summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorLennart Poettering <lennart@poettering.net>2009-02-04 21:49:17 +0100
committerLennart Poettering <lennart@poettering.net>2009-02-04 21:49:17 +0100
commit9e2a2f88df45dc709ba4867b888fad948aea8e36 (patch)
tree89523cdf6c96ef62992e84f867c6012bb4e11ba2
parent9a4e03c58ee2feb979d624f0016dc3d7ee7f1228 (diff)
run make update-po
-rw-r--r--po/ca.po1084
-rw-r--r--po/cs.po61
-rw-r--r--po/de.po61
-rw-r--r--po/el.po61
-rw-r--r--po/es.po61
-rw-r--r--po/fi.po61
-rw-r--r--po/fr.po61
-rw-r--r--po/pl.po61
-rw-r--r--po/pt_BR.po61
-rw-r--r--po/sv.po61
-rw-r--r--po/zh_CN.po940
11 files changed, 1585 insertions, 988 deletions
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index fa4cb224..d52b3272 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -19,7 +19,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-08 01:48+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-31 06:12+0100\n"
"Last-Translator: Agustí Grau <fletxa@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <fedora@softcatala.net>\n"
@@ -27,15 +27,20 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:177
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:197
-msgid "Failed to add bind-now-loader."
-msgstr "S'ha produït un error en afegir bind-now-loader."
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Failed to find original lt_dlopen loader."
+msgstr "No s'ha trobat el carregador dlopen original."
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:184
-msgid "Failed to find original dlopen loader."
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Failed to allocate new dl loader."
msgstr "No s'ha trobat el carregador dlopen original."
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:142
+msgid "Failed to add bind-now-loader."
+msgstr "S'ha produït un error en afegir bind-now-loader."
+
#: ../src/daemon/polkit.c:55
#, c-format
msgid "Cannot connect to system bus: %s"
@@ -79,7 +84,8 @@ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar PolKitContext: %s"
#: ../src/daemon/polkit.c:119
#, c-format
msgid "Could not determine whether caller is authorized: %s"
-msgstr "S'ha produït un error en determinar si el cridador està autoritzada: %s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en determinar si el cridador està autoritzada: %s"
#: ../src/daemon/polkit.c:139
#, c-format
@@ -125,8 +131,7 @@ msgstr "El GID de l'usuari '%s' i del grup '%s' no coincideixen"
msgid "Home directory of user '%s' is not '%s', ignoring."
msgstr "El directori d'inici de l'usuari '%s' no és '%s', s'ignorarà."
-#: ../src/daemon/main.c:201
-#: ../src/daemon/main.c:206
+#: ../src/daemon/main.c:201 ../src/daemon/main.c:206
#, c-format
msgid "Failed to create '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error durant la creació de '%s': %s"
@@ -159,258 +164,275 @@ msgstr "El mode de sistema no està disponible en aquesta plataforma."
msgid "setrlimit(%s, (%u, %u)) failed: %s"
msgstr "S'ha produït un error en setrlimit(%s, (%u, %u)): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:425
+#: ../src/daemon/main.c:429
msgid "Failed to parse command line."
msgstr "S'ha produït un error en interpretar la línia d'ordres."
-#: ../src/daemon/main.c:441
+#: ../src/daemon/main.c:451
#, c-format
msgid "We're in the group '%s', allowing high-priority scheduling."
-msgstr "Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la planificació amb prioritat alta."
+msgstr ""
+"Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la planificació amb "
+"prioritat alta."
-#: ../src/daemon/main.c:448
+#: ../src/daemon/main.c:458
#, c-format
msgid "We're in the group '%s', allowing real-time scheduling."
-msgstr "Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la planificació amb prioritat en temps real."
+msgstr ""
+"Aquesta aplicació està en el grup '%s', s'està establint la planificació amb "
+"prioritat en temps real."
-#: ../src/daemon/main.c:456
+#: ../src/daemon/main.c:466
msgid "PolicyKit grants us acquire-high-priority privilege."
msgstr "PolicyKit ha permés el permís acquire-high-priority."
-#: ../src/daemon/main.c:459
+#: ../src/daemon/main.c:469
msgid "PolicyKit refuses acquire-high-priority privilege."
msgstr "PolicyKit ha rebutjat el permís acquire-high-priority."
-#: ../src/daemon/main.c:464
+#: ../src/daemon/main.c:474
msgid "PolicyKit grants us acquire-real-time privilege."
msgstr "PolicyKit ha permés el permís acquire-real-time."
-#: ../src/daemon/main.c:467
+#: ../src/daemon/main.c:477
msgid "PolicyKit refuses acquire-real-time privilege."
msgstr "PolicyKit ha rebutjat el permís acquire-real-time."
-#: ../src/daemon/main.c:479
+#: ../src/daemon/main.c:506
+#, fuzzy
msgid ""
-"Called SUID root and real-time/high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary priviliges:\n"
+"Called SUID root and real-time and/or high-priority scheduling was requested "
+"in the configuration. However, we lack the necessary privileges:\n"
"We are not in group '"
msgstr ""
-"S'han especificat la crida SUID root i la planificació amb prioritat alta/temps real en la configuració, però no té els permissos necessaris:\n"
+"S'han especificat la crida SUID root i la planificació amb prioritat alta/"
+"temps real en la configuració, però no té els permissos necessaris:\n"
"No es pertany al grup '"
-#: ../src/daemon/main.c:480
+#: ../src/daemon/main.c:530
msgid ""
-"' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
-"For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit priviliges, or become a member of '"
+"High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
msgstr ""
-"' i PolicyKit ha denegat els permissos. S'està lliberant SUID. \n"
-"Per habilitar la prioritat en temps real, s'ha d'adquirir els permissos de PolicyKit, o pertanyer a '"
-
-#: ../src/daemon/main.c:481
-msgid "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
-msgstr "', o incrementar els límits de recursos RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO per a aquest usuari."
