summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po1163
1 files changed, 695 insertions, 468 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 7a61f963..6fe1d4a3 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-08 01:48+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-20 03:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-13 23:27+0100\n"
"Last-Translator: Agusti Grau <fletxa@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
@@ -27,15 +27,80 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:177
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:197
-msgid "Failed to add bind-now-loader."
-msgstr "S'ha produït un error en afegir bind-now-loader."
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:525
+msgid "Analog Mono"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:531
+msgid "Analog Stereo"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:537
+msgid "Digital Stereo (IEC958)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:543
+msgid "Digital Stereo (HDMI)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:550
+msgid "Analog Surround 4.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:557
+msgid "Digital Surround 4.0 (IEC958/AC3)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:565
+msgid "Analog Surround 4.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:573
+msgid "Analog Surround 5.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:581
+msgid "Analog Surround 5.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:589
+msgid "Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:598
+msgid "Analog Surround 7.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:1577
+#, c-format
+msgid ""
+"snd_pcm_avail_update() returned a value that is exceptionally large: %lu "
+"bytes (%lu ms). Most likely this is an ALSA driver bug. Please report this "
+"issue to the ALSA developers."
+msgstr ""
+
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:1609
+#, c-format
+msgid ""
+"snd_pcm_mmap_begin() returned a value that is exceptionally large: %lu bytes "
+"(%lu ms). Most likely this is an ALSA driver bug. Please report this issue "
+"to the ALSA developers."
+msgstr ""
+
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Failed to find original lt_dlopen loader."
+msgstr "No s'ha trobat el carregador dlopen original."
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:184
-msgid "Failed to find original dlopen loader."
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Failed to allocate new dl loader."
msgstr "No s'ha trobat el carregador dlopen original."
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:142
+msgid "Failed to add bind-now-loader."
+msgstr "S'ha produït un error en afegir bind-now-loader."
+
#: ../src/daemon/polkit.c:55
#, c-format
msgid "Cannot connect to system bus: %s"
@@ -124,8 +189,7 @@ msgstr "El GID de l'usuari '%s' i del grup '%s' no coincideixen"
msgid "Home directory of user '%s' is not '%s', ignoring."
msgstr "El directori arrel de l'usuari '%s' no és '%s', s'ignorarà."
-#: ../src/daemon/main.c:201
-#: ../src/daemon/main.c:206
+#: ../src/daemon/main.c:201 ../src/daemon/main.c:206
#, c-format
msgid "Failed to create '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error durant la creació '%s': %s"
@@ -158,258 +222,274 @@ msgstr "El mode de sistema ampli no està suportat en aquesta plataforma."
msgid "setrlimit(%s, (%u, %u)) failed: %s"
msgstr "S'ha produït un error en setrlimit(%s, (%u, %u)): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:425
+#: ../src/daemon/main.c:431
msgid "Failed to parse command line."
msgstr "S'ha produït un error en interpretar la línia de comandes."
-#: ../src/daemon/main.c:441
+#: ../src/daemon/main.c:453
#, c-format
msgid "We're in the group '%s', allowing high-priority scheduling."
-msgstr "Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la prioritat alta."
+msgstr ""
+"Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la prioritat alta."
-#: ../src/daemon/main.c:448
+#: ../src/daemon/main.c:460
#, c-format
msgid "We're in the group '%s', allowing real-time scheduling."
-msgstr "Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la prioritat en temps real."
+msgstr ""
+"Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la prioritat en "
+"temps real."
-#: ../src/daemon/main.c:456
+#: ../src/daemon/main.c:468
msgid "PolicyKit grants us acquire-high-priority privilege."
msgstr "PolicyKit ha permés el permís acquire-high-priority."
-#: ../src/daemon/main.c:459
+#: ../src/daemon/main.c:471
msgid "PolicyKit refuses acquire-high-priority privilege."
msgstr "PolicyKit ha rebutjat el permís acquire-high-priority."
-#: ../src/daemon/main.c:464
+#: ../src/daemon/main.c:476
msgid "PolicyKit grants us acquire-real-time privilege."
msgstr "PolicyKit h permés el permís acquire-real-time."
-#: ../src/daemon/main.c:467
+#: ../src/daemon/main.c:479
msgid "PolicyKit refuses acquire-real-time privilege."
msgstr "PolicyKit ha rebutjat el permís acquire-real-time."
-#: ../src/daemon/main.c:479
+#: ../src/daemon/main.c:508
+#, fuzzy
msgid ""
-"Called SUID root and real-time/high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary priviliges:\n"
+"Called SUID root and real-time and/or high-priority scheduling was requested "
+"in the configuration. However, we lack the necessary privileges:\n"
"We are not in group '"
msgstr ""
-"La crida de la SUID de root i la prioritat alta/temps real estàn especificades en la configuració, però no té els permissos necessaris:\n"
+"La crida de la SUID de root i la prioritat alta/temps real estàn "
+"especificades en la configuració, però no té els permissos necessaris:\n"
"No es pertany al grup '"
-#: ../src/daemon/main.c:480
+#: ../src/daemon/main.c:532
msgid ""
-"' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
-"For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit priviliges, or become a member of '"
+"High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
msgstr ""
-"' i PolicyKit ha denegat els permísos. S'està lliberant SUID. \n"
-"Per habilitar la prioritat en temps real, s'ha de adquirir els permissos de PolicyKit, o pertanyer a '"
-
-#: ../src/daemon/main.c:481
-msgid "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
-msgstr "', o incremetar els límits de recursos RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO per aquest usuari."
+"La prioritat alta està habilitada en la configuració però no està permesa "
+"per la política."
-#: ../src/daemon/main.c:497
-msgid "High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
-msgstr "La prioritat alta està habilitada en la configuració però no està permesa per la política."
-
-#: ../src/daemon/main.c:522
+#: ../src/daemon/main.c:561
msgid "Successfully increased RLIMIT_RTPRIO"
msgstr "S'ha incrementat el valor de RLIMIT_RTPRIO amb éxit."
-#: ../src/daemon/main.c:525
+#: ../src/daemon/main.c:564
#, c-format
msgid "RLIMIT_RTPRIO failed: %s"
msgstr "S'ha produït un error amb RLIMIT_RTPRIO: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:532
+#: ../src/daemon/main.c:571
msgid "Giving up CAP_NICE"
msgstr "Es deixa CAP_NICE"
-#: ../src/daemon/main.c:539
-msgid "Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
-msgstr "La prioritat temps real està habilitada en la configuració però no està permesa per la política."
