summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ca.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ca.po')
-rw-r--r--po/ca.po212
1 files changed, 108 insertions, 104 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index f3b0a599..373c8702 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -23,7 +23,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-05 15:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-19 04:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-18 11:40+0100\n"
"Last-Translator: Tomàs Bigordà <t0mynoker@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:775 ../src/pulsecore/sink.c:2411
+#: ../src/modules/alsa/alsa-util.c:775 ../src/pulsecore/sink.c:2666
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr ""
@@ -93,11 +93,11 @@ msgstr ""
"pulgin=<nom del connector ladspa> label=<etiqueta del connector ladspa> "
"control=<llista separada per comes dels valors de control d'entrada>"
-#: ../src/pulsecore/sink.c:2395
+#: ../src/pulsecore/sink.c:2650
msgid "Internal Audio"
msgstr "Audio intern"
-#: ../src/pulsecore/sink.c:2400
+#: ../src/pulsecore/sink.c:2655
msgid "Modem"
msgstr "Mòdem"
@@ -113,92 +113,92 @@ msgstr "No s'ha pogut allotjar el nou carregador dl."
msgid "Failed to add bind-now-loader."
msgstr "No s'ha pogut afegir bind-now-loader."
-#: ../src/daemon/main.c:145
+#: ../src/daemon/main.c:141
#, c-format
msgid "Got signal %s."
msgstr "S'ha obtingut la senyal %s."
-#: ../src/daemon/main.c:172
+#: ../src/daemon/main.c:168
msgid "Exiting."
msgstr "S'està sortint."
-#: ../src/daemon/main.c:190
+#: ../src/daemon/main.c:186
#, c-format
msgid "Failed to find user '%s'."
msgstr "No s'ha trobat l'usuari '%s'."
-#: ../src/daemon/main.c:195
+#: ../src/daemon/main.c:191
#, c-format
msgid "Failed to find group '%s'."
msgstr "No s'ha trobat el grup '%s'."
-#: ../src/daemon/main.c:199
+#: ../src/daemon/main.c:195
#, c-format
msgid "Found user '%s' (UID %lu) and group '%s' (GID %lu)."
msgstr "S'han trobat l'usuari '%s' (UID %lu) i el grup '%s' (GID %lu)."
-#: ../src/daemon/main.c:204
+#: ../src/daemon/main.c:200
#, c-format
msgid "GID of user '%s' and of group '%s' don't match."
msgstr "El GID de l'usuari '%s' i del grup '%s' no coincideixen."
-#: ../src/daemon/main.c:209
+#: ../src/daemon/main.c:205
#, c-format
msgid "Home directory of user '%s' is not '%s', ignoring."
msgstr "El directori arrel de l'usuari '%s' no és '%s', s'ignorarà."
-#: ../src/daemon/main.c:212 ../src/daemon/main.c:217
+#: ../src/daemon/main.c:208 ../src/daemon/main.c:213
#, c-format
msgid "Failed to create '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut crear '%s': %s"
-#: ../src/daemon/main.c:224
+#: ../src/daemon/main.c:220
#, c-format
msgid "Failed to change group list: %s"
msgstr "No s'ha pogut canviar la llista del grup: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:240
+#: ../src/daemon/main.c:236
#, c-format
msgid "Failed to change GID: %s"
msgstr "No s'ha pogut canviar el GID: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:256
+#: ../src/daemon/main.c:252
#, c-format
msgid "Failed to change UID: %s"
msgstr "No s'ha pogut canviar l'UID: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:270
+#: ../src/daemon/main.c:266
msgid "Successfully dropped root privileges."
msgstr "S'han alliberat els permisos de root."
-#: ../src/daemon/main.c:278
+#: ../src/daemon/main.c:274
msgid "System wide mode unsupported on this platform."
msgstr "El mode de sistema global no és compatible amb aquesta plataforma."
-#: ../src/daemon/main.c:296
+#: ../src/daemon/main.c:292
#, c-format
msgid "setrlimit(%s, (%u, %u)) failed: %s"
msgstr "S'ha produït un error en setrlimit(%s, (%u, %u)): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:471
+#: ../src/daemon/main.c:464
msgid "Failed to parse command line."
msgstr "No s'ha pogut interpretar la línia d'ordres."