-
-#: ../src/daemon/main.c:497
-msgid "High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
-msgstr "La prioritat alta està habilitada en la configuració però no està permesa per la política."
+"La prioritat alta està habilitada en la configuració però no està permesa "
+"per la política."
-#: ../src/daemon/main.c:522
+#: ../src/daemon/main.c:559
msgid "Successfully increased RLIMIT_RTPRIO"
msgstr "S'ha incrementat el valor de RLIMIT_RTPRIO amb éxit."
-#: ../src/daemon/main.c:525
+#: ../src/daemon/main.c:562
#, c-format
msgid "RLIMIT_RTPRIO failed: %s"
msgstr "S'ha produït un error amb RLIMIT_RTPRIO: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:532
+#: ../src/daemon/main.c:569
msgid "Giving up CAP_NICE"
msgstr "No es continuarà amb CAP_NICE"
-#: ../src/daemon/main.c:539
-msgid "Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
-msgstr "La prioritat de planificació de temps real està habilitada en la configuració però no està permesa per la política."
+#: ../src/daemon/main.c:576
+msgid ""
+"Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
+msgstr ""
+"La prioritat de planificació de temps real està habilitada en la "
+"configuració però no està permesa per la política."
-#: ../src/daemon/main.c:597
+#: ../src/daemon/main.c:637
msgid "Daemon not running"
msgstr "El dimoni no s'està executant."
-#: ../src/daemon/main.c:599
+#: ../src/daemon/main.c:639
#, c-format
msgid "Daemon running as PID %u"
msgstr "El dimoni s'està executant amb PID %u"
-#: ../src/daemon/main.c:609
+#: ../src/daemon/main.c:649
#, c-format
msgid "Failed to kill daemon: %s"
msgstr "S'ha produït un error en matar el dimoni: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:627
-msgid "This program is not intended to be run as root (unless --system is specified)."
-msgstr "No és necessari executar aquesta aplicació com a root (excepte si s'especifica --system)"
+#: ../src/daemon/main.c:667
+msgid ""
+"This program is not intended to be run as root (unless --system is "
+"specified)."
+msgstr ""
+"No és necessari executar aquesta aplicació com a root (excepte si "
+"s'especifica --system)"
-#: ../src/daemon/main.c:629
-msgid "Root priviliges required."
+#: ../src/daemon/main.c:669
+#, fuzzy
+msgid "Root privileges required."
msgstr "Es requereixen permisos de root."
-#: ../src/daemon/main.c:634
+#: ../src/daemon/main.c:674
msgid "--start not supported for system instances."
msgstr "L'opció --start no està disponible per a instàncies de sistema."
-#: ../src/daemon/main.c:639
+#: ../src/daemon/main.c:679
msgid "Running in system mode, but --disallow-exit not set!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --disallow-exit."
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --"
+"disallow-exit."
-#: ../src/daemon/main.c:642
+#: ../src/daemon/main.c:682
msgid "Running in system mode, but --disallow-module-loading not set!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --disallow-module-loading."
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, però no s'ha especificat l'opció --"
+"disallow-module-loading."
-#: ../src/daemon/main.c:645
+#: ../src/daemon/main.c:685
msgid "Running in system mode, forcibly disabling SHM mode!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, es forçarà la inhabilitació del mode SHM"
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, es forçarà la inhabilitació del mode SHM"
-#: ../src/daemon/main.c:650
+#: ../src/daemon/main.c:690
msgid "Running in system mode, forcibly disabling exit idle time!"
-msgstr "S'està executant en mode sistema, la sortida per temps d'inactivitat es deshabilita."
+msgstr ""
+"S'està executant en mode sistema, la sortida per temps d'inactivitat es "
+"deshabilita."
-#: ../src/daemon/main.c:677
+#: ../src/daemon/main.c:717
msgid "Failed to acquire stdio."
msgstr "S'ha produït un error en adquirir stdio."
-#: ../src/daemon/main.c:683
+#: ../src/daemon/main.c:723
#, c-format
msgid "pipe failed: %s"
msgstr "Ha fallat la canonada: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:688
+#: ../src/daemon/main.c:728
#, c-format
msgid "fork() failed: %s"
msgstr "Ha fallat fork(): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:702
+#: ../src/daemon/main.c:742
#, c-format
msgid "read() failed: %s"
msgstr "Ha fallat read(): %s"
-#: ../src/daemon/main.c:708
+#: ../src/daemon/main.c:748
msgid "Daemon startup failed."
msgstr "S'ha produït un error en iniciar el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:710
+#: ../src/daemon/main.c:750
msgid "Daemon startup successful."
msgstr "S'ha iniciat el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:780
+#: ../src/daemon/main.c:820
#, c-format
msgid "This is PulseAudio %s"
msgstr "Aquest és el PulseAudio %s"
-#: ../src/daemon/main.c:781
+#: ../src/daemon/main.c:821
#, c-format
msgid "Compilation host: %s"
msgstr "Host de compilació: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:782
+#: ../src/daemon/main.c:822
#, c-format
msgid "Compilation CFLAGS: %s"
msgstr "CFLAGS de compilació: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:785
+#: ../src/daemon/main.c:825
#, c-format
msgid "Running on host: %s"
msgstr "S'està executant en el host: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:788
+#: ../src/daemon/main.c:828
+#, c-format
+msgid "Found %u CPUs."