+#: ../src/daemon/main.c:578
+msgid ""
+"Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
+msgstr ""
+"La prioritat temps real està habilitada en la configuració però no està "
+"permesa per la política."
-#: ../src/daemon/main.c:597
+#: ../src/daemon/main.c:639
msgid "Daemon not running"
msgstr "El dimoni no s'està executant."
-#: ../src/daemon/main.c:599
+#: ../src/daemon/main.c:641
#, c-format
msgid "Daemon running as PID %u"
msgstr "El dimoni s'està executant amb PID %u"
-#: ../src/daemon/main.c:609
+#: ../src/daemon/main.c:651
#, c-format
msgid "Failed to kill daemon: %s"
msgstr "S'ha produït un error en matar el dimoni: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:627
-msgid "This program is not intended to be run as root (unless --system is specified)."
-msgstr "No és necessari executar aquesta aplicació com a root (excepte si s'especifica --system)"
+#: ../src/daemon/main.c:669
+msgid ""
+"This program is not intended to be run as root (unless --system is "
+"specified)."
+msgstr ""
+"No és necessari executar aquesta aplicació com a root (excepte si "
+"s'especifica --system)"
-#: ../src/daemon/main.c:629
-msgid "Root priviliges required."
+#: ../src/daemon/main.c:671
+#, fuzzy
+msgid "Root privileges required."
msgstr "Es requereixen permísos de root."
-#: ../src/daemon/main.c:634
+#: ../src/daemon/main.c:676
msgid "--start not supported for system instances."
msgstr "La opció --start no està suportada per a instàncies de sistema."
-#: ../src/daemon/main.c:639
+#: ../src/daemon/main.c:681
msgid "Running in system mode, but --disallow-exit not set!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat la opció --disallow-exit."
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat la opció --"
+"disallow-exit."
-#: ../src/daemon/main.c:642
+#: ../src/daemon/main.c:684
msgid "Running in system mode, but --disallow-module-loading not set!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat la opció --disallow-module-loading."
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat la opció --"
+"disallow-module-loading."
-#: ../src/daemon/main.c:645
+#: ../src/daemon/main.c:687
msgid "Running in system mode, forcibly disabling SHM mode!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, es deshabilitarà el mode SHM forçosament."
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, es deshabilitarà el mode SHM forçosament."
-#: ../src/daemon/main.c:650
+#: ../src/daemon/main.c:692
msgid "Running in system mode, forcibly disabling exit idle time!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, la sortida per temps d'inactivitat es deshabilita."
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, la sortida per temps d'inactivitat es "
+"deshabilita."
-#: ../src/daemon/main.c:677
+#: ../src/daemon/main.c:719
msgid "Failed to acquire stdio."
msgstr "S'ha produït un error en adquirir stdio."
-#: ../src/daemon/main.c:683
+#: ../src/daemon/main.c:725
#, c-format
msgid "pipe failed: %s"
msgstr "Ha fallat la canonada: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:688
+#: ../src/daemon/main.c:730
#, c-format
msgid "fork() failed: %s"
msgstr "Ha fallat fork(): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:702
+#: ../src/daemon/main.c:744
#, c-format
msgid "read() failed: %s"
msgstr "Ha fallat read(): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:708
+#: ../src/daemon/main.c:750
msgid "Daemon startup failed."
msgstr "S'ha produït un error en iniciar el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:710
+#: ../src/daemon/main.c:752
msgid "Daemon startup successful."
msgstr "S'ha iniciat el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:780
+#: ../src/daemon/main.c:822
#, c-format
msgid "This is PulseAudio %s"
msgstr "Aquest és el PulseAudio %s"
-#: ../src/daemon/main.c:781
+#: ../src/daemon/main.c:823
#, c-format
msgid "Compilation host: %s"
msgstr "Host de compilació: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:782
+#: ../src/daemon/main.c:824
#, c-format
msgid "Compilation CFLAGS: %s"
msgstr "CFLAGS de compilació: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:785
+#: ../src/daemon/main.c:827
#, c-format
msgid "Running on host: %s"
msgstr "S'està executant en el host: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:788
+#: ../src/daemon/main.c:830
+#, c-format
+msgid "Found %u CPUs."
+msgstr ""
+
+#: ../src/daemon/main.c:832
#, c-format
msgid "Page size is %lu bytes"
msgstr "La mida de pàgina és de %lu bytes."
-#: ../src/daemon/main.c:791
+#: ../src/daemon/main.c:835
msgid "Compiled with Valgrind support: yes"
msgstr "Compilat amb suport per a Valgrind: sí"
-#: ../src/daemon/main.c:793
+#: ../src/daemon/main.c:837
msgid "Compiled with Valgrind support: no"
msgstr "Compilat amb suport per a Valgrind: no"
-#: ../src/daemon/main.c:796
+#: ../src/daemon/main.c:840
#, c-format
msgid "Running in valgrind mode: %s"
msgstr "S'està executant amb el mode valgrind: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:799
+#: ../src/daemon/main.c:843
msgid "Optimized build: yes"
msgstr "Construcció optimitzada: sí"
-#: ../src/daemon/main.c:801
+#: ../src/daemon/main.c:845
msgid "Optimized build: no"
msgstr "Construcció optmitzada: no"
-#: ../src/daemon/main.c:805
+#: ../src/daemon/main.c:849
msgid "Failed to get machine ID"
msgstr "S'ha produït un error en obtenir la ID de la màquina"
-#: ../src/daemon/main.c:808
+#: ../src/daemon/main.c:852
#, c-format
msgid "Machine ID is %s."
msgstr "La ID de la màquina és %s."
-#: ../src/daemon/main.c:813
+#: ../src/daemon/main.c:857
#, c-format
msgid "Using runtime directory %s."
msgstr "S'esta utilitzant el directori d'execució %s."
-#: ../src/daemon/main.c:818
+#: ../src/daemon/main.c:862
#, c-format
msgid "Using state directory %s."
msgstr "S'està utilitzant el directori d'estat %s."
-#: ../src/daemon/main.c:821
+#: ../src/daemon/main.c:865
#, c-format
msgid "Running in system mode: %s"
msgstr "S'està executant en mode sistema: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:836
+#: ../src/daemon/main.c:880
msgid "pa_pid_file_create() failed."
msgstr "S'ha produït un error en pa_pid_file_create()."
-#: ../src/daemon/main.c:848
+#: ../src/daemon/main.c:892
msgid "Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!"
msgstr "Estàn disponibles els temporitzadors frescos de alta resolució."
-#: ../src/daemon/main.c:850
-msgid "Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-resolution timers enabled!"
-msgstr "Es recomana la utilització d'un kernel amb els temporitzadors d'alta resolució habilitats."
