels=<cantidad de canaless> channel_map=<mapeo de canales> plugin=<nombre del complemento ladspa> label=<etiqueta del complemento ladspa> control=<lista separada por comas de valores de control de entrada>"
#: ../src/pulsecore/sink.c:2394
msgid "Internal Audio"
@@ -177,7 +160,8 @@ msgstr "GID del usuario '%s' y del grupo '%s' no son similares."
msgid "Home directory of user '%s' is not '%s', ignoring."
msgstr "El directorio de inicio del usuario '%s' no es '%s', ignorando."
-#: ../src/daemon/main.c:209 ../src/daemon/main.c:214
+#: ../src/daemon/main.c:209
+#: ../src/daemon/main.c:214
#, c-format
msgid "Failed to create '%s': %s"
msgstr "Falló al crear '%s': %s"
@@ -243,31 +227,17 @@ msgstr "PolicyKit se niega a dar acceso al privilegio de tiempo real."
#: ../src/daemon/main.c:560
#, c-format
msgid ""
-"Called SUID root and real-time and/or high-priority scheduling was requested "
-"in the configuration. However, we lack the necessary privileges:\n"
-"We are not in group '%s', PolicyKit refuse to grant us the requested "
-"privileges and we have no increase RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource "
-"limits.\n"
-"For enabling real-time/high-priority scheduling please acquire the "
-"appropriate PolicyKit privileges, or become a member of '%s', or increase "
-"the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
+"Called SUID root and real-time and/or high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary privileges:\n"
+"We are not in group '%s', PolicyKit refuse to grant us the requested privileges and we have no increase RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits.\n"
+"For enabling real-time/high-priority scheduling please acquire the appropriate PolicyKit privileges, or become a member of '%s', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
msgstr ""
-"Se llamó con SUID root y se pidió planificación en tiempo real y/o de alta "
-"prioridad en la configuración. Sin embargo, no se tiene los privilegios "
-"necesarios:\n"
-"No se está en el grupo '%s'. PolicyKit rechaza darnos el permiso necesario y "
-"no se puede aumentar los límites del recurso RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO.\n"
-"Para habilitar la planifiación de tiempo real/alta prioridad por favor "
-"adquiera los privilegios apropiados en PolicyKit, o hágase miembro de '%s', "
-"o aumente los límites del recurso RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO para este "
-"usuario."
+"Se llamó con SUID root y se pidió planificación en tiempo real y/o de alta prioridad en la configuración. Sin embargo, no se tiene los privilegios necesarios:\n"
+"No se está en el grupo '%s'. PolicyKit rechaza darnos el permiso necesario y no se puede aumentar los límites del recurso RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO.\n"
+"Para habilitar la planifiación de tiempo real/alta prioridad por favor adquiera los privilegios apropiados en PolicyKit, o hágase miembro de '%s', o aumente los límites del recurso RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO para este usuario."
#: ../src/daemon/main.c:585
-msgid ""
-"High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
-msgstr ""
-"Está habilitadada la planificación de prioridad alta, pero no están "
-"permitidas por la política."
+msgid "High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
+msgstr "Está habilitadada la planificación de prioridad alta, pero no están permitidas por la política."
#: ../src/daemon/main.c:614
msgid "Successfully increased RLIMIT_RTPRIO"
@@ -283,11 +253,8 @@ msgid "Giving up CAP_NICE"
msgstr "Abandonando CAP_NICE"
#: ../src/daemon/main.c:631
-msgid ""
-"Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
-msgstr ""
-"Está habilitada la planificación en tiempo real, pero no está permitido por "
-"la política."
+msgid "Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
+msgstr "Está habilitada la planificación en tiempo real, pero no está permitido por la política."
#: ../src/daemon/main.c:692
msgid "Daemon not running"
@@ -304,12 +271,8 @@ msgid "Failed to kill daemon: %s"
msgstr "No se ha podido detener el demonio: %s"
#: ../src/daemon/main.c:722
-msgid ""
-"This program is not intended to be run as root (unless --system is "
-"specified)."
-msgstr ""
-"Este programa no tiene por qué ser ejecutado como root (a menos que --system "
-"sea especificado)."
+msgid "This program is not intended to be run as root (unless --system is specified)."
+msgstr "Este programa no tiene por qué ser ejecutado como root (a menos que --system sea especificado)."
#: ../src/daemon/main.c:724
msgid "Root privileges required."
@@ -321,24 +284,19 @@ msgstr "--start no está soportado para las instancias del sistema."
#: ../src/daemon/main.c:734
msgid "Running in system mode, but --disallow-exit not set!"
-msgstr ""
-"Ejecutándose en modo de sistema, ¡pero no se ha configurado --disallow-exit! "
+msgstr "Ejecutándose en modo de sistema, ¡pero no se ha configurado --disallow-exit! "
#: ../src/daemon/main.c:737
msgid "Running in system mode, but --disallow-module-loading not set!"
-msgstr ""
-"Ejecutándose en modo de sistema, ¡pero no se ha configurado --disallow-"
-"module-loading!"
+msgstr "Ejecutándose en modo de sistema, ¡pero no se ha configurado --disallow-module-loading!"
#: ../src/daemon/main.c:740
msgid "Running in system mode, forcibly disabling SHM mode!"
-msgstr ""
-"Ejecutándose en modo de sistema, ¡desactivando forzadamente el modo SHM!"
+msgstr "Ejecutándose en modo de sistema, ¡desactivando forzadamente el modo SHM!"
#: ../src/daemon/main.c:745
msgid "Running in system mode, forcibly disabling exit idle time!"
-msgstr ""
-"Ejecutándose en modo de sistema, ¡desactivando forzadamente exit idle time!"
+msgstr "Ejecutándose en modo de sistema, ¡desactivando forzadamente exit idle time!"
#: ../src/daemon/main.c:772
msgid "Failed to acquire stdio."
@@ -440,9 +398,9 @@ msgid "Machine ID is %s."
msgstr "El ID de la máquina es %s"
#: ../src/daemon/main.c:917
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Session ID is %s."
-msgstr "El ID de la máquina es %s"
+msgstr "El ID de la sesión es %s."
#: ../src/daemon/main.c:923
#, c-format
@@ -461,13 +419,13 @@ msgstr "Ejecutándose en modo de sistema: %s"
#: ../src/daemon/main.c:934
msgid ""
-"OK, so you are running PA in system mode. Please note that you most likely "
-"shouldn't be doing that.\n"
-"If you do it nonetheless then it's your own fault if things don't work as "
-"expected.\n"
-"Please read http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode for an "
-"explanation why system mode is usually a bad idea."
+"OK, so you are running PA in system mode. Please note that you most likely shouldn't be doing that.\n"
+"If you do it nonetheless then it's your own fault if things don't work as expected.\n"
+"Please read http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode for an explanation why system mode is usually a bad idea."
msgstr ""
+"Bien, o sea que está ejecutando PA en modo de sistema. Por favor entienda que, en general, no debería estar haciéndolo.\n"
+"Si insiste en seguir utilizando este modo, será debido a su propio accionar que las cosas no funcionen como se esperaba.\n"
+"Por favor lea http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMod para obtener una explicación acerca de por qué es una mala idea utilizar el modo sistema."