+msgstr ""
+
+#: ../src/daemon/main.c:830
#, c-format
msgid "Page size is %lu bytes"
msgstr "La mida de pàgina és de %lu bytes."
-#: ../src/daemon/main.c:791
+#: ../src/daemon/main.c:833
msgid "Compiled with Valgrind support: yes"
msgstr "Compilat amb suport per a Valgrind: sí"
-#: ../src/daemon/main.c:793
+#: ../src/daemon/main.c:835
msgid "Compiled with Valgrind support: no"
msgstr "Compilat amb suport per a Valgrind: no"
-#: ../src/daemon/main.c:796
+#: ../src/daemon/main.c:838
#, c-format
msgid "Running in valgrind mode: %s"
msgstr "S'està executant amb el mode valgrind: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:799
+#: ../src/daemon/main.c:841
msgid "Optimized build: yes"
msgstr "Construcció optimitzada: sí"
-#: ../src/daemon/main.c:801
+#: ../src/daemon/main.c:843
msgid "Optimized build: no"
msgstr "Construcció optmitzada: no"
-#: ../src/daemon/main.c:805
+#: ../src/daemon/main.c:847
msgid "Failed to get machine ID"
msgstr "S'ha produït un error en obtenir l'ID de la màquina"
-#: ../src/daemon/main.c:808
+#: ../src/daemon/main.c:850
#, c-format
msgid "Machine ID is %s."
msgstr "La ID de la màquina és %s."
-#: ../src/daemon/main.c:813
+#: ../src/daemon/main.c:855
#, c-format
msgid "Using runtime directory %s."
msgstr "S'esta utilitzant el directori d'execució %s."
-#: ../src/daemon/main.c:818
+#: ../src/daemon/main.c:860
#, c-format
msgid "Using state directory %s."
msgstr "S'està utilitzant el directori d'estat %s."
-#: ../src/daemon/main.c:821
+#: ../src/daemon/main.c:863
#, c-format
msgid "Running in system mode: %s"
msgstr "S'està executant en mode sistema: %s"
-#: ../src/daemon/main.c:836
+#: ../src/daemon/main.c:878
msgid "pa_pid_file_create() failed."
msgstr "S'ha produït un error en pa_pid_file_create()."
-#: ../src/daemon/main.c:848
+#: ../src/daemon/main.c:890
msgid "Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!"
msgstr "Estan disponibles els temporitzadors d'alta resolució."
-#: ../src/daemon/main.c:850
-msgid "Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-resolution timers enabled!"
-msgstr "Es recomana la utilització d'un nucli amb els temporitzadors d'alta resolució habilitats."
+#: ../src/daemon/main.c:892
+msgid ""
+"Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-"
+"resolution timers enabled!"
+msgstr ""
+"Es recomana la utilització d'un nucli amb els temporitzadors d'alta "
+"resolució habilitats."
-#: ../src/daemon/main.c:860
+#: ../src/daemon/main.c:904
msgid "pa_core_new() failed."
msgstr "S'ha produït un error en pa_core_new()."
-#: ../src/daemon/main.c:921
+#: ../src/daemon/main.c:965
msgid "Failed to initialize daemon."
msgstr "S'ha produït un error en inicialitzar el dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:926
+#: ../src/daemon/main.c:970
msgid "Daemon startup without any loaded modules, refusing to work."
msgstr "El dimoni s'ha iniciat sense cap mòdul carregat, no funcionarà."
-#: ../src/daemon/main.c:931
-#, c-format
-msgid "Default sink name (%s) does not exist in name register."
-msgstr "El nom per omissió del conducte (%s) no existeix en el registre de noms."
-
-#: ../src/daemon/main.c:944
+#: ../src/daemon/main.c:983
msgid "Daemon startup complete."
msgstr "S'ha completat la inicialització del dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:950
+#: ../src/daemon/main.c:989
msgid "Daemon shutdown initiated."
msgstr "S'ha iniciat l'aturada del dimoni."
-#: ../src/daemon/main.c:971
+#: ../src/daemon/main.c:1010
msgid "Daemon terminated."