+#: ../src/daemon/main.c:894
+msgid ""
+"Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-"
+"resolution timers enabled!"
+msgstr ""
+"Es recomana la utilització d'un kernel amb els temporitzadors d'alta "
+"resolució habilitats."
-#: ../src/daemon/main.c:860
+#: ../src/daemon/main.c:906
msgid "pa_core_new() failed."
msgstr "S'ha produït un error en pa_core_new()."
-#: ../src/daemon/main.c:921
+#: ../src/daemon/main.c:967
msgid "Failed to initialize daemon."
msgstr "S'ha produït un error en inicialitzar el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:926
+#: ../src/daemon/main.c:972
msgid "Daemon startup without any loaded modules, refusing to work."
msgstr "Com el dimoni s'ha iniciat sense cap mòdul carregat, no funciona."
-#: ../src/daemon/main.c:931
-#, c-format
-msgid "Default sink name (%s) does not exist in name register."
-msgstr "El nom sink per omissió (%s) no existeix en el registre de noms."
-
-#: ../src/daemon/main.c:944
+#: ../src/daemon/main.c:985
msgid "Daemon startup complete."
msgstr "S'ha completat la inicialització del dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:950
+#: ../src/daemon/main.c:991
msgid "Daemon shutdown initiated."
msgstr "S'ha iniciat l'aturada del dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:971
+#: ../src/daemon/main.c:1009
msgid "Daemon terminated."
msgstr "S'ha aturat el dimoni."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:117
+#: ../src/daemon/cmdline.c:121
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
@@ -420,34 +500,48 @@ msgid ""
" --dump-conf Dump default configuration\n"
" --dump-modules Dump list of available modules\n"
" --dump-resample-methods Dump available resample methods\n"
-" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments\n"
-" --start Start the daemon if it is not running\n"
+" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory "
+"segments\n"
+" --start Start the daemon if it is not "
+"running\n"
" -k --kill Kill a running daemon\n"
-" --check Check for a running daemon\n"
+" --check Check for a running daemon (only "
+"returns exit code)\n"
"\n"
"OPTIONS:\n"
" --system[=BOOL] Run as system-wide instance\n"
" -D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup\n"
" --fail[=BOOL] Quit when startup fails\n"
" --high-priority[=BOOL] Try to set high nice level\n"
-" (only available as root, when SUID or\n"
+" (only available as root, when SUID "
+"or\n"
" with elevated RLIMIT_NICE)\n"
" --realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling\n"
-" (only available as root, when SUID or\n"
+" (only available as root, when SUID "
+"or\n"
" with elevated RLIMIT_RTPRIO)\n"
-" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module\n"
+" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested "
+"module\n"
" loading/unloading after startup\n"
" --disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit\n"
-" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this\n"
+" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and "
+"this\n"
" time passed\n"
-" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle and\n"
+" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
-" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and\n"
+" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
" --log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level\n"
" -v Increase the verbosity level\n"
" --log-target={auto,syslog,stderr} Specify the log target\n"
-" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared\n"
+" --log-meta[=BOOL] Include code location in log "
+"messages\n"
+" --log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages\n"
+" --log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages\n"
+" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic "
+"shared\n"
" objects (plugins)\n"
" --resample-method=METHOD Use the specified resampling method\n"
" (See --dump-resample-methods for\n"
@@ -458,10 +552,12 @@ msgid ""
" --disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.\n"
"\n"
"STARTUP SCRIPT:\n"
-" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module with\n"
+" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module "
+"with\n"
" the specified argument\n"
" -F, --file=FILENAME Run the specified script\n"
-" -C Open a command line on the running TTY\n"
+" -C Open a command line on the running "
+"TTY\n"
" after startup\n"
"\n"
" -n Don't load default script file\n"
@@ -471,37 +567,51 @@ msgstr ""
"COMANDES:\n"
" -h, --help Mostra aquesta ajuda\n"
" --version Mostra la versió\n"
-" --dump-conf Volca la configuració per omissió\n"
+" --dump-conf Volca la configuració per "
+"omissió\n"
" --dump-modules Volca la llista de mòduls\n"
-" --dump-resample-methods Volca els mètodes disponibles de remostratge\n"
-" --cleanup-shm Neteja els segments de memòria compartia rancis\n"
-" --start Inicia el dimoni si aquest no està corrent\n"
+" --dump-resample-methods Volca els mètodes "
+"disponibles de remostratge\n"
+" --cleanup-shm Neteja els segments de "
+"memòria compartia rancis\n"
+" --start Inicia el dimoni si aquest no està "
+"corrent\n"
" -k --kill Mata el dimoni en execució\n"
" --check Comprova l'execució del dimoni\n"
"\n"
"OPCIONS:\n"
-" --system[=BOOL] Executa com una instància de sistema\n"
-" -D, --daemonize[=BOOL] Converteix en dimoni després de la inicialització\n"
+" --system[=BOOL] Executa com una instància de "
+"sistema\n"
+" -D, --daemonize[=BOOL] Converteix en dimoni després de la "
+"inicialització\n"
" --fail[=BOOL] Surt quan falli la inicialització\n"
" --high-priority[=BOOL] Prova de establir un nivell\n"
-" nice alt(només disponivle com a root,\n"
-" amb SUID o amb un elevat RLIMIT_NICE)\n"
+" nice alt(només disponivle com a "
+"root,\n"
+" amb SUID o amb un elevat "
+"RLIMIT_NICE)\n"
" --realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling\n"
-" (only available as root, when SUID or\n"
+" (only available as root, when SUID "
+"or\n"
" with elevated RLIMIT_RTPRIO)\n"
-" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module\n"
+" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested "
+"module\n"
" loading/unloading after startup\n"
" --disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit\n"
-" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this\n"
+" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and "
+"this\n"
" time passed\n"
-" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle and\n"
+" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
-" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and\n"
+" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
" --log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level\n"
" -v Increase the verbosity level\n"
" --log-target={auto,syslog,stderr} Specify the log target\n"
-" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared\n"
+" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic "
+"shared\n"
" objects (plugins)\n"
" --resample-method=METHOD Use the specified resampling method\n"
" (See --dump-resample-methods for\n"
@@ -512,64 +622,80 @@ msgstr ""
" --disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.\n"
"\n"
"STARTUP SCRIPT:\n"
-" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module with\n"
+" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module "
+"with\n"
" the specified argument\n"
" -F, --file=FILENAME Run the specified script\n"
-" -C Open a command line on the running TTY\n"
+" -C Open a command line on the running "
+"TTY\n"
" after startup\n"
"\n"
" -n Don't load default script file\n"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:245
+#: ../src/daemon/cmdline.c:252
msgid "--daemonize expects boolean argument"
msgstr "--daemonize necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:252
+#: ../src/daemon/cmdline.c:259
msgid "--fail expects boolean argument"
msgstr "--fail necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:262
-msgid "--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one of debug, info, notice, warn, error)."
