summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorraven <raven@fedoraproject.org>2010-02-22 16:04:29 +0000
committertransifex user <transifex@app07.phx2.fedoraproject.org>2010-02-22 16:04:29 +0000
commit354d29f1ff9e77f2a9ba35e0edef96f8911e8cdd (patch)
treeab72544c9ed3c7810f0d740921c8181cc56ba2b2
parent8419db2054f822a308ad24bc7465339f176aa8a7 (diff)
Sending translation for Polish
-rw-r--r--po/pl.po113
1 files changed, 60 insertions, 53 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b241a1cc..37a88bd5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-21 21:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-30 17:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-22 17:03+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr "Otrzymano sygnał %s."
#: ../src/daemon/main.c:173
msgid "Exiting."
-msgstr "Kończenie pracy."
+msgstr "Kończenie działania."
#: ../src/daemon/main.c:191
#, c-format
@@ -187,6 +187,8 @@ msgid ""
"System mode refused for non-root user. Only starting the D-Bus server lookup "
"service."
msgstr ""
+"Odmówiono trybu serwera dla użytkownika nie będącego rootem. Uruchamianie "
+"tylko usługi wyszukiwania serwerów D-Bus."
#: ../src/daemon/main.c:617
msgid "Daemon not running"
@@ -222,6 +224,8 @@ msgstr "--start nie jest obsługiwane przy uruchamianiu systemowym."
#, c-format
msgid "User-configured server at %s, not autospawning."
msgstr ""
+"Serwer skonfigurowany przez użytkownika na %s, bez automatycznego "
+"przywracania."
#: ../src/daemon/main.c:683
msgid "Running in system mode, but --disallow-exit not set!"
@@ -249,9 +253,9 @@ msgid "Failed to acquire stdio."
msgstr "Uzyskanie standardowego wejścia/wyjścia nie powiodło się."
#: ../src/daemon/main.c:726
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "pipe() failed: %s"
-msgstr "potok nie powiódł się: %s"
+msgstr "pipe() nie powiodło się: %s"
#: ../src/daemon/main.c:731 ../src/daemon/main.c:790
#, c-format
@@ -272,9 +276,9 @@ msgid "Daemon startup successful."
msgstr "Pomyślnie uruchomiono demona."
#: ../src/daemon/main.c:778
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "setsid() failed: %s"
-msgstr "read() nie powiodło się: %s"
+msgstr "setsid() nie powiodło się: %s"
#: ../src/daemon/main.c:830
#, c-format
@@ -320,9 +324,9 @@ msgid "Running in valgrind mode: %s"
msgstr "Uruchamianie w trybie Valgrind: %s"
#: ../src/daemon/main.c:850
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Running in VM: %s"
-msgstr "Uruchamianie na komputerze: %s"
+msgstr "Uruchamianie w maszynie wirtualnej: %s"
#: ../src/daemon/main.c:853
msgid "Optimized build: yes"
@@ -420,7 +424,8 @@ msgstr "Zainicjowanie demona nie powiodło się."
#: ../src/daemon/main.c:1013
msgid "Daemon startup without any loaded modules, refusing to work."
-msgstr "Uruchamianie demona bez żadnych wczytanych modułów, odmawianie pracy."
+msgstr ""
+"Uruchamianie demona bez żadnych wczytanych modułów, odmawianie działania."
#: ../src/daemon/main.c:1051
msgid "Daemon startup complete."
@@ -554,7 +559,7 @@ msgstr ""
" wyświetlanych informacji\n"
" -v Zwiększa poziom wyświetlanych\n"
" informacji\n"
-" --log-target={auto,syslog,stderr} Określa dziennik docelowy\n"
+" --log-target={auto,syslog,stderr} Podaje dziennik docelowy\n"
" --log-meta[=ZMIENNALOGICZNA] Dołącza położenie kodu do\n"
" komunikatów dziennika\n"
" --log-time[=ZMIENNALOGICZNA] Dołącza czas w komunikatach\n"
@@ -757,9 +762,9 @@ msgid "[%s:%u] Invalid nice level '%s'."
msgstr "[%s:%u] Nieprawidłowy poziom nice \"%s\"."
#: ../src/daemon/daemon-conf.c:479
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid server type '%s'."