#: ../src/daemon/main.c:951
msgid "pa_pid_file_create() failed."
@@ -475,17 +433,11 @@ msgstr "Ha fallado pa_pid_file_create()."
#: ../src/daemon/main.c:961
msgid "Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!"
-msgstr ""
-"¡Existen cronómetros de alta resolución fresquitos y disponibles! ¡Bon "
-"appetit!"
+msgstr "¡Existen cronómetros de alta resolución fresquitos y disponibles! ¡Bon appetit!"
#: ../src/daemon/main.c:963
-msgid ""
-"Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-"
-"resolution timers enabled!"
-msgstr ""
-"¡Amigo, su kernel deja mucho que desear! ¡El plato que hoy recomienda el "
-"chef es Linux con cronómetros de alta resolución activados! "
+msgid "Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-resolution timers enabled!"
+msgstr "¡Amigo, su kernel deja mucho que desear! ¡El plato que hoy recomienda el chef es Linux con cronómetros de alta resolución activados! "
#: ../src/daemon/main.c:988
msgid "pa_core_new() failed."
@@ -497,9 +449,7 @@ msgstr "Fallo al intentar iniciar el demonio."
#: ../src/daemon/main.c:1055
msgid "Daemon startup without any loaded modules, refusing to work."
-msgstr ""
-"El demonio se ha iniciado sin ningún módulo cargado, y por ello se niega a "
-"funcionar."
+msgstr "El demonio se ha iniciado sin ningún módulo cargado, y por ello se niega a funcionar."
#: ../src/daemon/main.c:1072
msgid "Daemon startup complete."
@@ -524,48 +474,37 @@ msgid ""
" --dump-conf Dump default configuration\n"
" --dump-modules Dump list of available modules\n"
" --dump-resample-methods Dump available resample methods\n"
-" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory "
-"segments\n"
-" --start Start the daemon if it is not "
-"running\n"
+" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments\n"
+" --start Start the daemon if it is not running\n"
" -k --kill Kill a running daemon\n"
-" --check Check for a running daemon (only "
-"returns exit code)\n"
+" --check Check for a running daemon (only returns exit code)\n"
"\n"
"OPTIONS:\n"
" --system[=BOOL] Run as system-wide instance\n"
" -D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup\n"
" --fail[=BOOL] Quit when startup fails\n"
" --high-priority[=BOOL] Try to set high nice level\n"
-" (only available as root, when SUID "
-"or\n"
+" (only available as root, when SUID or\n"
" with elevated RLIMIT_NICE)\n"
" --realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling\n"
-" (only available as root, when SUID "
-"or\n"
+" (only available as root, when SUID or\n"
" with elevated RLIMIT_RTPRIO)\n"
-" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested "
-"module\n"
+" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module\n"
" loading/unloading after startup\n"
" --disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit\n"
-" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and "
-"this\n"
+" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this\n"
" time passed\n"
-" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle "
-"and\n"
+" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle and\n"
" this time passed\n"
-" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle "
-"and\n"
+" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and\n"
" this time passed\n"
" --log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level\n"
" -v Increase the verbosity level\n"
" --log-target={auto,syslog,stderr} Specify the log target\n"
-" --log-meta[=BOOL] Include code location in log "
-"messages\n"
+" --log-meta[=BOOL] Include code location in log messages\n"
" --log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages\n"
" --log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages\n"
-" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic "
-"shared\n"
+" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared\n"
" objects (plugins)\n"
" --resample-method=METHOD Use the specified resampling method\n"
" (See --dump-resample-methods for\n"
@@ -576,12 +515,10 @@ msgid ""
" --disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.\n"
"\n"
"STARTUP SCRIPT:\n"
-" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module "
-"with\n"
+" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module with\n"
" the specified argument\n"
" -F, --file=FILENAME Run the specified script\n"
-" -C Open a command line on the running "
-"TTY\n"
+" -C Open a command line on the running TTY\n"
" after startup\n"
"\n"
" -n Don't load default script file\n"
@@ -592,78 +529,50 @@ msgstr ""
" -h, --help Muestra esta ayuda\n"
" --version Muestra la versión\n"
" --dump-conf Vuelca la configuración por defecto\n"
-" --dump-modules Vuelca una lista de múdulos "
-"disponibles\n"
-" --dump-resample-methods Vuelca los métodos disponibles de "
-"remuestreo\n"
-" --cleanup-shm Limpia los segmentos de memoria "
-"compartidos\n"
-" --start Inicia el demonio, si es que aún no "
-"está funcionando\n"
+" --dump-modules Vuelca una lista de múdulos disponibles\n"
+" --dump-resample-methods Vuelca los métodos disponibles de remuestreo\n"
+" --cleanup-shm Limpia los segmentos de memoria compartidos\n"
+" --start Inicia el demonio, si es que aún no está funcionando\n"
" -k --kill Detiene a un demonio funcionando\n"
-" --check Verifica qué demonios están "
-"funcionando\n"
+" --check Verifica qué demonios están funcionando\n"
"\n"
"OPCIONES:\n"
-" --system[=BOOL] Se ejecuta como unica instancia a "
-"nivel del sistema\n"
-" -D, --daemonize[=BOOL] Se convierte en demonio luego de "
-"iniciarse\n"
+" --system[=BOOL] Se ejecuta como unica instancia a nivel del sistema\n"
+" -D, --daemonize[=BOOL] Se convierte en demonio luego de iniciarse\n"
" --fail[=BOOL] Se cierra cuando falla el inicio\n"
-" --high-priority[=BOOL] Trata de establecer un nivel de nice "
-"alto\n"
-" (sólo disponible como root, cuando "
-"el SUID o\n"
+" --high-priority[=BOOL] Trata de establecer un nivel de nice alto\n"
+" (sólo disponible como root, cuando el SUID o\n"
" con RLIMIT_NICE) elevado\n"
-" --realtime[=BOOL] Trata de activar planificación en "
-"tiempo real\n"
-" (sólo disponible como root, cuando "
-"el SUID o\n"
+" --realtime[=BOOL] Trata de activar planificación en tiempo real\n"
+" (sólo disponible como root, cuando el SUID o\n"