-msgstr "--log-level necessita un argument de nivell de log (valor númeric 0..4 o debug, info, notice, warn, error)."
+#: ../src/daemon/cmdline.c:269
+msgid ""
+"--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one "
+"of debug, info, notice, warn, error)."
+msgstr ""
+"--log-level necessita un argument de nivell de log (valor númeric 0..4 o "
+"debug, info, notice, warn, error)."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:274
+#: ../src/daemon/cmdline.c:281
msgid "--high-priority expects boolean argument"
msgstr "--high-priority necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:281
+#: ../src/daemon/cmdline.c:288
msgid "--realtime expects boolean argument"
msgstr "--realtime necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:288
+#: ../src/daemon/cmdline.c:295
msgid "--disallow-module-loading expects boolean argument"
msgstr "--disallow-module-loading necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:295
+#: ../src/daemon/cmdline.c:302
msgid "--disallow-exit boolean argument"
msgstr "--disallow-exit necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:302
+#: ../src/daemon/cmdline.c:309
msgid "--use-pid-file expects boolean argument"
msgstr "--use-pid-file necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:319
+#: ../src/daemon/cmdline.c:326
msgid "Invalid log target: use either 'syslog', 'stderr' or 'auto'."
msgstr "Objectiu de log invàlid: utilitzeu 'syslog', 'stderr' o 'auto'."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:338
+#: ../src/daemon/cmdline.c:333
+#, fuzzy
+msgid "--log-time boolean argument"
+msgstr "--disallow-exit necessita un argument booleà"
+
+#: ../src/daemon/cmdline.c:340
+#, fuzzy
+msgid "--log-meta boolean argument"
+msgstr "--disallow-exit necessita un argument booleà"
+
+#: ../src/daemon/cmdline.c:359
#, c-format
msgid "Invalid resample method '%s'."
msgstr "Mètode de remostratge invàlid '%s'."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:345
+#: ../src/daemon/cmdline.c:366
msgid "--system expects boolean argument"
msgstr "--system necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:352
+#: ../src/daemon/cmdline.c:373
msgid "--no-cpu-limit expects boolean argument"
msgstr "--no-cpu-limit necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:359
+#: ../src/daemon/cmdline.c:380
msgid "--disable-shm expects boolean argument"
msgstr "--disable-shm necessita un argument booleà"
@@ -613,290 +739,314 @@ msgstr "Càrrega: %s\n"
msgid "Path: %s\n"
msgstr "Ruta: %s\n"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:205
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:212
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid log target '%s'."
msgstr "[%s:%u] Destí de registre incorrecte '%s'"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:221
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:228
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid log level '%s'."
msgstr "[%s:%u] Nivell de registre incorrecte '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:237
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:244
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid resample method '%s'."
msgstr "[%s:%u] Mètode de remostreig incorrecte '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:260
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:267
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid rlimit '%s'."
msgstr "[%s:%u] rlimit incorrecte '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:267
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:274
#, c-format
msgid "[%s:%u] rlimit not supported on this platform."
msgstr "[%s:%u] rlimit no disponible en aquesta plataforma."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:283
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:290
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample format '%s'."
msgstr "[%s:%u] Format de mostra incorrecte '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:301
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:308
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample rate '%s'."
msgstr "[%s:%u] Velocitat de mostreig '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:319
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:326
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample channels '%s'."
msgstr "[%s:%u] Canals de mostreig incorrectes '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:337
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:344
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid number of fragments '%s'."
msgstr "[%s:%u] Nombre de fragments incorrecte '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:355
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:362
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid fragment size '%s'."
msgstr "[%s:%u] Mida de fragment incorrecta '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:373
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:380
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid nice level '%s'."
msgstr "[%s:%u] Nivell de prioritat incorrecte '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:570
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:566
#, c-format
msgid "Failed to open configuration file: %s"
msgstr "Error en obrir el fitxer de configuració: %s"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:644
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:640
#, c-format
msgid "### Read from configuration file: %s ###\n"
msgstr "### Lectura del fitxer de configuració: %s ###\n"
#: ../src/daemon/caps.c:63
-msgid "Dropping root priviliges."
+#, fuzzy
+msgid "Dropping root privileges."
msgstr "Alliberant privilegis de root."
#: ../src/daemon/caps.c:103
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "S'han limitat les capacitats a CAP_SYS_NICE correctament."