-#: ../src/daemon/main.c:538
+#: ../src/daemon/main.c:531
msgid "Daemon not running"
msgstr "El dimoni no s'està executant"
-#: ../src/daemon/main.c:540
+#: ../src/daemon/main.c:533
#, c-format
msgid "Daemon running as PID %u"
msgstr "El dimoni s'està executant amb PID %u"
-#: ../src/daemon/main.c:550
+#: ../src/daemon/main.c:543
#, c-format
msgid "Failed to kill daemon: %s"
msgstr "S'ha produït un error en matar el dimoni: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:568
+#: ../src/daemon/main.c:561
msgid ""
"This program is not intended to be run as root (unless --system is "
"specified)."
@@ -206,158 +206,158 @@ msgstr ""
"No és necessari executar aquesta aplicació com a root (excepte si "
"s'especifica --system)"
-#: ../src/daemon/main.c:570
+#: ../src/daemon/main.c:563
msgid "Root privileges required."
msgstr "Es requereixen privilegis de root."
-#: ../src/daemon/main.c:575
+#: ../src/daemon/main.c:568
msgid "--start not supported for system instances."
msgstr "La opció --start no està suportada per a instàncies de sistema."
-#: ../src/daemon/main.c:580
+#: ../src/daemon/main.c:573
msgid "Running in system mode, but --disallow-exit not set!"
msgstr ""
"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --"
"disallow-exit."
-#: ../src/daemon/main.c:583
+#: ../src/daemon/main.c:576
msgid "Running in system mode, but --disallow-module-loading not set!"
msgstr ""
"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --"
"disallow-module-loading."
-#: ../src/daemon/main.c:586
+#: ../src/daemon/main.c:579
msgid "Running in system mode, forcibly disabling SHM mode!"
msgstr ""
"S'està executant en mode sistema, es deshabilitarà el mode SHM forçosament."
-#: ../src/daemon/main.c:591
+#: ../src/daemon/main.c:584
msgid "Running in system mode, forcibly disabling exit idle time!"
msgstr ""
"S'està executant en mode sistema, la sortida per temps d'inactivitat es "
"deshabilita."
-#: ../src/daemon/main.c:618
+#: ../src/daemon/main.c:611
msgid "Failed to acquire stdio."
msgstr "S'ha produït un error en adquirir stdio."
-#: ../src/daemon/main.c:624
+#: ../src/daemon/main.c:617
#, c-format
msgid "pipe failed: %s"
msgstr "Ha fallat la canonada: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:629
+#: ../src/daemon/main.c:622
#, c-format
msgid "fork() failed: %s"
msgstr "Ha fallat fork(): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:643 ../src/utils/pacat.c:505
+#: ../src/daemon/main.c:636 ../src/utils/pacat.c:505
#, c-format
msgid "read() failed: %s"
msgstr "Ha fallat read(): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:649
+#: ../src/daemon/main.c:642
msgid "Daemon startup failed."
msgstr "S'ha produït un error en iniciar el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:651
+#: ../src/daemon/main.c:644
msgid "Daemon startup successful."
msgstr "S'ha iniciat el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:728
+#: ../src/daemon/main.c:721
#, c-format
msgid "This is PulseAudio %s"
msgstr "Aquest és el PulseAudio %s"
-#: ../src/daemon/main.c:729
+#: ../src/daemon/main.c:722
#, c-format
msgid "Compilation host: %s"
msgstr "Host de compilació: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:730
+#: ../src/daemon/main.c:723
#, c-format
msgid "Compilation CFLAGS: %s"
msgstr "CFLAGS de compilació: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:733
+#: ../src/daemon/main.c:726
#, c-format
msgid "Running on host: %s"
msgstr "S'està executant en el host: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:736
+#: ../src/daemon/main.c:729
#, c-format
msgid "Found %u CPUs."
msgstr "S'han trobat %u CPU's"
-#: ../src/daemon/main.c:738
+#: ../src/daemon/main.c:731
#, c-format
msgid "Page size is %lu bytes"
msgstr "La mida de pàgina és de %lu bytes."