msgstr "S'ha aturat el dimoni."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:117
+#: ../src/daemon/cmdline.c:121
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
@@ -421,34 +443,48 @@ msgid ""
" --dump-conf Dump default configuration\n"
" --dump-modules Dump list of available modules\n"
" --dump-resample-methods Dump available resample methods\n"
-" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments\n"
-" --start Start the daemon if it is not running\n"
+" --cleanup-shm Cleanup stale shared memory "
+"segments\n"
+" --start Start the daemon if it is not "
+"running\n"
" -k --kill Kill a running daemon\n"
-" --check Check for a running daemon\n"
+" --check Check for a running daemon (only "
+"returns exit code)\n"
"\n"
"OPTIONS:\n"
" --system[=BOOL] Run as system-wide instance\n"
" -D, --daemonize[=BOOL] Daemonize after startup\n"
" --fail[=BOOL] Quit when startup fails\n"
" --high-priority[=BOOL] Try to set high nice level\n"
-" (only available as root, when SUID or\n"
+" (only available as root, when SUID "
+"or\n"
" with elevated RLIMIT_NICE)\n"
" --realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling\n"
-" (only available as root, when SUID or\n"
+" (only available as root, when SUID "
+"or\n"
" with elevated RLIMIT_RTPRIO)\n"
-" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module\n"
+" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested "
+"module\n"
" loading/unloading after startup\n"
" --disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit\n"
-" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this\n"
+" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and "
+"this\n"
" time passed\n"
-" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle and\n"
+" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
-" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and\n"
+" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
" --log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level\n"
" -v Increase the verbosity level\n"
" --log-target={auto,syslog,stderr} Specify the log target\n"
-" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared\n"
+" --log-meta[=BOOL] Include code location in log "
+"messages\n"
+" --log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages\n"
+" --log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages\n"
+" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic "
+"shared\n"
" objects (plugins)\n"
" --resample-method=METHOD Use the specified resampling method\n"
" (See --dump-resample-methods for\n"
@@ -459,10 +495,12 @@ msgid ""
" --disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.\n"
"\n"
"STARTUP SCRIPT:\n"
-" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module with\n"
+" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module "
+"with\n"
" the specified argument\n"
" -F, --file=FILENAME Run the specified script\n"
-" -C Open a command line on the running TTY\n"
+" -C Open a command line on the running "
+"TTY\n"
" after startup\n"
"\n"
" -n Don't load default script file\n"
@@ -474,35 +512,46 @@ msgstr ""
" --version Mostra la versió\n"
" --dump-conf Volca la configuració per omissió\n"
" --dump-modules Volca la llista de mòduls\n"
-" --dump-resample-methods Volca els mètodes disponibles de remostratge\n"
-" --cleanup-shm Neteja els segments de memòria compartida no emprats\n"
+" --dump-resample-methods Volca els mètodes disponibles de "
+"remostratge\n"
+" --cleanup-shm Neteja els segments de memòria "
+"compartida no emprats\n"
" --start Inicia el dimoni si no està corrent\n"
" -k --kill Mata el dimoni en execució\n"
" --check Comprova l'execució del dimoni\n"
"\n"
"OPCIONS:\n"
" --system[=BOOL] Executa com a instància de sistema\n"
-" -D, --daemonize[=BOOL] Converteix en dimoni després de la inicialització\n"
+" -D, --daemonize[=BOOL] Converteix en dimoni després de la "
+"inicialització\n"
" --fail[=BOOL] Surt quan falli la inicialització\n"
" --high-priority[=BOOL] Prova d'establir un nivell\n"
-" de prioritat alt (només disponible com a root,\n"
-" amb SUID o amb un elevat RLIMIT_NICE)\n"
+" de prioritat alt (només disponible "
+"com a root,\n"
+" amb SUID o amb un elevat "
+"RLIMIT_NICE)\n"
" --realtime[=BOOL] Try to enable realtime scheduling\n"
-" (only available as root, when SUID or\n"
+" (only available as root, when SUID "
+"or\n"
" with elevated RLIMIT_RTPRIO)\n"
-" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested module\n"
+" --disallow-module-loading[=BOOL] Disallow module user requested "
+"module\n"
" loading/unloading after startup\n"
" --disallow-exit[=BOOL] Disallow user requested exit\n"
-" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and this\n"
+" --exit-idle-time=SECS Terminate the daemon when idle and "
+"this\n"
" time passed\n"
-" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle and\n"
+" --module-idle-time=SECS Unload autoloaded modules when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
-" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle and\n"
+" --scache-idle-time=SECS Unload autoloaded samples when idle "
+"and\n"
" this time passed\n"
" --log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level\n"
" -v Increase the verbosity level\n"
" --log-target={auto,syslog,stderr} Specify the log target\n"
-" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic shared\n"
+" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic "
+"shared\n"
" objects (plugins)\n"
" --resample-method=METHOD Use the specified resampling method\n"
" (See --dump-resample-methods for\n"
@@ -513,64 +562,80 @@ msgstr ""
" --disable-shm[=BOOL] Disable shared memory support.\n"
"\n"
"STARTUP SCRIPT:\n"
-" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module with\n"
+" -L, --load=\"MODULE ARGUMENTS\" Load the specified plugin module "
+"with\n"
" the specified argument\n"
" -F, --file=FILENAME Run the specified script\n"
-" -C Open a command line on the running TTY\n"
+" -C Open a command line on the running "
+"TTY\n"
" after startup\n"
"\n"
" -n Don't load default script file\n"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:245
+#: ../src/daemon/cmdline.c:252
msgid "--daemonize expects boolean argument"
msgstr "--daemonize necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:252
+#: ../src/daemon/cmdline.c:259
msgid "--fail expects boolean argument"
msgstr "--fail necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:262
-msgid "--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one of debug, info, notice, warn, error)."
-msgstr "--log-level necessita un argument de nivell de log (valor númeric 0..4 o 'debug', 'info', 'notice', 'warn', 'error')."
+#: ../src/daemon/cmdline.c:269
+msgid ""
+"--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one "
+"of debug, info, notice, warn, error)."