" con RLIMIT_RTPRIO) elevado\n"
-" --disallow-module-loading[=BOOL] No permite la carga/descarga del "
-"módulo por el usuario\n"
+" --disallow-module-loading[=BOOL] No permite la carga/descarga del módulo por el usuario\n"
" después que se haya iniciado\n"
-" --disallow-exit[=BOOL] No permite la petición del usuario "
-"de abandonar el programa\n"
-" --exit-idle-time=SECS Desactiva un demonio cuando está "
-"ocioso y\n"
-" ha transcurrido esta cantidad de "
-"tiempo\n"
-" --module-idle-time=SECS Descarga modulos que se han cargado "
-"automáticamente cuando están ociosos y\n"
-" ha transcurrido esta cantidad de "
-"tiempo\n"
-" --scache-idle-time=SECS Descarga muestras cargadas "
-"automáticamente cuando están\n"
-" ociosos y ha transcurrido esta "
-"cantidad de tiempo\n"
-" --log-level[=LEVEL] Aumenta o define el grado de salida "
-"a utilizar\n"
+" --disallow-exit[=BOOL] No permite la petición del usuario de abandonar el programa\n"
+" --exit-idle-time=SECS Desactiva un demonio cuando está ocioso y\n"
+" ha transcurrido esta cantidad de tiempo\n"
+" --module-idle-time=SECS Descarga modulos que se han cargado automáticamente cuando están ociosos y\n"
+" ha transcurrido esta cantidad de tiempo\n"
+" --scache-idle-time=SECS Descarga muestras cargadas automáticamente cuando están\n"
+" ociosos y ha transcurrido esta cantidad de tiempo\n"
+" --log-level[=LEVEL] Aumenta o define el grado de salida a utilizar\n"
" -v Aumenta el grado de salida\n"
" --log-target={auto,syslog,stderr} Especifica el destino del log\n"
-" -p, --dl-search-path=PATH Establece la ruta de búsqueda "
-"(search path) para complementos\n"
+" -p, --dl-search-path=PATH Establece la ruta de búsqueda (search path) para complementos\n"
" (plugins) compartidos\n"
-" --resample-method=METHOD Utiliza un método de remuestreo "
-"específico\n"
-" (Ver en --dump-resample-methods los "
-"valores posibles)\n"
+" --resample-method=METHOD Utiliza un método de remuestreo específico\n"
+" (Ver en --dump-resample-methods los valores posibles)\n"
" --use-pid-file[=BOOL] Crea el archivo PID\n"
-" --no-cpu-limit[=BOOL] No instala un limitador de carga de "
-"CPU en\n"
+" --no-cpu-limit[=BOOL] No instala un limitador de carga de CPU en\n"
" plataformas que lo soporten.\n"
-" --disable-shm[=BOOL] Deshabilita el soporte para memoria "
-"compartida.\n"
+" --disable-shm[=BOOL] Deshabilita el soporte para memoria compartida.\n"
"\n"
"SCRIPT DE INICIO:\n"
-" -L, --load=\"ARGUMENTOS DEL MODULO\" Carga el módulo complemento con los "
-"parámetros dados\n"
+" -L, --load=\"ARGUMENTOS DEL MODULO\" Carga el módulo complemento con los parámetros dados\n"
" -F, --file=FILENAME Ejecuta el script especificado\n"
-" -C Abre una línea de comando en el TTY "
-"actual después de iniciar\n"
+" -C Abre una línea de comando en el TTY actual después de iniciar\n"
"\n"
-" -n No carga el archivo script "
-"predeterminado\n"
+" -n No carga el archivo script predeterminado\n"
#: ../src/daemon/cmdline.c:247
msgid "--daemonize expects boolean argument"
@@ -674,13 +583,8 @@ msgid "--fail expects boolean argument"
msgstr "--fail espera un argumento booleano"
#: ../src/daemon/cmdline.c:264
-msgid ""
-"--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one "
-"of debug, info, notice, warn, error)."
-msgstr ""
-"--log-level espera un argumento en el nivel del log (ya sea numérico, que "
-"caiga en el rango de 0..4; ya sea uno de debug, info, notice, warn, o "
-"error). "
+msgid "--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one of debug, info, notice, warn, error)."
+msgstr "--log-level espera un argumento en el nivel del log (ya sea numérico, que caiga en el rango de 0..4; ya sea uno de debug, info, notice, warn, o error). "
#: ../src/daemon/cmdline.c:276
msgid "--high-priority expects boolean argument"
@@ -767,7 +671,7 @@ msgid "Load Once: %s\n"
msgstr "Carga una vez: %s\n"
#: ../src/daemon/dumpmodules.c:75
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "DEPRECATION WARNING: %s\n"
msgstr "ADVERTENCIA DE COMPATIBILIDAD: %s\n"
@@ -842,12 +746,8 @@ msgid "Failed to open configuration file: %s"
msgstr "No se pudo abrir el archivo de configuración: %s"
#: ../src/daemon/daemon-conf.c:540
-msgid ""
-"The specified default channel map has a different number of channels than "
-"the specified default number of channels."
-msgstr ""
-"El mapa de canal predeterminado especificado tiene un número de canales "
-"distinto al especificado como predeterminado."
+msgid "The specified default channel map has a different number of channels than the specified default number of channels."
+msgstr "El mapa de canal predeterminado especificado tiene un número de canales distinto al especificado como predeterminado."
#: ../src/daemon/daemon-conf.c:616
#, c-format
@@ -871,30 +771,23 @@ msgid "Start the PulseAudio Sound System"
msgstr "Iniciar el Sistema de Sonido PulseAudio"
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:1
-msgid ""
-"High-priority scheduling (negative Unix nice level) for the PulseAudio daemon"
-msgstr ""
-"Planificación de alta prioridad (nivel Unix negativo) para el demonio "
-"PulseAudio"
+msgid "High-priority scheduling (negative Unix nice level) for the PulseAudio daemon"
+msgstr "Planificación de alta prioridad (nivel Unix negativo) para el demonio PulseAudio"
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:2
msgid "Real-time scheduling for the PulseAudio daemon"
msgstr "Planificación de tiempo real para el demonio de PulseAudio."
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:3
-msgid ""
-"System policy prevents PulseAudio from acquiring high-priority scheduling."
-msgstr ""
-"Las políticas del sistema impidieron a PulseAudio adquirir la planificación "
-"de alta prioridad."
+msgid "System policy prevents PulseAudio from acquiring high-priority scheduling."
+msgstr "Las políticas del sistema impidieron a PulseAudio adquirir la planificación de alta prioridad."
#: ../src/daemon/org.pulseaudio.policy.in.h:4
msgid "System policy prevents PulseAudio from acquiring real-time scheduling."
-msgstr ""
-"Las políticas del sistema impidieron a PulseAudio adquirir la planificación "
-"de tiempo real."
+msgstr "Las políticas del sistema impidieron a PulseAudio adquirir la planificación de tiempo real."