-msgstr "[%s:%u] Nieprawidłowa częstotliwość próbki \"%s\"."
+msgstr "[%s:%u] Nieprawidłowy typ serwera \"%s\"."
#: ../src/daemon/daemon-conf.c:586
#, c-format
@@ -821,7 +826,7 @@ msgstr "Tylny prawy"
#: ../src/pulse/channelmap.c:115
msgid "Subwoofer"
-msgstr ""
+msgstr "Subwoofer"
#: ../src/pulse/channelmap.c:117
msgid "Front Left-of-center"
@@ -1332,7 +1337,7 @@ msgstr "write() nie powiodło się: %s"
#: ../src/utils/pacat.c:582
msgid "Got signal, exiting."
-msgstr "Otrzymano sygnał, kończenie pracy."
+msgstr "Otrzymano sygnał, kończenie działania."
#: ../src/utils/pacat.c:596
#, c-format
@@ -1350,7 +1355,7 @@ msgid "pa_stream_update_timing_info() failed: %s"
msgstr "pa_stream_update_timing_info() nie powiodło się: %s"
#: ../src/utils/pacat.c:630
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
@@ -1429,7 +1434,7 @@ msgstr ""
" -n, --client-name=NAZWA Jak nazywać tego klienta na\n"
" serwerze\n"
" --stream-name=NAZWA Jak nazwać ten strumień na serwerze\n"
-" --volume=POZIOMGŁOŚNOŚCI Określa początkowy (liniowy)\n"
+" --volume=POZIOMGŁOŚNOŚCI Podaje początkowy (liniowy)\n"
" poziom głośności z zakresie\n"
" 0...65536\n"
" --rate=CZĘSTOTLIWOŚĆPRÓBKI Częstotliwość próbki w Hz\n"
@@ -1456,14 +1461,17 @@ msgstr ""
" dół.\n"
" --no-remap Mapuje kanały przez indeks zamiast\n"
" przez nazwę.\n"
-" --latency=BAJTY Żąda określonego opóźnienia w\n"
-" bajtach.\n"
-" --process-time=BAJTY Żąda określonego czasu procesu na\n"
+" --latency=BAJTY Żąda podanego opóźnienia w bajtach.\n"
+" --process-time=BAJTY Żąda podanego czasu procesu na\n"
" żądanie w bajtach.\n"
+" --latency-msec=MSEK Żąda podanego opóźnienia w\n"
+" milisekundach.\n"
+" --process-time-msec=MSEK Żąda podanego czasu procesu na\n"
+" żądanie w milisekundach.\n"
" --property=WŁASNOŚĆ=WARTOŚĆ Ustawia podaną własność na podaną\n"
" wartość.\n"
" --raw Nagrywa/odtwarza surowe dane PCM.\n"
-" --file-format=FFORMAT Nagrywa/odtwarza sformatowane dane\n"
+" --file-format[=FFORMAT] Nagrywa/odtwarza sformatowane dane\n"
" PCM.\n"
" --list-file-formats Wyświetla listę dostępnych formatów\n"
" plików.\n"
@@ -1639,7 +1647,7 @@ msgstr "Połączenie nie powiodło się: %s\n"
#: ../src/utils/pasuspender.c:174
#, c-format
msgid "Got SIGINT, exiting.\n"
-msgstr "Otrzymano SIGINT, kończenie pracy.\n"
+msgstr "Otrzymano SIGINT, kończenie działania.\n"
#: ../src/utils/pasuspender.c:192
#, c-format
@@ -1727,9 +1735,15 @@ msgid ""
"Client Index: %u\n"
"Tile Size: %zu\n"
msgstr ""
+"Ciąg serwera: %s\n"
+"Wersja protokołu biblioteki: %u\n"
+"Wersja protokołu serwera: %u\n"
+"Czy jest lokalny: %s\n"
+"Indeks klienta: %u\n"
+"Rozmiar kafelka: %zu\n"
#: ../src/utils/pactl.c:176
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"User Name: %s\n"
"Host Name: %s\n"
@@ -1749,7 +1763,7 @@ msgstr ""
"Domyślna mapa kanałów: %s\n"
"Domyślny odpływ: %s\n"
"Domyślne źródło: %s\n"
-"Ciasteczko: %08x\n"
+"Ciasteczko: %04x:%04x\n"
#: ../src/utils/pactl.c:218
#, c-format
@@ -2059,64 +2073,63 @@ msgstr "Przedwczesny koniec pliku"
#: ../src/utils/pactl.c:737
msgid "new"
-msgstr ""