+msgstr ""
+"--log-level necessita un argument de nivell de log (valor númeric 0..4 o "
+"'debug', 'info', 'notice', 'warn', 'error')."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:274
+#: ../src/daemon/cmdline.c:281
msgid "--high-priority expects boolean argument"
msgstr "--high-priority necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:281
+#: ../src/daemon/cmdline.c:288
msgid "--realtime expects boolean argument"
msgstr "--realtime necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:288
+#: ../src/daemon/cmdline.c:295
msgid "--disallow-module-loading expects boolean argument"
msgstr "--disallow-module-loading necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:295
+#: ../src/daemon/cmdline.c:302
msgid "--disallow-exit boolean argument"
msgstr "--disallow-exit necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:302
+#: ../src/daemon/cmdline.c:309
msgid "--use-pid-file expects boolean argument"
msgstr "--use-pid-file necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:319
+#: ../src/daemon/cmdline.c:326
msgid "Invalid log target: use either 'syslog', 'stderr' or 'auto'."
msgstr "Objectiu de registre invàlid: utilitzeu 'syslog', 'stderr' o 'auto'."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:338
+#: ../src/daemon/cmdline.c:333
+#, fuzzy
+msgid "--log-time boolean argument"
+msgstr "--disallow-exit necessita un argument booleà"
+
+#: ../src/daemon/cmdline.c:340
+#, fuzzy
+msgid "--log-meta boolean argument"
+msgstr "--disallow-exit necessita un argument booleà"
+
+#: ../src/daemon/cmdline.c:359
#, c-format
msgid "Invalid resample method '%s'."
msgstr "Mètode de remostratge invàlid '%s'."
-#: ../src/daemon/cmdline.c:345
+#: ../src/daemon/cmdline.c:366
msgid "--system expects boolean argument"
msgstr "--system necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:352
+#: ../src/daemon/cmdline.c:373
msgid "--no-cpu-limit expects boolean argument"
msgstr "--no-cpu-limit necessita un argument booleà"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:359
+#: ../src/daemon/cmdline.c:380
msgid "--disable-shm expects boolean argument"
msgstr "--disable-shm necessita un argument booleà"
@@ -614,290 +679,314 @@ msgstr ""
msgid "Path: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:205
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:212
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid log target '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:221
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:228
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid log level '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:237
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:244
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid resample method '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:260
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:267
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid rlimit '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:267
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:274
#, c-format
msgid "[%s:%u] rlimit not supported on this platform."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:283
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:290
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample format '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:301
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:308
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample rate '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:319
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:326
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample channels '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:337
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:344
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid number of fragments '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:355
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:362
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid fragment size '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:373
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:380
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid nice level '%s'."
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:570
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:566
#, c-format
msgid "Failed to open configuration file: %s"
msgstr ""
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:644
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:640
#, c-format
msgid "### Read from configuration file: %s ###\n"
msgstr ""
#: ../src/daemon/caps.c:63
-msgid "Dropping root priviliges."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Dropping root privileges."
+msgstr "S'han lliberat els permissos de root amb éxit."
#: ../src/daemon/caps.c:103
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:102
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:104
+#: ../src/pulse/channelmap.c:105
msgid "Front Center"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:105
+#: ../src/pulse/channelmap.c:106
msgid "Front Left"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:106
+#: ../src/pulse/channelmap.c:107
msgid "Front Right"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:108
+#: ../src/pulse/channelmap.c:109
msgid "Rear Center"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:109
+#: ../src/pulse/channelmap.c:110
msgid "Rear Left"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:110
+#: ../src/pulse/channelmap.c:111
msgid "Rear Right"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:112
+#: ../src/pulse/channelmap.c:113
msgid "Low Frequency Emmiter"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:114
+#: ../src/pulse/channelmap.c:115
msgid "Front Left-of-center"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:115
+#: ../src/pulse/channelmap.c:116
msgid "Front Right-of-center"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:117
+#: ../src/pulse/channelmap.c:118
msgid "Side Left"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:118
+#: ../src/pulse/channelmap.c:119
msgid "Side Right"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:120
+#: ../src/pulse/channelmap.c:121
msgid "Auxiliary 0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:121
+#: ../src/pulse/channelmap.c:122
msgid "Auxiliary 1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:122
+#: ../src/pulse/channelmap.c:123
msgid "Auxiliary 2"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:123
+#: ../src/pulse/channelmap.c:124
msgid "Auxiliary 3"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:124
+#: ../src/pulse/channelmap.c:125
msgid "Auxiliary 4"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:125
+#: ../src/pulse/channelmap.c:126
msgid "Auxiliary 5"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:126
+#: ../src/pulse/channelmap.c:127
msgid "Auxiliary 6"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:127
+#: ../src/pulse/channelmap.c:128
msgid "Auxiliary 7"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:128