-#: ../src/pulse/channelmap.c:105 ../src/pulse/channelmap.c:747
+#: ../src/pulse/channelmap.c:105
+#: ../src/pulse/channelmap.c:747
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -1098,9 +991,12 @@ msgstr "Posterior izquierdo superior"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Posterior derecho superior"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:478 ../src/pulse/sample.c:167
-#: ../src/pulse/volume.c:239 ../src/pulse/volume.c:265
-#: ../src/pulse/volume.c:285 ../src/pulse/volume.c:315
+#: ../src/pulse/channelmap.c:478
+#: ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/volume.c:265
+#: ../src/pulse/volume.c:285
+#: ../src/pulse/volume.c:315
msgid "(invalid)"
msgstr "(inválido)"
@@ -1253,7 +1149,8 @@ msgstr "%0.1f KiB"
msgid "%u B"
msgstr "%u B"
-#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
+#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55
+#: ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() falló"
@@ -1308,7 +1205,8 @@ msgstr "pa_stream_drain(): %s\n"
msgid "pa_stream_write() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_write() falló: %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:233 ../src/utils/pacat.c:262
+#: ../src/utils/pacat.c:233
+#: ../src/utils/pacat.c:262
#, c-format
msgid "pa_stream_peek() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_peek() falló: %s\n"
@@ -1406,7 +1304,8 @@ msgstr "pa_stream_connect_playback() falló: %s\n"
msgid "pa_stream_connect_record() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_connect_record() falló: %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:462 ../src/utils/pasuspender.c:159
+#: ../src/utils/pacat.c:462
+#: ../src/utils/pasuspender.c:159
#: ../src/utils/pactl.c:814
#, c-format
msgid "Connection failure: %s\n"
@@ -1446,7 +1345,7 @@ msgid "pa_stream_update_timing_info() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_update_timing_info() falló: %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:605
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
@@ -1458,48 +1357,29 @@ msgid ""
"\n"
" -v, --verbose Enable verbose operations\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
-"to\n"
-" -d, --device=DEVICE The name of the sink/source to "
-"connect to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
-"server\n"
-" --stream-name=NAME How to call this stream on the "
-"server\n"
-" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume "
-"in range 0...65536\n"
-" --rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to "
-"44100)\n"
-" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, "
-"s16be, u8, float32le,\n"
-" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, "
-"s24le, s24be,\n"
-" s24-32le, s24-32be (defaults to "
-"s16ne)\n"
-" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, "
-"2 for stereo\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
+" -d, --device=DEVICE The name of the sink/source to connect to\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
+" --stream-name=NAME How to call this stream on the server\n"
+" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536\n"
+" --rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to 44100)\n"
+" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, s16be, u8, float32le,\n"
+" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be, s24le, s24be,\n"
+" s24-32le, s24-32be (defaults to s16ne)\n"
+" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, 2 for stereo\n"
" (defaults to 2)\n"
-" --channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the "
-"default\n"
-" --fix-format Take the sample format from the sink "
-"the stream is\n"
+" --channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the default\n"
+" --fix-format Take the sample format from the sink the stream is\n"
" being connected to.\n"
-" --fix-rate Take the sampling rate from the sink "
-"the stream is\n"
+" --fix-rate Take the sampling rate from the sink the stream is\n"
" being connected to.\n"
-" --fix-channels Take the number of channels and the "
-"channel map\n"
-" from the sink the stream is being "
-"connected to.\n"
+" --fix-channels Take the number of channels and the channel map\n"
+" from the sink the stream is being connected to.\n"
" --no-remix Don't upmix or downmix channels.\n"
-" --no-remap Map channels by index instead of "
-"name.\n"
-" --latency=BYTES Request the specified latency in "
-"bytes.\n"
-" --process-time=BYTES Request the specified process time "
-"per request in bytes.\n"
-" --property=PROPERTY=VALUE Set the specified property to the "
-"specified value.\n"
+" --no-remap Map channels by index instead of name.\n"
+" --latency=BYTES Request the specified latency in bytes.\n"
+" --process-time=BYTES Request the specified process time per request in bytes.\n"
+" --property=PROPERTY=VALUE Set the specified property to the specified value.\n"
" --raw Record/play raw PCM data.\n"
" --file-format=FFORMAT Record/play formatted PCM data.\n"
" --list-file-formats List available file formats.\n"
@@ -1512,47 +1392,33 @@ msgstr ""
" -r, --record Crea una conexión para grabar\n"
" -p, --playback Create a connection for playback\n"
"\n"
-" -v, --verbose Habilita operaciones con vocabulario "
-"más detallado\n"
+" -v, --verbose Habilita operaciones con vocabulario más detallado\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER El nombre del servidor con el que "
-"conectarse\n"
-" -d, --device=DEVICE El nombre del destino/fuente a la "
-"que conectarse\n"
-" -n, --client-name=NAME Cómo llamar a este cliente en el "
-"servidor\n"
-" --stream-name=NAME Cómo llamar a este flujo en el "
-"servidor\n"
-" --volume=VOLUME Especificar el salida inicial "
-"(linear) de volumen dentro del rango 0...65536\n"
-" --rate=SAMPLERATE Tasa de muestra en Hz (establecida "
-"en 44100 por defecto)\n"
-" --format=SAMPLEFORMAT El tipo de ejemplo, alguno entre "
-"s16le, s16be, u8, float32le,\n"
-" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be "
-"(establecido en s16ne por defecto)\n"
-" --channels=CHANNELS La cantidad de canales, 1 para mono, "
-"2 para stereo\n"
+" -s, --server=SERVER El nombre del servidor con el que conectarse\n"
+" -d, --device=DEVICE El nombre del sumidero/fuente a la que conectarse\n"
+" -n, --client-name=NAME Cómo llamar a este cliente en el servidor\n"
+" --stream-name=NAME Cómo llamar a este flujo en el servidor\n"
+" --volume=VOLUME Especifica el salida inicial (linear) de volumen dentro del rango 0...65536\n"
+" --rate=SAMPLERATE Tasa de muestra en Hz (establecida en 44100 por defecto)\n"
+" --format=SAMPLEFORMAT El tipo de ejemplo, alguno entre s16le, s16be, u8, float32le,\n"
+" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be (establecido en s16ne por defecto)\n"
+" --channels=CHANNELS La cantidad de canales, 1 para mono, 2 para stereo\n"
" (establecido en 2 por defecto)\n"
-" --channel-map=CHANNELMAP Mapa de canales a ser usado en lugar "
-"del establecido por defecto\n"
-" --fix-format Obtener el formato de sample desde "
-"el destino al que el flujo\n"
+" --channel-map=CHANNELMAP Mapeo de canales a ser usado en lugar del establecido por defecto\n"
+" --fix-format Obtener el formato de ejemplo desde el sumidero al que el flujo\n"
" se ha conectado.\n"
-" --fix-rate Obtener la tasa de sampling desde el "
-"destino al que el flujo\n"
+" --fix-rate Obtiene la tasa de ejemplo desde el destino al que el flujo\n"
" se ha conectado.\n"
-" --fix-channels Obtener el mapa y la cantidad de "
-"canales\n"
-" desde el destino al que el flojo se "
-"ha conectado.\n"
-" --no-remix No upmix o downmix canales.\n"
-" --no-remap Mapear canales por índices en lugar "
-"de por nombres.\n"
-" --latency=BYTES Solicitar la latencia especificada "
-"en bytes.\n"
-" --process-time=BYTES Solicitar los procesos de tiempo por "
-"pedido especificados en bytes.\n"
+" --fix-channels Obtener el mapa y la cantidad de canales\n"
+" desde el sumidero al que el flujo se ha conectado.\n"
+" --no-remix No realiza un upmix o un downmix de los canales.\n"
+" --no-remap Mapea canales por índices en lugar de por nombres.\n"
+" --latency=BYTES Solicita la latencia especificada en bytes.\n"
+" --process-time=BYTES Solicita los procesos de tiempo por pedido especificados en bytes.\n"
+" --property=PROPERTY=VALUE Estabelce la propiedad especificada al valor especificado.\n"
+" --raw Graba/reproduce datos PCM con formato raw.\n"
+" --file-format=FFORMAT Graba/reproduce datos PCM formateados.\n"
+" --list-file-formats Muestra una lista con los formatos de archivo disponibles.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:727
#, c-format
@@ -1565,15 +1431,16 @@ msgstr ""
"Compilado con libpulse %s\n"
"Linkeado con libpulse %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:760 ../src/utils/pactl.c:900
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pacat.c:760
+#: ../src/utils/pactl.c:900
+#, c-format
msgid "Invalid client name '%s'\n"
-msgstr "Mapa de canales inválido '%s'\n"
+msgstr "Nombre de cliente inválido '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:776
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid stream name '%s'\n"
-msgstr "Método de remuestreo inválido '%s'"
+msgstr "Nombre de flujo inválido '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:813
#, c-format
@@ -1591,12 +1458,12 @@ msgid "Invalid process time specification '%s'\n"
msgstr "Especificación de tiempo de proceso inválida '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:861
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Invalid property '%s'\n"
-msgstr "Método de remuestreo inválido '%s'"
+msgstr "Propiedad inválida '%s'\n"
#: ../src/utils/pacat.c:878
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Unknown file format %s."