-#: ../src/pulse/channelmap.c:102
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:104
+#: ../src/pulse/channelmap.c:105
msgid "Front Center"
msgstr "Frontal central"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:105
+#: ../src/pulse/channelmap.c:106
msgid "Front Left"
msgstr "Frontal esquerra"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:106
+#: ../src/pulse/channelmap.c:107
msgid "Front Right"
msgstr "Frontal dreta"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:108
+#: ../src/pulse/channelmap.c:109
msgid "Rear Center"
msgstr "Posterior central"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:109
+#: ../src/pulse/channelmap.c:110
msgid "Rear Left"
msgstr "Posterior esquerra"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:110
+#: ../src/pulse/channelmap.c:111
msgid "Rear Right"
msgstr "Posterior dreta"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:112
+#: ../src/pulse/channelmap.c:113
msgid "Low Frequency Emmiter"
msgstr "Emisor de baixa freqüència"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:114
+#: ../src/pulse/channelmap.c:115
msgid "Front Left-of-center"
msgstr "Frontal central part esquerra"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:115
+#: ../src/pulse/channelmap.c:116
msgid "Front Right-of-center"
msgstr "Frontal central part dreta"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:117
+#: ../src/pulse/channelmap.c:118
msgid "Side Left"
msgstr "Lateral esquerra"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:118
+#: ../src/pulse/channelmap.c:119
msgid "Side Right"
msgstr "Lateral dreta"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:120
+#: ../src/pulse/channelmap.c:121
msgid "Auxiliary 0"
msgstr "Auxiliar 0"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:121
+#: ../src/pulse/channelmap.c:122
msgid "Auxiliary 1"
msgstr "Auxiliar 1"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:122
+#: ../src/pulse/channelmap.c:123
msgid "Auxiliary 2"
msgstr "Auxiliar 2"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:123
+#: ../src/pulse/channelmap.c:124
msgid "Auxiliary 3"
msgstr "Auxiliar 3"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:124
+#: ../src/pulse/channelmap.c:125
msgid "Auxiliary 4"
msgstr "Auxiliar 4"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:125
+#: ../src/pulse/channelmap.c:126
msgid "Auxiliary 5"
msgstr "Auxiliar 5"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:126
+#: ../src/pulse/channelmap.c:127
msgid "Auxiliary 6"
msgstr "Auxiliar 6"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:127
+#: ../src/pulse/channelmap.c:128
msgid "Auxiliary 7"
msgstr "Auxiliar 7"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:128
+#: ../src/pulse/channelmap.c:129
msgid "Auxiliary 8"
msgstr "Auxiliar 8"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:129
+#: ../src/pulse/channelmap.c:130
msgid "Auxiliary 9"
msgstr "Auxiliar 9"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:130
+#: ../src/pulse/channelmap.c:131
msgid "Auxiliary 10"
msgstr "Auxiliar 10"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:131
+#: ../src/pulse/channelmap.c:132
msgid "Auxiliary 11"
msgstr "Auxiliar 11"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:132
+#: ../src/pulse/channelmap.c:133
msgid "Auxiliary 12"
msgstr "Auxiliar 12"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:133
+#: ../src/pulse/channelmap.c:134
msgid "Auxiliary 13"
msgstr "Auxiliar 13"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:134
+#: ../src/pulse/channelmap.c:135
msgid "Auxiliary 14"
msgstr "Auxiliar 14"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:135
+#: ../src/pulse/channelmap.c:136
msgid "Auxiliary 15"
msgstr "Auxiliar 15"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:136
+#: ../src/pulse/channelmap.c:137
msgid "Auxiliary 16"
msgstr "Auxiliar 16"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:137
+#: ../src/pulse/channelmap.c:138
msgid "Auxiliary 17"
msgstr "Auxiliar 17"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:138
+#: ../src/pulse/channelmap.c:139
msgid "Auxiliary 18"
msgstr "Auxiliar 18"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:139
+#: ../src/pulse/channelmap.c:140
msgid "Auxiliary 19"
msgstr "Auxiliar 19"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:140
+#: ../src/pulse/channelmap.c:141
msgid "Auxiliary 20"
msgstr "Auxiliar 20"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:141
+#: ../src/pulse/channelmap.c:142
msgid "Auxiliary 21"
msgstr "Auxiliar 21"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:142
+#: ../src/pulse/channelmap.c:143
msgid "Auxiliary 22"
msgstr "Auxiliar 22"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:143
+#: ../src/pulse/channelmap.c:144
msgid "Auxiliary 23"
msgstr "Auxiliar 23"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:144
+#: ../src/pulse/channelmap.c:145
msgid "Auxiliary 24"
msgstr "Auxiliar 24"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:145
+#: ../src/pulse/channelmap.c:146
msgid "Auxiliary 25"
msgstr "Auxiliar 25"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:146
+#: ../src/pulse/channelmap.c:147
msgid "Auxiliary 26"
msgstr "Auxiliar 26"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:147
+#: ../src/pulse/channelmap.c:148
msgid "Auxiliary 27"
msgstr "Auxiliar 27"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:148
+#: ../src/pulse/channelmap.c:149
msgid "Auxiliary 28"
msgstr "Auxiliar 28"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:149
+#: ../src/pulse/channelmap.c:150
msgid "Auxiliary 29"
msgstr "Auxiliar 31"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:150
+#: ../src/pulse/channelmap.c:151
msgid "Auxiliary 30"
msgstr "Auxiliar 30"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:151
+#: ../src/pulse/channelmap.c:152
msgid "Auxiliary 31"
msgstr "Auxiliar 31"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:153
+#: ../src/pulse/channelmap.c:154
msgid "Top Center"
msgstr "Superior central"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:155
+#: ../src/pulse/channelmap.c:156
msgid "Top Front Center"
msgstr "Superior frontal central"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:156
+#: ../src/pulse/channelmap.c:157
msgid "Top Front Left"
msgstr "Superior frontal central"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:157
+#: ../src/pulse/channelmap.c:158
msgid "Top Front Right"
msgstr "Superior frontal dreta"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:159
+#: ../src/pulse/channelmap.c:160
msgid "Top Rear Center"
msgstr "Superior posterior central"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:160
+#: ../src/pulse/channelmap.c:161
msgid "Top Rear Left"
msgstr "Superior posterior esquerra"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:161
+#: ../src/pulse/channelmap.c:162
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Superior posterior dreta"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:472
-#: ../src/pulse/sample.c:144
-#: ../src/pulse/volume.c:163
-#: ../src/pulse/volume.c:194
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(incorrecte)"
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
+msgid "Stereo"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
+msgid "Surround 4.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
+msgid "Surround 4.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
+msgid "Surround 5.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
+msgid "Surround 5.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
+msgid "Surround 7.1"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/error.c:43
msgid "OK"
msgstr "D'acord"
@@ -985,8 +1135,40 @@ msgstr "Codi d'error desconegut"
msgid "No such extension"
msgstr "No existeix l'extensió"
-#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55
-#: ../src/utils/pax11publish.c:100
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "Ha fallat XOpenDisplay()"
@@ -999,45 +1181,35 @@ msgstr "Ha fallat el parseig de les dades de la cookie"
msgid "Failed to open configuration file '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en obrir el fitxer de configuració '%s': %s"
-#: ../src/pulse/context.c:516
+#: ../src/pulse/context.c:519
msgid "No cookie loaded. Attempting to connect without."
msgstr "No s'ha carregat cap cookie. S'està intentant connectar sense aquesta."