-#: ../src/daemon/main.c:741
+#: ../src/daemon/main.c:734
msgid "Compiled with Valgrind support: yes"
msgstr "Compilat amb suport per a Valgrind: sí"
-#: ../src/daemon/main.c:743
+#: ../src/daemon/main.c:736
msgid "Compiled with Valgrind support: no"
msgstr "Compilat amb suport per a Valgrind: no"
-#: ../src/daemon/main.c:746
+#: ../src/daemon/main.c:739
#, c-format
msgid "Running in valgrind mode: %s"
msgstr "S'està executant amb el mode valgrind: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:749
+#: ../src/daemon/main.c:742
msgid "Optimized build: yes"
msgstr "Construcció optimitzada: sí"
-#: ../src/daemon/main.c:751
+#: ../src/daemon/main.c:744
msgid "Optimized build: no"
msgstr "Construcció optmitzada: no"
-#: ../src/daemon/main.c:755
+#: ../src/daemon/main.c:748
msgid "NDEBUG defined, all asserts disabled."
msgstr "NDEBUG està definit, s'han desactivat totes les assercions."
-#: ../src/daemon/main.c:757
+#: ../src/daemon/main.c:750
msgid "FASTPATH defined, only fast path asserts disabled."
msgstr ""
"FASTPATH està definit, només s'ha deshabilitat les assercions de camí ràpid."
-#: ../src/daemon/main.c:759
+#: ../src/daemon/main.c:752
msgid "All asserts enabled."
msgstr "S'han habilitat totes les assercions."
-#: ../src/daemon/main.c:763
+#: ../src/daemon/main.c:756
msgid "Failed to get machine ID"
msgstr "No s'ha pogut obtenir l'ID de la màquina"
-#: ../src/daemon/main.c:766
+#: ../src/daemon/main.c:759
#, c-format
msgid "Machine ID is %s."
msgstr "L'ID de la màquina és %s."
-#: ../src/daemon/main.c:770
+#: ../src/daemon/main.c:763
#, c-format
msgid "Session ID is %s."
msgstr "L'ID de la sessió és %s."
-#: ../src/daemon/main.c:776
+#: ../src/daemon/main.c:769
#, c-format
msgid "Using runtime directory %s."
msgstr "S'està utilitzant el directori d'execució %s."
-#: ../src/daemon/main.c:781
+#: ../src/daemon/main.c:774
#, c-format
msgid "Using state directory %s."
msgstr "S'està utilitzant el directori d'estat %s."
-#: ../src/daemon/main.c:784
+#: ../src/daemon/main.c:777
#, c-format
msgid "Running in system mode: %s"
msgstr "S'està executant en mode sistema: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:787
+#: ../src/daemon/main.c:780
msgid ""
"OK, so you are running PA in system mode. Please note that you most likely "
"shouldn't be doing that.\n"
@@ -373,15 +373,15 @@ msgstr ""
"Si us plau, llegiu http://pulseaudio.org/wiki/WhatIsWrongWithSystemMode per "
"a una explicació de per què el mode sistema sol ser una mala idea."
-#: ../src/daemon/main.c:804
+#: ../src/daemon/main.c:797
msgid "pa_pid_file_create() failed."
msgstr "S'ha produït un error en pa_pid_file_create()."
-#: ../src/daemon/main.c:814
+#: ../src/daemon/main.c:807
msgid "Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!"
msgstr "Estan disponibles els temporitzadors frescos d'alta resolució."
-#: ../src/daemon/main.c:816
+#: ../src/daemon/main.c:809
msgid ""
"Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-"
"resolution timers enabled!"
@@ -389,27 +389,27 @@ msgstr ""
"Es recomana la utilització d'un nucli amb els temporitzadors d'alta "
"resolució habilitats."
-#: ../src/daemon/main.c:834
+#: ../src/daemon/main.c:827
msgid "pa_core_new() failed."
msgstr "S'ha produït un error en pa_core_new()."
-#: ../src/daemon/main.c:896
+#: ../src/daemon/main.c:889
msgid "Failed to initialize daemon."
msgstr "S'ha produït un error en inicialitzar el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:901
+#: ../src/daemon/main.c:894
msgid "Daemon startup without any loaded modules, refusing to work."
msgstr "El dimoni s'ha iniciat sense cap mòdul carregat, no funcionarà."
-#: ../src/daemon/main.c:918
+#: ../src/daemon/main.c:911
msgid "Daemon startup complete."
msgstr "S'ha completat la inicialització del dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:924
+#: ../src/daemon/main.c:917
msgid "Daemon shutdown initiated."
msgstr "S'ha iniciat l'aturada del dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:946
+#: ../src/daemon/main.c:939
msgid "Daemon terminated."
msgstr "S'ha aturat el dimoni."