msgstr "Formato de archivo desconocido %s."
@@ -1619,28 +1486,25 @@ msgid "Too many arguments.\n"
msgstr "Demasiados argumentos.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:930
-#, fuzzy
msgid "Failed to generate sample specification for file.\n"
-msgstr "Error al intentar obtener información de muestra: %s\n"
+msgstr "Error al intentar generar especificación de ejemplo para el archivo.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:950
msgid "Failed to open audio file.\n"
msgstr "Error al intentar abrir el archivo de sonido.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:956
-msgid ""
-"Warning: specified sample specification will be overwritten with "
-"specification from file.\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: specified sample specification will be overwritten with specification from file.\n"
+msgstr "Aviso: el ejemplo de especificación indicado será sobreescrito con las especificaciones del archivo.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:959 ../src/utils/pactl.c:944
-#, fuzzy
+#: ../src/utils/pacat.c:959
+#: ../src/utils/pactl.c:944
msgid "Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "Error al intentar obtener información de muestra: %s\n"
+msgstr "Error al intentar determinar especificación de ejemplo del archivo.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:968
msgid "Warning: Failed to determine channel map from file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aviso: No se pudo determinar el mapeo del canal desde el archivo.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:979
msgid "Channel map doesn't match sample specification\n"
@@ -1648,13 +1512,12 @@ msgstr "El mapa del canal no se corresponde con la especificación de muestra\n"
#: ../src/utils/pacat.c:990
msgid "Warning: failed to write channel map to file.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aviso: No se pudo escribir el mapeo del canal en el archivo.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1005
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Opening a %s stream with sample specification '%s' and channel map '%s'.\n"
-msgstr "Abriendo un %s flujo con las especificaciones de muestra '%s'.\n"
+#, c-format
+msgid "Opening a %s stream with sample specification '%s' and channel map '%s'.\n"
+msgstr "Abriendo un flujo %s con especificación de muestra '%s' y mapeo de canal '%s'.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1006
msgid "recording"
@@ -1664,7 +1527,8 @@ msgstr "grabando"
msgid "playback"
msgstr "playback"
-#: ../src/utils/pacat.c:1032 ../src/utils/pasuspender.c:277
+#: ../src/utils/pacat.c:1032
+#: ../src/utils/pasuspender.c:277
#: ../src/utils/pactl.c:1104
#, c-format
msgid "pa_mainloop_new() failed.\n"
@@ -1674,22 +1538,24 @@ msgstr "pa_mainloop_new() falló.\n"
msgid "io_new() failed.\n"
msgstr "io_new() falló.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:1058 ../src/utils/pasuspender.c:290
+#: ../src/utils/pacat.c:1058
+#: ../src/utils/pasuspender.c:290
#: ../src/utils/pactl.c:1116
#, c-format
msgid "pa_context_new() failed.\n"
msgstr "pa_context_new() falló.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1066
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s\n"
-msgstr "pa_context_connect() falló: %s"
+msgstr "pa_context_connect() falló: %s\n"
#: ../src/utils/pacat.c:1077
msgid "time_new() failed.\n"
msgstr "time_new() falló.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:1084 ../src/utils/pasuspender.c:298
+#: ../src/utils/pacat.c:1084
+#: ../src/utils/pasuspender.c:298
#: ../src/utils/pactl.c:1127
#, c-format
msgid "pa_mainloop_run() failed.\n"
@@ -1720,7 +1586,8 @@ msgstr "Error al continuar: %s\n"
msgid "WARNING: Sound server is not local, not suspending.\n"
msgstr "AVISO: El servidor de sonido no es local, no se suspende.\n"
-#: ../src/utils/pasuspender.c:176 ../src/utils/pactl.c:820
+#: ../src/utils/pasuspender.c:176
+#: ../src/utils/pactl.c:820
#, c-format
msgid "Got SIGINT, exiting.\n"
msgstr "Hay SIGINT, saliendo.\n"
@@ -1737,16 +1604,14 @@ msgid ""
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
-"to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
"\n"
msgstr ""
"%s [opciones] ... \n"
"\n"
" -h, --help Muestra esta ayuda\n"
" --version Muestra la versión\n"
-" -s, --server=SERVER El nombre del servidor con el que "
-"conectarse\n"
+" -s, --server=SERVER El nombre del servidor con el que conectarse\n"
"\n"
#: ../src/utils/pasuspender.c:248
@@ -1773,9 +1638,7 @@ msgstr "Actualmente en uso: %u bloques conteniendo %s bytes en total.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:137
#, c-format
msgid "Allocated during whole lifetime: %u blocks containing %s bytes total.\n"
-msgstr ""
-"Ubicados durante a lo largo del tiempo: %u bloques conteniendo %s bytes en "
-"total.\n"
+msgstr "Ubicados durante a lo largo del tiempo: %u bloques conteniendo %s bytes en total.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:140
#, c-format
@@ -1854,15 +1717,17 @@ msgstr ""
"\tPropiedades:\n"
"\t\t%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:261 ../src/utils/pactl.c:353
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:261
+#: ../src/utils/pactl.c:353
+#, c-format
msgid "\tPorts:\n"
-msgstr "\tPerfiles:\n"
+msgstr "\tPuertos:\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:267 ../src/utils/pactl.c:359
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:267
+#: ../src/utils/pactl.c:359
+#, c-format
msgid "\tActive Port: %s\n"
-msgstr "\tPerfil Activo: %s\n"
+msgstr "\tPuerto Activo: %s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:290
#, c-format
@@ -1908,10 +1773,18 @@ msgstr ""
"\tPropiedades:\n"
"\t\t%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:338 ../src/utils/pactl.c:394 ../src/utils/pactl.c:429
-#: ../src/utils/pactl.c:466 ../src/utils/pactl.c:525 ../src/utils/pactl.c:526
-#: ../src/utils/pactl.c:536 ../src/utils/pactl.c:580 ../src/utils/pactl.c:581
-#: ../src/utils/pactl.c:587 ../src/utils/pactl.c:630 ../src/utils/pactl.c:631
+#: ../src/utils/pactl.c:338
+#: ../src/utils/pactl.c:394
+#: ../src/utils/pactl.c:429
+#: ../src/utils/pactl.c:466
+#: ../src/utils/pactl.c:525
+#: ../src/utils/pactl.c:526
+#: ../src/utils/pactl.c:536
+#: ../src/utils/pactl.c:580
+#: ../src/utils/pactl.c:581
+#: ../src/utils/pactl.c:587
+#: ../src/utils/pactl.c:630