-#: ../src/pulse/context.c:642
+#: ../src/pulse/context.c:649
#, c-format
msgid "fork(): %s"
msgstr "fork(): %s"
-#: ../src/pulse/context.c:695
+#: ../src/pulse/context.c:702
#, c-format
msgid "waitpid(): %s"
msgstr "waitpid(): %s"
-#: ../src/pulse/context.c:1256
+#: ../src/pulse/context.c:1279
#, c-format
msgid "Received message for unknown extension '%s'"
msgstr "S'ha rebut un missatge per a l'extensió desconeguda '%s'"
-#: ../src/utils/pacat.c:93
+#: ../src/utils/pacat.c:94
#, c-format
msgid "pa_stream_write() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat pa_stream_write(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:132
+#: ../src/utils/pacat.c:133
#, c-format
msgid "pa_stream_peek() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat pa_stream_peek(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:141
-#, c-format
-msgid "Buffer overrun, dropping incoming data\n"
-msgstr "S'ha sobrepassat la memòria intermitja, s'estan descartant les dades entrants\n"
-
-#: ../src/utils/pacat.c:143
-#, c-format
-msgid "pa_stream_drop() failed: %s\n"
-msgstr "Ha fallat pa_stream_drop(): %s\n"
-
#: ../src/utils/pacat.c:169
#, c-format
msgid "Stream successfully created.\n"
@@ -1061,7 +1233,9 @@ msgstr "Mètriques del buffer: maxlength=%u, fragsize=%u\n"
#: ../src/utils/pacat.c:183
#, c-format
msgid "Using sample spec '%s', channel map '%s'.\n"
-msgstr "S'estan utilitzant les especificacions de mostreig '%s', mapeig del canal '%s'.\n"
+msgstr ""
+"S'estan utilitzant les especificacions de mostreig '%s', mapeig del canal '%"
+"s'.\n"
#: ../src/utils/pacat.c:187
#, c-format
@@ -1107,93 +1281,88 @@ msgstr "S'ha mogut l'stream al dispositiu %s (%u, %s suspés).%s\n"
msgid "not "
msgstr "no"
-#: ../src/utils/pacat.c:259
+#: ../src/utils/pacat.c:271
#, c-format
msgid "Connection established.%s \n"
msgstr "S'ha establert la connexió.%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:262
+#: ../src/utils/pacat.c:274
#, c-format
msgid "pa_stream_new() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat pa_stream_new(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:287
+#: ../src/utils/pacat.c:301
#, c-format
msgid "pa_stream_connect_playback() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat pa_stream_connect_playback(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:293
+#: ../src/utils/pacat.c:307
#, c-format
msgid "pa_stream_connect_record() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat pa_stream_connect_record(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:307
-#: ../src/utils/pasuspender.c:159
-#: ../src/utils/pactl.c:666
-#: ../src/utils/paplay.c:183
+#: ../src/utils/pacat.c:321 ../src/utils/pasuspender.c:159
+#: ../src/utils/pactl.c:759 ../src/utils/paplay.c:183
#, c-format
msgid "Connection failure: %s\n"
msgstr "Ha fallat la connexió: %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:328
-#: ../src/utils/paplay.c:75
+#: ../src/utils/pacat.c:341 ../src/utils/paplay.c:75
#, c-format
msgid "Failed to drain stream: %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en drenar l'stream: %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:333
-#: ../src/utils/paplay.c:80
+#: ../src/utils/pacat.c:346 ../src/utils/paplay.c:80
#, c-format
msgid "Playback stream drained.\n"
msgstr "Flux de reproducció drenat.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:343
-#: ../src/utils/paplay.c:92
+#: ../src/utils/pacat.c:356 ../src/utils/paplay.c:92
#, c-format
msgid "Draining connection to server.\n"
msgstr "S'està drenant la connexió amb el servidor.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:369
+#: ../src/utils/pacat.c:382
#, c-format
msgid "Got EOF.\n"
msgstr "S'ha llegit EOF.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:375
+#: ../src/utils/pacat.c:388
#, c-format
msgid "pa_stream_drain(): %s\n"
msgstr "pa_stream_drain(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:385
+#: ../src/utils/pacat.c:398
#, c-format
msgid "read() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat read(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:417
+#: ../src/utils/pacat.c:430
#, c-format
msgid "write() failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat write(): %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:438
+#: ../src/utils/pacat.c:451
#, c-format
msgid "Got signal, exiting.\n"
msgstr "S'ha rebut una signal, s'està sortint.\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:452
+#: ../src/utils/pacat.c:465
#, c-format
msgid "Failed to get latency: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:457
+#: ../src/utils/pacat.c:470
#, c-format
msgid "Time: %0.3f sec; Latency: %0.0f usec. \r"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:477
+#: ../src/utils/pacat.c:490
#, c-format
msgid "pa_stream_update_timing_info() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:490
+#: ../src/utils/pacat.c:503
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
@@ -1206,30 +1375,47 @@ msgid ""
"\n"
" -v, --verbose Enable verbose operations\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
-" -d, --device=DEVICE The name of the sink/source to connect to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
-" --stream-name=NAME How to call this stream on the server\n"
-" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536\n"
-" --rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to 44100)\n"
-" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, s16be, u8, float32le,\n"
-" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be (defaults to s16ne)\n"
-" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, 2 for stereo\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
+" -d, --device=DEVICE The name of the sink/source to "
+"connect to\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
+"server\n"
+" --stream-name=NAME How to call this stream on the "
+"server\n"
+" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume "
+"in range 0...65536\n"
+" --rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to "
+"44100)\n"
+" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, "
+"s16be, u8, float32le,\n"
+" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be "
+"(defaults to s16ne)\n"
+" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, "
+"2 for stereo\n"
" (defaults to 2)\n"
-" --channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the default\n"
-" --fix-format Take the sample format from the sink the stream is\n"
+" --channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the "
+"default\n"
+" --fix-format Take the sample format from the sink "
+"the stream is\n"
" being connected to.\n"
-" --fix-rate Take the sampling rate from the sink the stream is\n"
+" --fix-rate Take the sampling rate from the sink "
+"the stream is\n"
" being connected to.\n"
-" --fix-channels Take the number of channels and the channel map\n"
-" from the sink the stream is being connected to.\n"
+" --fix-channels Take the number of channels and the "
+"channel map\n"
+" from the sink the stream is being "
+"connected to.\n"
" --no-remix Don't upmix or downmix channels.\n"
-" --no-remap Map channels by index instead of name.\n"
-" --latency=BYTES Request the specified latency in bytes.\n"
-" --process-time=BYTES Request the specified process time per request in bytes.\n"
+" --no-remap Map channels by index instead of "
+"name.\n"
+" --latency=BYTES Request the specified latency in "
+"bytes.\n"
+" --process-time=BYTES Request the specified process time "
+"per request in bytes.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:591
+#: ../src/utils/pacat.c:604
#, c-format
msgid ""
"pacat %s\n"
@@ -1237,94 +1423,89 @@ msgid ""
"Linked with libpulse %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:647
+#: ../src/utils/pacat.c:661
#, c-format
msgid "Invalid channel map '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:676
+#: ../src/utils/pacat.c:690
#, c-format
msgid "Invalid latency specification '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:683
+#: ../src/utils/pacat.c:697
#, c-format