+msgstr "nowe"
#: ../src/utils/pactl.c:740
msgid "change"
-msgstr ""
+msgstr "zmień"
#: ../src/utils/pactl.c:743
msgid "remove"
-msgstr ""
+msgstr "usuń"
#: ../src/utils/pactl.c:746 ../src/utils/pactl.c:781
msgid "unknown"
-msgstr ""
+msgstr "nieznane"
#: ../src/utils/pactl.c:754
msgid "sink"
-msgstr ""
+msgstr "odpływ"
#: ../src/utils/pactl.c:757
msgid "source"
-msgstr ""
+msgstr "źródło"
#: ../src/utils/pactl.c:760
msgid "sink-input"
-msgstr ""
+msgstr "wejście-odpływu"
#: ../src/utils/pactl.c:763
msgid "source-output"
-msgstr ""
+msgstr "wyjście-źródła"
#: ../src/utils/pactl.c:766
msgid "module"
-msgstr ""
+msgstr "moduł"
#: ../src/utils/pactl.c:769
msgid "client"
-msgstr ""
+msgstr "klient"
#: ../src/utils/pactl.c:772
msgid "sample-cache"
-msgstr ""
+msgstr "pamięć-podręczna-próbek"
#: ../src/utils/pactl.c:775 ../src/utils/pactl.c:778
-#, fuzzy
msgid "server"
-msgstr "Nieprawidłowy serwer"
+msgstr "serwer"
#: ../src/utils/pactl.c:787
#, c-format
msgid "Event '%s' on %s #%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zdarzenie \"%s\" na %s #%u\n"
#: ../src/utils/pactl.c:955
msgid "Got SIGINT, exiting."
-msgstr "Otrzymano SIGINT, kończenie pracy."
+msgstr "Otrzymano SIGINT, kończenie działania."
#: ../src/utils/pactl.c:961
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
"%s [options] list\n"
@@ -2170,6 +2183,7 @@ msgstr ""
"%s [opcje] set-sink-mute ODPŁYW 1|0\n"
"%s [opcje] set-source-mute ŹRÓDŁO 1|0\n"
"%s [opcje] set-sink-input-mute WEJŚCIE_ODPŁYWU 1|0\n"
+"%s [opcje] subscribe\n"
"\n"
"\n"
" -h, --help Wyświetla tę pomoc\n"
@@ -2468,7 +2482,7 @@ msgstr "Duplex telefoniczny (HSP/HFP)"
#: ../src/modules/bluetooth/module-bluetooth-device.c:2247
msgid "Handsfree Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Handsfree Gateway"
#: ../src/modules/reserve-wrap.c:151
msgid "PulseAudio Sound Server"
@@ -2549,23 +2563,20 @@ msgid "No Amplifier"
msgstr "Brak amplitunera"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:1716
-#, fuzzy
msgid "Bass Boost"
-msgstr "Podbicie"
+msgstr "Podbicie basów"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:1717
-#, fuzzy
msgid "No Bass Boost"
-msgstr "Brak podbicia"
+msgstr "Brak podbicia basów"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:1718
msgid "Speaker"
-msgstr ""
+msgstr "Głośnik"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:1719
-#, fuzzy
msgid "Headphones"
-msgstr "Słuchawki analogowe"
+msgstr "Słuchawki"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:1777
msgid "Analog Input"
@@ -2604,9 +2615,8 @@ msgid "Analog Mono Output"
msgstr "Analogowe wyjście mono"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:1786
-#, fuzzy
msgid "Analog Speakers"
-msgstr "Analogowe stereo"
+msgstr "Głośniki analogowe"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:1986
#, c-format
@@ -2701,6 +2711,3 @@ msgstr "Analogowy dupleks stereo"
#: ../src/modules/alsa/alsa-mixer.c:2935
msgid "Digital Stereo Duplex (IEC958)"
msgstr "Cyfrowy dupleks stereo (IEC958)"
-
-#~ msgid "Low Frequency Emmiter"
-#~ msgstr "Subwoofer"