+#: ../src/utils/pactl.c:631
#: ../src/utils/pactl.c:638
msgid "n/a"
msgstr "n/a"
@@ -2035,8 +1908,7 @@ msgstr ""
#: ../src/utils/pactl.c:547
#, c-format
msgid "Failed to get source output information: %s\n"
-msgstr ""
-"Error al intentar obtener información acerca de la salida de la fuenta: %s\n"
+msgstr "Error al intentar obtener información acerca de la salida de la fuenta: %s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:567
#, c-format
@@ -2103,7 +1975,8 @@ msgstr ""
"\tPropiedades:\n"
"\t\t%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:646 ../src/utils/pactl.c:656
+#: ../src/utils/pactl.c:646
+#: ../src/utils/pactl.c:656
#, c-format
msgid "Failure: %s\n"
msgstr "Falla: %s\n"
@@ -2118,7 +1991,7 @@ msgid "Premature end of file\n"
msgstr "Fin prematuro del archivo\n"
#: ../src/utils/pactl.c:826
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
"%s [options] list\n"
@@ -2139,10 +2012,8 @@ msgid ""
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
-"to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
-"server\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
msgstr ""
"%s [opciones] stat\n"
"%s [opciones] list\n"
@@ -2157,14 +2028,14 @@ msgstr ""
"%s [opciones] suspend-sink [SINK] 1|0\n"
"%s [opciones] suspend-source [SOURCE] 1|0\n"
"%s [opciones] set-card-profile [CARD] [PROFILE] \n"
+"%s [opciones] set-sink-port [SINK] [PORT] \n"
+"%s [opciones] set-source-port [SOURCE] [PORT] \n"
"\n"
" -h, --help Muestra esta ayuda\n"
" --version Muestra la versión\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER El nombre del servidor al que "
-"conectarse\n"
-" -n, --client-name=NAME El nombre de este cliente en el "
-"servidor\n"
+" -s, --server=SERVER El nombre del servidor al que conectarse\n"
+" -n, --client-name=NAME El nombre de este cliente en el servidor\n"
#: ../src/utils/pactl.c:880
#, c-format
@@ -2186,9 +2057,8 @@ msgid "Failed to open sound file.\n"
msgstr "Error al intentar abrir el archivo de sonido.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:951
-#, fuzzy
msgid "Warning: Failed to determine sample specification from file.\n"
-msgstr "Abriendo un %s flujo con las especificaciones de muestra '%s'.\n"
+msgstr "Aviso: Fallo al intentar determinar especificación de ejemplo desde el archivo.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:961
msgid "You have to specify a sample name to play\n"
@@ -2200,13 +2070,11 @@ msgstr "Debe especificar un nombre de muestra para ser eliminado\n"
#: ../src/utils/pactl.c:982
msgid "You have to specify a sink input index and a sink\n"
-msgstr ""
-"Debe especificar un índice para las entradas del destino y un destino\n"
+msgstr "Debe especificar un índice para las entradas del destino y un destino\n"
#: ../src/utils/pactl.c:992
msgid "You have to specify a source output index and a source\n"
-msgstr ""
-"Debe especificar un índice para las salidas de la fuente, y una fuente\n"
+msgstr "Debe especificar un índice para las salidas de la fuente, y una fuente\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1007
msgid "You have to specify a module name and arguments.\n"
@@ -2217,34 +2085,24 @@ msgid "You have to specify a module index\n"
msgstr "Debe especificar un índice de módulo\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1037
-msgid ""
-"You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean "
-"value.\n"
-msgstr ""
-"No puede especificar más de un sumidero. Tiene que especificar un valor "
-"booleano.\n"
+msgid "You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean value.\n"
+msgstr "No puede especificar más de un sumidero. Tiene que especificar un valor booleano.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1050
-msgid ""
-"You may not specify more than one source. You have to specify a boolean "
-"value.\n"
-msgstr ""
-"No puede especificar más de una fuente. Tiene que especificar un valor "
-"booleano.\n"
+msgid "You may not specify more than one source. You have to specify a boolean value.\n"
+msgstr "No puede especificar más de una fuente. Tiene que especificar un valor booleano.\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1062
msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
msgstr "Debe especificar un nombre de placa/índice y un nombre de perfil\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1073
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a sink name/index and a port name\n"
-msgstr "Debe especificar un nombre de placa/índice y un nombre de perfil\n"
+msgstr "Debe especificar un nombre de sumidero/índice y un nombre de puerto\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1084
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a source name/index and a port name\n"
-msgstr "Debe especificar un nombre de placa/índice y un nombre de perfil\n"
+msgstr "Debe especificar un nombre de fuente/índice y un nombre de puerto\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1099
msgid "No valid command specified.\n"
@@ -2262,17 +2120,14 @@ msgid ""
"\n"
" -d Show current PulseAudio data attached to X11 display (default)\n"
" -e Export local PulseAudio data to X11 display\n"
-" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment "
-"variables and cookie file.\n"
+" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment variables and cookie file.\n"
" -r Remove PulseAudio data from X11 display\n"
msgstr ""
"%s [-D display] [-S server] [-O sink] [-I source] [-c file] [-d|-e|-i|-r]\n"
"\n"
-" -d Muestra los datos actuales de PulseAudio asociados en un display X11 "
-"(por defecto)\n"
+" -d Muestra los datos actuales de PulseAudio asociados en un display X11 (por defecto)\n"
" -e Exporta los datos locales de PulseAudio a un display X11\n"
-" -i Importa los datos de PulseAudio de un display X11 hacia las variables "
-"del entorno local y el archivo de cookies.\n"
+" -i Importa los datos de PulseAudio de un display X11 hacia las variables del entorno local y el archivo de cookies.\n"
" -r Elimina todo dato de PulseAudio de un display X11\n"
#: ../src/utils/pax11publish.c:94
@@ -2336,11 +2191,8 @@ msgid "Not yet implemented.\n"
msgstr "Aún no se ha implementado.\n"
#: ../src/utils/pacmd.c:61
-#, fuzzy
msgid "No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon."
-msgstr ""
-"El demonio PulseAudio no está ejecutándose, o no se está ejecutando como un "
-"demonio de sesión."