msgid "Invalid process time specification '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:694
+#: ../src/utils/pacat.c:708
#, c-format
msgid "Invalid sample specification\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:699
+#: ../src/utils/pacat.c:713
#, c-format
msgid "Channel map doesn't match sample specification\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:720
#, c-format
msgid "Opening a %s stream with sample specification '%s'.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:720
msgid "recording"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:720
msgid "playback"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:714
+#: ../src/utils/pacat.c:728
#, c-format
msgid "open(): %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:719
+#: ../src/utils/pacat.c:733
#, c-format
msgid "dup2(): %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:729
+#: ../src/utils/pacat.c:743
#, c-format
msgid "Too many arguments.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:742
-#: ../src/utils/pasuspender.c:280
-#: ../src/utils/pactl.c:909
-#: ../src/utils/paplay.c:381
+#: ../src/utils/pacat.c:756 ../src/utils/pasuspender.c:280
+#: ../src/utils/pactl.c:1014 ../src/utils/paplay.c:381
#, c-format
msgid "pa_mainloop_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:763
+#: ../src/utils/pacat.c:777
#, c-format
msgid "io_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:769
-#: ../src/utils/pasuspender.c:293
-#: ../src/utils/pactl.c:923
-#: ../src/utils/paplay.c:396
+#: ../src/utils/pacat.c:783 ../src/utils/pasuspender.c:293
+#: ../src/utils/pactl.c:1028 ../src/utils/paplay.c:396
#, c-format
msgid "pa_context_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:777
+#: ../src/utils/pacat.c:791 ../src/utils/pactl.c:1034
+#: ../src/utils/paplay.c:404
#, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:788
+#: ../src/utils/pacat.c:802
#, c-format
msgid "time_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:795
-#: ../src/utils/pasuspender.c:301
-#: ../src/utils/pactl.c:931
-#: ../src/utils/paplay.c:407
+#: ../src/utils/pacat.c:809 ../src/utils/pasuspender.c:301
+#: ../src/utils/pactl.c:1039 ../src/utils/paplay.c:410
#, c-format
msgid "pa_mainloop_run() failed.\n"
msgstr ""
@@ -1354,8 +1535,7 @@ msgstr ""
msgid "WARNING: Sound server is not local, not suspending.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pasuspender.c:176
-#: ../src/utils/pactl.c:672
+#: ../src/utils/pasuspender.c:176 ../src/utils/pactl.c:765
#: ../src/utils/paplay.c:191
#, c-format
msgid "Got SIGINT, exiting.\n"
@@ -1373,7 +1553,8 @@ msgid ""
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
"\n"
msgstr ""
@@ -1385,32 +1566,32 @@ msgid ""
"Linked with libpulse %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:107
+#: ../src/utils/pactl.c:108
#, c-format
msgid "Failed to get statistics: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:113
+#: ../src/utils/pactl.c:114
#, c-format
msgid "Currently in use: %u blocks containing %s bytes total.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:116
+#: ../src/utils/pactl.c:117
#, c-format
msgid "Allocated during whole lifetime: %u blocks containing %s bytes total.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:119
+#: ../src/utils/pactl.c:120
#, c-format
msgid "Sample cache size: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:128
+#: ../src/utils/pactl.c:129
#, c-format
msgid "Failed to get server information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:135
+#: ../src/utils/pactl.c:136
#, c-format
msgid ""
"User name: %s\n"
@@ -1423,206 +1604,212 @@ msgid ""
"Cookie: %08x\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:160
+#: ../src/utils/pactl.c:175
#, c-format
msgid "Failed to get sink information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:176
+#: ../src/utils/pactl.c:191
#, c-format
msgid ""
-"*** Sink #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Driver: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Owner Module: %u\n"
-"Volume: %s\n"
-"Monitor Source: %s\n"
-"Latency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
-"Flags: %s%s%s%s%s%s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:193
-#: ../src/utils/pactl.c:371
-msgid "muted"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:212
+"Sink #%u\n"
+"\tState: %s\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDescription: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tOwner Module: %u\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s%s%s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBase Volume: %s%s%s\n"
+"\tMonitor Source: %s\n"
+"\tLatency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
+"\tFlags: %s%s%s%s%s%s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:255
#, c-format
msgid "Failed to get source information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:228
+#: ../src/utils/pactl.c:271
#, c-format
msgid ""
-"*** Source #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Driver: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Owner Module: %u\n"
-"Volume: %s\n"
-"Monitor of Sink: %s\n"
-"Latency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
-"Flags: %s%s%s%s%s%s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:246
-#: ../src/utils/pactl.c:289
-#: ../src/utils/pactl.c:322
-#: ../src/utils/pactl.c:366
-#: ../src/utils/pactl.c:367
-#: ../src/utils/pactl.c:374
-#: ../src/utils/pactl.c:418
-#: ../src/utils/pactl.c:419
-#: ../src/utils/pactl.c:425
-#: ../src/utils/pactl.c:468
-#: ../src/utils/pactl.c:469
-#: ../src/utils/pactl.c:473
+"Source #%u\n"
+"\tState: %s\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDescription: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tOwner Module: %u\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s%s%s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBase Volume: %s%s%s\n"
+"\tMonitor of Sink: %s\n"
+"\tLatency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
+"\tFlags: %s%s%s%s%s%s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:303 ../src/utils/pactl.c:347 ../src/utils/pactl.c:382
+#: ../src/utils/pactl.c:419 ../src/utils/pactl.c:478 ../src/utils/pactl.c:479
+#: ../src/utils/pactl.c:489 ../src/utils/pactl.c:533 ../src/utils/pactl.c:534
+#: ../src/utils/pactl.c:540 ../src/utils/pactl.c:583 ../src/utils/pactl.c:584
+#: ../src/utils/pactl.c:591
msgid "n/a"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:263
+#: ../src/utils/pactl.c:321
#, c-format
msgid "Failed to get module information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:281
+#: ../src/utils/pactl.c:339
#, c-format
msgid ""
-"*** Module #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Argument: %s\n"
-"Usage counter: %s\n"
-"Auto unload: %s\n"
+"Module #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tArgument: %s\n"
+"\tUsage counter: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:298
+#: ../src/utils/pactl.c:358
#, c-format
msgid "Failed to get client information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:316
+#: ../src/utils/pactl.c:376
#, c-format
msgid ""
-"*** Client #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
+"Client #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:333
+#: ../src/utils/pactl.c:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to get card information: %s\n"
+msgstr "Error en obrir el fitxer de configuració: %s"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:411
#, c-format
-msgid "Failed to get sink input information: %s\n"
+msgid ""
+"Card #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:352
+#: ../src/utils/pactl.c:425
#, c-format
-msgid ""
-"*** Sink Input #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Client: %s\n"
-"Sink: %u\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Volume: %s\n"
-"Buffer Latency: %0.0f usec\n"
-"Sink Latency: %0.0f usec\n"
-"Resample method: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:385
+msgid "\tProfiles:\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:431