+#: ../src/pulse/channelmap.c:129
msgid "Auxiliary 8"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:129
+#: ../src/pulse/channelmap.c:130
msgid "Auxiliary 9"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:130
+#: ../src/pulse/channelmap.c:131
msgid "Auxiliary 10"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:131
+#: ../src/pulse/channelmap.c:132
msgid "Auxiliary 11"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:132
+#: ../src/pulse/channelmap.c:133
msgid "Auxiliary 12"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:133
+#: ../src/pulse/channelmap.c:134
msgid "Auxiliary 13"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:134
+#: ../src/pulse/channelmap.c:135
msgid "Auxiliary 14"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:135
+#: ../src/pulse/channelmap.c:136
msgid "Auxiliary 15"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:136
+#: ../src/pulse/channelmap.c:137
msgid "Auxiliary 16"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:137
+#: ../src/pulse/channelmap.c:138
msgid "Auxiliary 17"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:138
+#: ../src/pulse/channelmap.c:139
msgid "Auxiliary 18"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:139
+#: ../src/pulse/channelmap.c:140
msgid "Auxiliary 19"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:140
+#: ../src/pulse/channelmap.c:141
msgid "Auxiliary 20"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:141
+#: ../src/pulse/channelmap.c:142
msgid "Auxiliary 21"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:142
+#: ../src/pulse/channelmap.c:143
msgid "Auxiliary 22"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:143
+#: ../src/pulse/channelmap.c:144
msgid "Auxiliary 23"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:144
+#: ../src/pulse/channelmap.c:145
msgid "Auxiliary 24"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:145
+#: ../src/pulse/channelmap.c:146
msgid "Auxiliary 25"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:146
+#: ../src/pulse/channelmap.c:147
msgid "Auxiliary 26"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:147
+#: ../src/pulse/channelmap.c:148
msgid "Auxiliary 27"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:148
+#: ../src/pulse/channelmap.c:149
msgid "Auxiliary 28"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:149
+#: ../src/pulse/channelmap.c:150
msgid "Auxiliary 29"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:150
+#: ../src/pulse/channelmap.c:151
msgid "Auxiliary 30"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:151
+#: ../src/pulse/channelmap.c:152
msgid "Auxiliary 31"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:153
+#: ../src/pulse/channelmap.c:154
msgid "Top Center"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:155
+#: ../src/pulse/channelmap.c:156
msgid "Top Front Center"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:156
+#: ../src/pulse/channelmap.c:157
msgid "Top Front Left"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:157
+#: ../src/pulse/channelmap.c:158
msgid "Top Front Right"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:159
+#: ../src/pulse/channelmap.c:160
msgid "Top Rear Center"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:160
+#: ../src/pulse/channelmap.c:161
msgid "Top Rear Left"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:161
+#: ../src/pulse/channelmap.c:162
msgid "Top Rear Right"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:472
-#: ../src/pulse/sample.c:144
-#: ../src/pulse/volume.c:163
-#: ../src/pulse/volume.c:194
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr ""
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
+msgid "Stereo"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
+msgid "Surround 4.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
+msgid "Surround 4.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
+msgid "Surround 5.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
+msgid "Surround 5.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
+msgid "Surround 7.1"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/error.c:43
msgid "OK"
msgstr ""
@@ -986,8 +1075,40 @@ msgstr ""
msgid "No such extension"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55
-#: ../src/utils/pax11publish.c:100
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr ""
@@ -1000,45 +1121,35 @@ msgstr ""
msgid "Failed to open configuration file '%s': %s"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/context.c:516
+#: ../src/pulse/context.c:517
msgid "No cookie loaded. Attempting to connect without."
msgstr ""
-#: ../src/pulse/context.c:642
+#: ../src/pulse/context.c:643
#, c-format
msgid "fork(): %s"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/context.c:695
+#: ../src/pulse/context.c:696
#, c-format
msgid "waitpid(): %s"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/context.c:1256
+#: ../src/pulse/context.c:1257
#, c-format
msgid "Received message for unknown extension '%s'"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:93
+#: ../src/utils/pacat.c:94
#, c-format
msgid "pa_stream_write() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:132
+#: ../src/utils/pacat.c:133
#, c-format
msgid "pa_stream_peek() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:141
-#, c-format
-msgid "Buffer overrun, dropping incoming data\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pacat.c:143
-#, c-format
-msgid "pa_stream_drop() failed: %s\n"
-msgstr ""
-
#: ../src/utils/pacat.c:169
#, c-format
msgid "Stream successfully created.\n"
@@ -1118,83 +1229,78 @@ msgstr ""
msgid "pa_stream_new() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:287
+#: ../src/utils/pacat.c:288
#, c-format
msgid "pa_stream_connect_playback() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:293
+#: ../src/utils/pacat.c:294
#, c-format
msgid "pa_stream_connect_record() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:307
-#: ../src/utils/pasuspender.c:159
-#: ../src/utils/pactl.c:666
-#: ../src/utils/paplay.c:183
+#: ../src/utils/pacat.c:308 ../src/utils/pasuspender.c:159
+#: ../src/utils/pactl.c:758 ../src/utils/paplay.c:183
#, c-format
msgid "Connection failure: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:328
-#: ../src/utils/paplay.c:75
+#: ../src/utils/pacat.c:329 ../src/utils/paplay.c:75
#, c-format
msgid "Failed to drain stream: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:333
-#: ../src/utils/paplay.c:80
+#: ../src/utils/pacat.c:334 ../src/utils/paplay.c:80
#, c-format
msgid "Playback stream drained.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:343
-#: ../src/utils/paplay.c:92
+#: ../src/utils/pacat.c:344 ../src/utils/paplay.c:92
#, c-format
msgid "Draining connection to server.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:369
+#: ../src/utils/pacat.c:370
#, c-format
msgid "Got EOF.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:375
+#: ../src/utils/pacat.c:376
#, c-format
msgid "pa_stream_drain(): %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:385