@@ -739,12 +739,12 @@ msgstr "[%s:%u] Mida de fragment incorrecta '%s'."
msgid "[%s:%u] Invalid nice level '%s'."
msgstr "[%s:%u] Nivell de prioritat incorrecte '%s'."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:524
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:530
#, c-format
msgid "Failed to open configuration file: %s"
msgstr "Error en obrir el fitxer de configuració: %s"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:540
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:546
msgid ""
"The specified default channel map has a different number of channels than "
"the specified default number of channels."
@@ -752,13 +752,14 @@ msgstr ""
"El mapa de canals especificat per omissió té un número de canals diferent "
"del número de canals especificat per omissió."
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:616
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:622
#, c-format
msgid "### Read from configuration file: %s ###\n"
msgstr "### Lectura del fitxer de configuració: %s ###\n"
-#: ../src/daemon/caps.c:65
-msgid "Dropping root privileges."
+#: ../src/daemon/caps.c:62
+#, fuzzy
+msgid "Cleaning up privileges."
msgstr "Alliberant els privilegis de root."
#: ../src/daemon/pulseaudio.desktop.in.h:1
@@ -769,7 +770,7 @@ msgstr "Sistema de so PulseAudio"
msgid "Start the PulseAudio Sound System"
msgstr "Inicialitza el sistema de so PulseAudio"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:105 ../src/pulse/channelmap.c:747
+#: ../src/pulse/channelmap.c:105 ../src/pulse/channelmap.c:757
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -973,33 +974,33 @@ msgstr "Superior posterior esquerra"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Superior posterior dreta"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:478 ../src/pulse/sample.c:167
-#: ../src/pulse/volume.c:239 ../src/pulse/volume.c:265
-#: ../src/pulse/volume.c:285 ../src/pulse/volume.c:315
+#: ../src/pulse/channelmap.c:484 ../src/pulse/sample.c:171
+#: ../src/pulse/volume.c:285 ../src/pulse/volume.c:311
+#: ../src/pulse/volume.c:331 ../src/pulse/volume.c:361
msgid "(invalid)"
msgstr "(incorrecte)"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:761
msgid "Stereo"
msgstr "Estèreo"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:756
+#: ../src/pulse/channelmap.c:766
msgid "Surround 4.0"
msgstr "Envolvent 4.0"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:762
+#: ../src/pulse/channelmap.c:772
msgid "Surround 4.1"
msgstr "Envolvent 4.1"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:768
+#: ../src/pulse/channelmap.c:778
msgid "Surround 5.0"
msgstr "Envolvent 5.0"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:774
+#: ../src/pulse/channelmap.c:784
msgid "Surround 5.1"
msgstr "Envolvent 5.1"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:781
+#: ../src/pulse/channelmap.c:791
msgid "Surround 7.1"
msgstr "Envolvent 7.1"
@@ -1103,27 +1104,27 @@ msgstr "Manca la implementació"
msgid "Client forked"
msgstr "Client bifurcat"
-#: ../src/pulse/sample.c:169
+#: ../src/pulse/sample.c:173
#, c-format
msgid "%s %uch %uHz"
msgstr "%s %uch %uHz"
-#: ../src/pulse/sample.c:181
+#: ../src/pulse/sample.c:185
#, c-format
msgid "%0.1f GiB"
msgstr "%0.1f GB"
-#: ../src/pulse/sample.c:183
+#: ../src/pulse/sample.c:187
#, c-format
msgid "%0.1f MiB"
msgstr "%0.1f MB"
-#: ../src/pulse/sample.c:185
+#: ../src/pulse/sample.c:189
#, c-format
msgid "%0.1f KiB"
msgstr "%0.1f KB"
-#: ../src/pulse/sample.c:187
+#: ../src/pulse/sample.c:191
#, c-format
msgid "%u B"
msgstr "%u B"
@@ -1136,7 +1137,7 @@ msgstr "Ha fallat XOpenDisplay()"
msgid "Failed to parse cookie data"
msgstr "Ha fallat el parseig de les dades de la cookie"
-#: ../src/pulse/client-conf.c:110
+#: ../src/pulse/client-conf.c:111
#, c-format
msgid "Failed to open configuration file '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en obrir el fitxer de configuració '%s': %s"
@@ -1150,12 +1151,12 @@ msgstr "No s'ha carregat cap cookie. S'està intentant connectar sense aquesta."