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\tActive Profile: %s\n"
+msgstr "Ha fallat la canonada: %s"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:442
#, c-format
-msgid "Failed to get source output information: %s\n"
+msgid "Failed to get sink input information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:405
+#: ../src/utils/pactl.c:461
#, c-format
msgid ""
-"*** Source Output #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Client: %s\n"
-"Source: %u\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Buffer Latency: %0.0f usec\n"
-"Source Latency: %0.0f usec\n"
-"Resample method: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:436
+"Sink Input #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tClient: %s\n"
+"\tSink: %u\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s\n"
+"\t %s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBuffer Latency: %0.0f usec\n"
+"\tSink Latency: %0.0f usec\n"
+"\tResample method: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:500
#, c-format
-msgid "Failed to get sample information: %s\n"
+msgid "Failed to get source output information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:455
+#: ../src/utils/pactl.c:520
#, c-format
msgid ""
-"*** Sample #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Volume: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Duration: %0.1fs\n"
-"Size: %s\n"
-"Lazy: %s\n"
-"Filename: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:481
+"Source Output #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tClient: %s\n"
+"\tSource: %u\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tBuffer Latency: %0.0f usec\n"
+"\tSource Latency: %0.0f usec\n"
+"\tResample method: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:551
#, c-format
-msgid "Failed to get autoload information: %s\n"
+msgid "Failed to get sample information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:497
+#: ../src/utils/pactl.c:569
#, c-format
msgid ""
-"*** Autoload Entry #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Type: %s\n"
-"Module: %s\n"
-"Argument: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:504
-msgid "sink"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:504
-msgid "source"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:511
-#: ../src/utils/pactl.c:521
+"Sample #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tVolume: %s\n"
+"\t %s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tDuration: %0.1fs\n"
+"\tSize: %s\n"
+"\tLazy: %s\n"
+"\tFilename: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:599 ../src/utils/pactl.c:609
#, c-format
msgid "Failure: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:545
+#: ../src/utils/pactl.c:633
#, c-format
msgid "Failed to upload sample: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:562
+#: ../src/utils/pactl.c:650
#, c-format
msgid "Premature end of file\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:678
+#: ../src/utils/pactl.c:771
#, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
@@ -1637,15 +1824,18 @@ msgid ""
"%s [options] unload-module ID\n"
"%s [options] suspend-sink [SINK] 1|0\n"
"%s [options] suspend-source [SOURCE] 1|0\n"
+"%s [options] set-card-profile [CARD] [PROFILE] \n"
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
+"server\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:729
+#: ../src/utils/pactl.c:823
#, c-format
msgid ""
"pactl %s\n"
@@ -1653,57 +1843,66 @@ msgid ""
"Linked with libpulse %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:768
+#: ../src/utils/pactl.c:862
#, c-format
msgid "Please specify a sample file to load\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:790
+#: ../src/utils/pactl.c:884
#, c-format
msgid "Failed to open sound file.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:802
+#: ../src/utils/pactl.c:896
#, c-format
msgid "You have to specify a sample name to play\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:814
+#: ../src/utils/pactl.c:908
#, c-format
msgid "You have to specify a sample name to remove\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:822
+#: ../src/utils/pactl.c:916
#, c-format
msgid "You have to specify a sink input index and a sink\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:831
+#: ../src/utils/pactl.c:925
#, c-format
msgid "You have to specify a source output index and a source\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:845
+#: ../src/utils/pactl.c:939
#, c-format
msgid "You have to specify a module name and arguments.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:865
+#: ../src/utils/pactl.c:959
#, c-format
msgid "You have to specify a module index\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:875
+#: ../src/utils/pactl.c:969
#, c-format
-msgid "You may not specify more than one sink. You have to specify at least one boolean value.\n"
+msgid ""
+"You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean "
+"value.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:982
+#, c-format
+msgid ""
+"You may not specify more than one source. You have to specify a boolean "
+"value.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:888
+#: ../src/utils/pactl.c:994
#, c-format
-msgid "You may not specify more than one source. You have to specify at least one boolean value.\n"
+msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:904
+#: ../src/utils/pactl.c:1009
#, c-format
msgid "No valid command specified.\n"
msgstr ""
@@ -1715,7 +1914,8 @@ msgid ""
"\n"
" -d Show current PulseAudio data attached to X11 display (default)\n"
" -e Export local PulseAudio data to X11 display\n"
-" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment variables and cookie file.\n"
+" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment "
+"variables and cookie file.\n"
" -r Remove PulseAudio data from X11 display\n"
msgstr ""
@@ -1797,19 +1997,17 @@ msgstr ""
msgid "Daemon not responding."
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124
-#: ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153
-#: ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
@@ -1839,11 +2037,15 @@ msgid ""
"\n"
" -v, --verbose Enable verbose operation\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
" -d, --device=DEVICE The name of the sink to connect to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
-" --stream-name=NAME How to call this stream on the server\n"
-" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
+"server\n"
+" --stream-name=NAME How to call this stream on the "
+"server\n"
+" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume "
+"in range 0...65536\n"
" --channel-map=CHANNELMAP Set the channel map to the use\n"
msgstr ""
@@ -1875,8 +2077,33 @@ msgstr ""
msgid "Using sample spec '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:126
-#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:207
+#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:126 ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:207
msgid "Cannot access autospawn lock."
msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
+#~ "For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate "
+#~ "PolicyKit priviliges, or become a member of '"
+#~ msgstr ""
+#~ "' i PolicyKit ha denegat els permísos. S'està lliberant SUID. \n"
+#~ "Per habilitar la prioritat en temps real, s'ha de adquirir els permissos "
+#~ "de PolicyKit, o pertanyer a '"
+
+#~ msgid ""
+#~ "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this "
+#~ "user."
+#~ msgstr ""
+#~ "', o incremetar els límits de recursos RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO per "
+#~ "aquest usuari."
+
+#~ msgid "Default sink name (%s) does not exist in name register."
+#~ msgstr "El nom sink per omissió (%s) no existeix en el registre de noms."
+
+#~ msgid "Buffer overrun, dropping incoming data\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha sobrepassat la memòria intermitja, s'estan descartant les dades "
+#~ "entrants\n"
+
+#~ msgid "pa_stream_drop() failed: %s\n"
+#~ msgstr "Ha fallat pa_stream_drop(): %s\n"