+#: ../src/utils/pacat.c:386
#, c-format
msgid "read() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:417
+#: ../src/utils/pacat.c:418
#, c-format
msgid "write() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:438
+#: ../src/utils/pacat.c:439
#, c-format
msgid "Got signal, exiting.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:452
+#: ../src/utils/pacat.c:453
#, c-format
msgid "Failed to get latency: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:457
+#: ../src/utils/pacat.c:458
#, c-format
msgid "Time: %0.3f sec; Latency: %0.0f usec. \r"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:477
+#: ../src/utils/pacat.c:478
#, c-format
msgid "pa_stream_update_timing_info() failed: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:490
+#: ../src/utils/pacat.c:491
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
@@ -1207,30 +1313,47 @@ msgid ""
"\n"
" -v, --verbose Enable verbose operations\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
-" -d, --device=DEVICE The name of the sink/source to connect to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
-" --stream-name=NAME How to call this stream on the server\n"
-" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536\n"
-" --rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to 44100)\n"
-" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, s16be, u8, float32le,\n"
-" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be (defaults to s16ne)\n"
-" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, 2 for stereo\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
+" -d, --device=DEVICE The name of the sink/source to "
+"connect to\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
+"server\n"
+" --stream-name=NAME How to call this stream on the "
+"server\n"
+" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume "
+"in range 0...65536\n"
+" --rate=SAMPLERATE The sample rate in Hz (defaults to "
+"44100)\n"
+" --format=SAMPLEFORMAT The sample type, one of s16le, "
+"s16be, u8, float32le,\n"
+" float32be, ulaw, alaw, s32le, s32be "
+"(defaults to s16ne)\n"
+" --channels=CHANNELS The number of channels, 1 for mono, "
+"2 for stereo\n"
" (defaults to 2)\n"
-" --channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the default\n"
-" --fix-format Take the sample format from the sink the stream is\n"
+" --channel-map=CHANNELMAP Channel map to use instead of the "
+"default\n"
+" --fix-format Take the sample format from the sink "
+"the stream is\n"
" being connected to.\n"
-" --fix-rate Take the sampling rate from the sink the stream is\n"
+" --fix-rate Take the sampling rate from the sink "
+"the stream is\n"
" being connected to.\n"
-" --fix-channels Take the number of channels and the channel map\n"
-" from the sink the stream is being connected to.\n"
+" --fix-channels Take the number of channels and the "
+"channel map\n"
+" from the sink the stream is being "
+"connected to.\n"
" --no-remix Don't upmix or downmix channels.\n"
-" --no-remap Map channels by index instead of name.\n"
-" --latency=BYTES Request the specified latency in bytes.\n"
-" --process-time=BYTES Request the specified process time per request in bytes.\n"
+" --no-remap Map channels by index instead of "
+"name.\n"
+" --latency=BYTES Request the specified latency in "
+"bytes.\n"
+" --process-time=BYTES Request the specified process time "
+"per request in bytes.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:591
+#: ../src/utils/pacat.c:592
#, c-format
msgid ""
"pacat %s\n"
@@ -1238,94 +1361,88 @@ msgid ""
"Linked with libpulse %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:647
+#: ../src/utils/pacat.c:649
#, c-format
msgid "Invalid channel map '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:676
+#: ../src/utils/pacat.c:678
#, c-format
msgid "Invalid latency specification '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:683
+#: ../src/utils/pacat.c:685
#, c-format
msgid "Invalid process time specification '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:694
+#: ../src/utils/pacat.c:696
#, c-format
msgid "Invalid sample specification\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:699
+#: ../src/utils/pacat.c:701
#, c-format
msgid "Channel map doesn't match sample specification\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:708
#, c-format
msgid "Opening a %s stream with sample specification '%s'.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:708
msgid "recording"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:708
msgid "playback"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:714
+#: ../src/utils/pacat.c:716
#, c-format
msgid "open(): %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:719
+#: ../src/utils/pacat.c:721
#, c-format
msgid "dup2(): %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:729
+#: ../src/utils/pacat.c:731
#, c-format
msgid "Too many arguments.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:742
-#: ../src/utils/pasuspender.c:280
-#: ../src/utils/pactl.c:909
-#: ../src/utils/paplay.c:381
+#: ../src/utils/pacat.c:744 ../src/utils/pasuspender.c:280
+#: ../src/utils/pactl.c:1013 ../src/utils/paplay.c:381
#, c-format
msgid "pa_mainloop_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:763
+#: ../src/utils/pacat.c:765
#, c-format
msgid "io_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:769
-#: ../src/utils/pasuspender.c:293
-#: ../src/utils/pactl.c:923
-#: ../src/utils/paplay.c:396
+#: ../src/utils/pacat.c:771 ../src/utils/pasuspender.c:293
+#: ../src/utils/pactl.c:1027 ../src/utils/paplay.c:396
#, c-format
msgid "pa_context_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:777
+#: ../src/utils/pacat.c:779
#, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:788
+#: ../src/utils/pacat.c:790
#, c-format
msgid "time_new() failed.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:795
-#: ../src/utils/pasuspender.c:301
-#: ../src/utils/pactl.c:931
-#: ../src/utils/paplay.c:407
+#: ../src/utils/pacat.c:797 ../src/utils/pasuspender.c:301
+#: ../src/utils/pactl.c:1035 ../src/utils/paplay.c:407
#, c-format
msgid "pa_mainloop_run() failed.\n"
msgstr ""
@@ -1355,8 +1472,7 @@ msgstr ""
msgid "WARNING: Sound server is not local, not suspending.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pasuspender.c:176
-#: ../src/utils/pactl.c:672
+#: ../src/utils/pasuspender.c:176 ../src/utils/pactl.c:764
#: ../src/utils/paplay.c:191
#, c-format
msgid "Got SIGINT, exiting.\n"
@@ -1374,7 +1490,8 @@ msgid ""
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
"\n"
msgstr ""
@@ -1386,32 +1503,32 @@ msgid ""
"Linked with libpulse %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:107
+#: ../src/utils/pactl.c:108
#, c-format
msgid "Failed to get statistics: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:113
+#: ../src/utils/pactl.c:114
#, c-format
msgid "Currently in use: %u blocks containing %s bytes total.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:116
+#: ../src/utils/pactl.c:117
#, c-format