+msgstr "El demonio PulseAudio no está ejecutándose, o no se está ejecutando como un demonio de sesión."
#: ../src/utils/pacmd.c:66
#, c-format
@@ -2365,53 +2217,46 @@ msgstr "El demonio no responde."
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:156 ../src/utils/pacmd.c:173
+#: ../src/utils/pacmd.c:156
+#: ../src/utils/pacmd.c:173
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:189 ../src/utils/pacmd.c:203
+#: ../src/utils/pacmd.c:189
+#: ../src/utils/pacmd.c:203
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
-#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:126 ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:207
+#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:126
+#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:207
msgid "Cannot access autospawn lock."
msgstr "No se puede acceder al candado de autogeneración."
-#: ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:445 ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:593
+#: ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:445
+#: ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:593
#, c-format
msgid ""
-"ALSA woke us up to write new data to the device, but there was actually "
-"nothing to write!\n"
-"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue "
-"to the ALSA developers.\n"
-"We were woken up with POLLOUT set -- however a subsequent snd_pcm_avail() "
-"returned 0 or another value < min_avail."
+"ALSA woke us up to write new data to the device, but there was actually nothing to write!\n"
+"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.\n"
+"We were woken up with POLLOUT set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail."
msgstr ""
-"ALSA nos despertó para escribir nuevos datos al dispositivo, ¡pero en "
-"realidad no hay nada para escribir!\n"
-"Probablemente sea un error en el controlador ALSA '%s'. Por favor, informe "
-"esto a los desarrolladores de ALSA.\n"
-"Nos despertaron con POLLOUT puesto -- sin embargo, una llamada a "
-"snd_pcm_avail() devolvió 0 u otro valor < min_avail."
+"ALSA nos despertó para escribir nuevos datos al dispositivo, ¡pero en realidad no hay nada para escribir!\n"
+"Probablemente sea un error en el controlador ALSA '%s'. Por favor, informe esto a los desarrolladores de ALSA.\n"
+"Nos despertaron con POLLOUT puesto -- sin embargo, una llamada a snd_pcm_avail() devolvió 0 u otro valor < min_avail."
-#: ../src/modules/alsa/alsa-source.c:424 ../src/modules/alsa/alsa-source.c:563
+#: ../src/modules/alsa/alsa-source.c:424
+#: ../src/modules/alsa/alsa-source.c:563
#, c-format
msgid ""
-"ALSA woke us up to read new data from the device, but there was actually "
-"nothing to read!\n"
-"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue "
-"to the ALSA developers.\n"
-"We were woken up with POLLIN set -- however a subsequent snd_pcm_avail() "
-"returned 0 or another value < min_avail."
+"ALSA woke us up to read new data from the device, but there was actually nothing to read!\n"
+"Most likely this is a bug in the ALSA driver '%s'. Please report this issue to the ALSA developers.\n"
+"We were woken up with POLLIN set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail."
msgstr ""
-"ALSA nos despertó para leer nuevos datos desde el dispositivo, ¡pero en "
-"realidad no hay nada para leer!\n"
-"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, "
-"informe esto a los desarrolladores de ALSA.\n"
-"Nos despertaron con POLLIN puesto -- sin embargo, una llamada a snd_pcm_avail"
-"() devolvió 0 u otro valor < min_avail."
+"ALSA nos despertó para leer nuevos datos desde el dispositivo, ¡pero en realidad no hay nada para leer!\n"
+"Lo más probable es que sea un error del controlador ALSA '%s'. Por favor, informe esto a los desarrolladores de ALSA.\n"
+"Nos despertaron con POLLIN puesto -- sin embargo, una llamada a snd_pcm_avail() devolvió 0 u otro valor < min_avail."
#: ../src/modules/alsa/module-alsa-card.c:152
#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2062
@@ -2432,55 +2277,38 @@ msgstr "Servidor de Sonido PulseAudio"
#~ msgid "Analog Mono"
#~ msgstr "Mono Analógico"
-
#~ msgid "Analog Stereo"
#~ msgstr "Estéreo Analógico"
-
#~ msgid "Digital Stereo (IEC958)"
#~ msgstr "Estéreo Digital (IEC958)"
-
#~ msgid "Digital Stereo (HDMI)"
#~ msgstr "Estéreo Digital (HDMI)"
-
#~ msgid "Analog Surround 4.0"
#~ msgstr "Análogo Envolvente 4.0"
-
#~ msgid "Digital Surround 4.0 (IEC958/AC3)"
#~ msgstr "Digital Envolvente 4.0 (IEC9588/AC3)"
-
#~ msgid "Analog Surround 4.1"
#~ msgstr "Análogo Envolvente 4.1"
-
#~ msgid "Analog Surround 5.0"
#~ msgstr "Análogo Envolvente 5.0"
-
#~ msgid "Analog Surround 5.1"
#~ msgstr "Análogo Envolvente 5.1"
-
#~ msgid "Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)"
#~ msgstr "Digital Envolvente 5.1 (IEC958/AC3)"
-
#~ msgid "Analog Surround 7.1"
#~ msgstr "Análogo Envolvénte 7.1"
-
#~ msgid "Output %s + Input %s"
#~ msgstr "Salida %s + Entrada %s"
-
#~ msgid "Output %s"
#~ msgstr "Salida %s"
-
#~ msgid "Input %s"
#~ msgstr "Entrada %s"
-
#~ msgid "Stream successfully created\n"
#~ msgstr "Se ha creado el flujo exitosamente\n"
-
#~ msgid "Stream errror: %s\n"
#~ msgstr "Error de flujo: %s\n"
-
#~ msgid "Connection established.\n"
#~ msgstr "Conección establecida.\n"
-
#~ msgid ""
#~ "%s [options] [FILE]\n"
#~ "\n"
@@ -2521,7 +2349,6 @@ msgstr "Servidor de Sonido PulseAudio"
#~ "(linear)en el rango de 0...65536\n"
#~ " --channel-map=CHANNELMAP Establece el mapa del canal para "
#~ "el uso\n"
-
#~ msgid ""
#~ "paplay %s\n"
#~ "Compiled with libpulse %s\n"
@@ -2530,16 +2357,12 @@ msgstr "Servidor de Sonido PulseAudio"
#~ "paplay %s\n"
#~ "Compilado con libpulse %s\n"
#~ "Linked con libpulse %s\n"
-
#~ msgid "Invalid channel map\n"
#~ msgstr "Mapa de canal inválido\n"
-
#~ msgid "Failed to open file '%s'\n"
#~ msgstr "Error al intentar abrir el archivo '%s'\n"
-
#~ msgid "Channel map doesn't match file.\n"
#~ msgstr "El mapa del canal no se corresponde con el archivo.\n"
-
#~ msgid "Using sample spec '%s'\n"
#~ msgstr "Utilizando especificaciones de muestra '%s'\n"
@@ -2558,7 +2381,6 @@ msgstr "Servidor de Sonido PulseAudio"
#, fuzzy
#~ msgid "--log-time boolean argument"
#~ msgstr "--disallow-exit argumento booleano"
-
#~ msgid ""
#~ "' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
#~ "For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate "
@@ -2567,27 +2389,21 @@ msgstr "Servidor de Sonido PulseAudio"
#~ "' y PolicyKit se niega a darnos privilegios. Abandonando SUID de nuevo.\n"
#~ "Para permitir planificación en tiempo real, por favor adquiera los "
#~ "privilegios de PolicyKit adecuados, o forme parte de '"
-
#~ msgid ""
#~ "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this "
#~ "user."