msgid "fork(): %s"
msgstr "fork(): %s"
-#: ../src/pulse/context.c:745
+#: ../src/pulse/context.c:748
#, c-format
msgid "waitpid(): %s"
msgstr "waitpid(): %s"
-#: ../src/pulse/context.c:1432
+#: ../src/pulse/context.c:1435
#, c-format
msgid "Received message for unknown extension '%s'"
msgstr "S'ha rebut un missatge per a una extensió desconeguda '%s'"
@@ -2255,41 +2256,41 @@ msgstr "No s'han pogut carregar les dades de la galeta\n"
msgid "Not yet implemented.\n"
msgstr "Encara no s'ha implementat.\n"
-#: ../src/utils/pacmd.c:61
+#: ../src/utils/pacmd.c:69
msgid "No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon."
msgstr ""
"El dimoni PulseAudio no s'està executant, o no s'està executant com a dimoni "
"de la sessió."
-#: ../src/utils/pacmd.c:66
+#: ../src/utils/pacmd.c:74
#, c-format
msgid "socket(PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0): %s"
msgstr "socket(PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:83
+#: ../src/utils/pacmd.c:91
#, c-format
msgid "connect(): %s"
msgstr "connect(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:91
+#: ../src/utils/pacmd.c:99
msgid "Failed to kill PulseAudio daemon."
msgstr "No s'ha pogut matar el dimoni PulseAudio."
-#: ../src/utils/pacmd.c:99
+#: ../src/utils/pacmd.c:107
msgid "Daemon not responding."
msgstr "El dimoni no respon."
-#: ../src/utils/pacmd.c:146
-#, c-format
-msgid "select(): %s"
-msgstr "select(): %s"
+#: ../src/utils/pacmd.c:161
+#, fuzzy, c-format
+msgid "poll(): %s"
+msgstr "fork(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:156 ../src/utils/pacmd.c:173
+#: ../src/utils/pacmd.c:171 ../src/utils/pacmd.c:188
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:189 ../src/utils/pacmd.c:203
+#: ../src/utils/pacmd.c:207 ../src/utils/pacmd.c:223
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
@@ -2298,7 +2299,7 @@ msgstr "write(): %s"
msgid "Cannot access autospawn lock."
msgstr "No s'ha pogut accedir al bloqueig d'autospawn."
-#: ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:449 ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:606
+#: ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:451 ../src/modules/alsa/alsa-sink.c:608
#, c-format
msgid ""
"ALSA woke us up to write new data to the device, but there was actually "
@@ -2315,7 +2316,7 @@ msgstr ""
"Ens han aixecat amb POLLOUT activat -- tanmateix una crida posterior a "
"snd_pcm_avail() ha retornat 0 o un altre valor < min_avail."
-#: ../src/modules/alsa/alsa-source.c:429 ../src/modules/alsa/alsa-source.c:578
+#: ../src/modules/alsa/alsa-source.c:431 ../src/modules/alsa/alsa-source.c:580
#, c-format
msgid ""
"ALSA woke us up to read new data from the device, but there was actually "
@@ -2333,15 +2334,15 @@ msgstr ""
"snd_pcm_avail() ha retornat 0 o un altre valor < min_avail."
#: ../src/modules/alsa/module-alsa-card.c:152
-#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2065
+#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2070
msgid "Off"
msgstr "Inactiu"
-#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2035
+#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2040
msgid "High Fidelity Playback (A2DP)"
msgstr "Reproducció d'alta fidelitat (A2DP)"
-#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2050
+#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2055
msgid "Telephony Duplex (HSP/HFP)"
msgstr "Dúplex de telefonia (HSP/HFP)"
@@ -2349,6 +2350,9 @@ msgstr "Dúplex de telefonia (HSP/HFP)"
msgid "PulseAudio Sound Server"
msgstr "Servidor de so PulseAudio"
+#~ msgid "select(): %s"
+#~ msgstr "select(): %s"
+
#~ msgid "Cannot connect to system bus: %s"
#~ msgstr "No s'ha pogut connectar al bus del sistema: %s"