#~ msgstr ""
#~ "', o incremente los límites del recurso RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO para "
#~ "ese usuario. "
-
#~ msgid "Default sink name (%s) does not exist in name register."
#~ msgstr ""
#~ "El nombre de destino por defecto (%s) no existe en el registro de nombres."
-
#~ msgid "Buffer overrun, dropping incoming data\n"
#~ msgstr "Búfer desbordado, abandonando datos entrantes\n"
-
#~ msgid "pa_stream_drop() failed: %s\n"
#~ msgstr "pa_stream_drop() falló: %s\n"
-
#~ msgid "muted"
#~ msgstr "mudo"
-
#~ msgid ""
#~ "*** Autoload Entry #%u ***\n"
#~ "Name: %s\n"
@@ -2600,9 +2416,7 @@ msgstr "Servidor de Sonido PulseAudio"
#~ "Tipo: %s\n"
#~ "Módulo: %s\n"
#~ "Argumento: %s\n"
-
#~ msgid "sink"
#~ msgstr "destino"
-
#~ msgid "source"
#~ msgstr "fuente"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index df526062..f6f3dce3 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-17 23:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-09 00:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-18 19:40+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr ""
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:49
msgid "Virtual LADSPA sink"
-msgstr ""
+msgstr "Wirtualny odpływ LADSPA"
#: ../src/modules/module-ladspa-sink.c:53
msgid ""
@@ -61,6 +61,11 @@ msgid ""
"plugin name> label=<ladspa plugin label> control=<comma seperated list of "
"input control values>"
msgstr ""
+"sink_name=<nazwa odpływu> sink_properties=<właściwości odpływu> "
+"master=<nazwa odpływu do filtrowania> format=<format próbki> "
+"rate=<częstotliwość próbki> channels=<liczba kanałów> channel_map=<mapa "
+"kanałów> plugin=<nazwa wtyczki ladspa> label=<etykieta wtyczki ladspa> "
+"control=<lista wartości kontroli wejścia oddzielona przecinkami>"
#: ../src/pulsecore/sink.c:2394
msgid "Internal Audio"
@@ -463,6 +468,12 @@ msgid ""
"Please read http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode for an "
"explanation why system mode is usually a bad idea."
msgstr ""
+"OK, więc PA jest uruchomione w trybie systemowym. Proszę zauważyć, że "
+"prawdopodobnie tak nie powinno być.\n"
+"Jeśli mimo to tak jest, to twoja wina, jeśli coś nie działa tak jak "
+"powinno.\n"
+"Proszę przeczytać http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode, "
+"gdzie wyjaśniono, dlaczego tryb systemowy jest zwykle złym pomysłem."
#: ../src/daemon/main.c:951
msgid "pa_pid_file_create() failed."
@@ -1853,14 +1864,14 @@ msgstr ""
"\t\t%s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:261 ../src/utils/pactl.c:353
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "\tPorts:\n"
-msgstr "\tProfile:\n"
+msgstr "\tPorty:\n"
#: ../src/utils/pactl.c:267 ../src/utils/pactl.c:359
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "\tActive Port: %s\n"
-msgstr "\tAktywny profil: %s\n"
+msgstr "\tAktywny port: %s\n"
#: ../src/utils/pactl.c:290
#, c-format
@@ -2115,7 +2126,7 @@ msgid "Premature end of file\n"
msgstr "Przedwczesny koniec pliku\n"
#: ../src/utils/pactl.c:826
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
"%s [options] list\n"
@@ -2154,6 +2165,8 @@ msgstr ""
"%s [opcje] suspend-sink [ODPŁYW] 1|0\n"
"%s [opcje] suspend-source [ŹRÓDŁO] 1|0\n"
"%s [opcje] set-card-profile [KARTA] [PROFIL] \n"
+"%s [opcje] set-sink-port [ODPŁYW] [PORT] \n"
+"%s [opcje] set-source-port [ŹRÓDŁO] [PORT] \n"
"\n"
" -h, --help Wyświetla tę pomoc\n"
" --version Wyświetla wersję\n"
@@ -2227,14 +2240,12 @@ msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
msgstr "Należy podać nazwę karty/indeks i nazwę profilu\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1073
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a sink name/index and a port name\n"
-msgstr "Należy podać nazwę karty/indeks i nazwę profilu\n"
+msgstr "Należy podać nazwę odpływu/indeks i nazwę portu\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1084
-#, fuzzy
msgid "You have to specify a source name/index and a port name\n"
-msgstr "Należy podać nazwę karty/indeks i nazwę profilu\n"
+msgstr "Należy podać nazwę źródła/indeks i nazwę portu\n"
#: ../src/utils/pactl.c:1099
msgid "No valid command specified.\n"
@@ -2417,45 +2428,3 @@ msgstr "Duplex telefoniczny (HSP/HFP)"
#: ../src/modules/reserve-wrap.c:151
msgid "PulseAudio Sound Server"
msgstr "Serwer dźwięku PulseAudio"
-
-#~ msgid "Analog Mono"
-#~ msgstr "Analogowe mono"
-
-#~ msgid "Analog Stereo"
-#~ msgstr "Analogowe stereo"
-
-#~ msgid "Digital Stereo (IEC958)"
-#~ msgstr "Cyfrowe stereo (IEC958)"
-
-#~ msgid "Digital Stereo (HDMI)"
-#~ msgstr "Cyfrowe stereo (HDMI)"
-
-#~ msgid "Analog Surround 4.0"
-#~ msgstr "Analogowe surround 4.0"
-
-#~ msgid "Digital Surround 4.0 (IEC958/AC3)"
-#~ msgstr "Cyfrowe surround 4.0 (IEC958/AC3)"
-
-#~ msgid "Analog Surround 4.1"
-#~ msgstr "Analogowe surround 4.1"
-
-#~ msgid "Analog Surround 5.0"
-#~ msgstr "Analogowe surround 5.0"
-
-#~ msgid "Analog Surround 5.1"
-#~ msgstr "Analogowe surround 5.1"
-
-#~ msgid "Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)"
-#~ msgstr "Cyfrowe surround 5.1 (IEC958/AC3)"
-
-#~ msgid "Analog Surround 7.1"
-#~ msgstr "Analogowe surround 7.1"
-
-#~ msgid "Output %s + Input %s"
-#~ msgstr "Wyjście %s + wejście %s"
-
-#~ msgid "Output %s"
-#~ msgstr "Wyjście %s"
-
-#~ msgid "Input %s"
-#~ msgstr "Wejście %s"