msgid "Allocated during whole lifetime: %u blocks containing %s bytes total.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:119
+#: ../src/utils/pactl.c:120
#, c-format
msgid "Sample cache size: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:128
+#: ../src/utils/pactl.c:129
#, c-format
msgid "Failed to get server information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:135
+#: ../src/utils/pactl.c:136
#, c-format
msgid ""
"User name: %s\n"
@@ -1424,206 +1541,212 @@ msgid ""
"Cookie: %08x\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:160
+#: ../src/utils/pactl.c:175
#, c-format
msgid "Failed to get sink information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:176
+#: ../src/utils/pactl.c:191
#, c-format
msgid ""
-"*** Sink #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Driver: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Owner Module: %u\n"
-"Volume: %s\n"
-"Monitor Source: %s\n"
-"Latency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
-"Flags: %s%s%s%s%s%s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:193
-#: ../src/utils/pactl.c:371
-msgid "muted"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:212
+"Sink #%u\n"
+"\tState: %s\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDescription: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tOwner Module: %u\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s%s%s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBase Volume: %s%s%s\n"
+"\tMonitor Source: %s\n"
+"\tLatency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
+"\tFlags: %s%s%s%s%s%s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:255
#, c-format
msgid "Failed to get source information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:228
+#: ../src/utils/pactl.c:271
#, c-format
msgid ""
-"*** Source #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Driver: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Owner Module: %u\n"
-"Volume: %s\n"
-"Monitor of Sink: %s\n"
-"Latency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
-"Flags: %s%s%s%s%s%s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:246
-#: ../src/utils/pactl.c:289
-#: ../src/utils/pactl.c:322
-#: ../src/utils/pactl.c:366
-#: ../src/utils/pactl.c:367
-#: ../src/utils/pactl.c:374
-#: ../src/utils/pactl.c:418
-#: ../src/utils/pactl.c:419
-#: ../src/utils/pactl.c:425
-#: ../src/utils/pactl.c:468
-#: ../src/utils/pactl.c:469
-#: ../src/utils/pactl.c:473
+"Source #%u\n"
+"\tState: %s\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDescription: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tOwner Module: %u\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s%s%s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBase Volume: %s%s%s\n"
+"\tMonitor of Sink: %s\n"
+"\tLatency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
+"\tFlags: %s%s%s%s%s%s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:303 ../src/utils/pactl.c:347 ../src/utils/pactl.c:382
+#: ../src/utils/pactl.c:419 ../src/utils/pactl.c:478 ../src/utils/pactl.c:479
+#: ../src/utils/pactl.c:489 ../src/utils/pactl.c:533 ../src/utils/pactl.c:534
+#: ../src/utils/pactl.c:540 ../src/utils/pactl.c:583 ../src/utils/pactl.c:584
+#: ../src/utils/pactl.c:591
msgid "n/a"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:263
+#: ../src/utils/pactl.c:321
#, c-format
msgid "Failed to get module information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:281
+#: ../src/utils/pactl.c:339
#, c-format
msgid ""
-"*** Module #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Argument: %s\n"
-"Usage counter: %s\n"
-"Auto unload: %s\n"
+"Module #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tArgument: %s\n"
+"\tUsage counter: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:298
+#: ../src/utils/pactl.c:358
#, c-format
msgid "Failed to get client information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:316
+#: ../src/utils/pactl.c:376
#, c-format
msgid ""
-"*** Client #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
+"Client #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:333
+#: ../src/utils/pactl.c:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to get card information: %s\n"
+msgstr "S'ha produït un error en obtenir l'ID de la màquina"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:411
#, c-format
-msgid "Failed to get sink input information: %s\n"
+msgid ""
+"Card #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:352
+#: ../src/utils/pactl.c:425
#, c-format
-msgid ""
-"*** Sink Input #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Client: %s\n"
-"Sink: %u\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Volume: %s\n"
-"Buffer Latency: %0.0f usec\n"
-"Sink Latency: %0.0f usec\n"
-"Resample method: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:385
+msgid "\tProfiles:\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:431
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\tActive Profile: %s\n"
+msgstr "Ha fallat la canonada: %s"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:442
#, c-format
-msgid "Failed to get source output information: %s\n"
+msgid "Failed to get sink input information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:405
+#: ../src/utils/pactl.c:461
#, c-format
msgid ""
-"*** Source Output #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Client: %s\n"
-"Source: %u\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Buffer Latency: %0.0f usec\n"
-"Source Latency: %0.0f usec\n"
-"Resample method: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:436
+"Sink Input #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tClient: %s\n"
+"\tSink: %u\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s\n"
+"\t %s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBuffer Latency: %0.0f usec\n"
+"\tSink Latency: %0.0f usec\n"
+"\tResample method: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:500
#, c-format
-msgid "Failed to get sample information: %s\n"
+msgid "Failed to get source output information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:455
+#: ../src/utils/pactl.c:520
#, c-format
msgid ""
-"*** Sample #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Volume: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Duration: %0.1fs\n"
-"Size: %s\n"
-"Lazy: %s\n"
-"Filename: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:481
+"Source Output #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tClient: %s\n"
+"\tSource: %u\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tBuffer Latency: %0.0f usec\n"
+"\tSource Latency: %0.0f usec\n"
+"\tResample method: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:551
#, c-format
-msgid "Failed to get autoload information: %s\n"
+msgid "Failed to get sample information: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:497
+#: ../src/utils/pactl.c:569
#, c-format
msgid ""
-"*** Autoload Entry #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Type: %s\n"
-"Module: %s\n"
-"Argument: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:504
-msgid "sink"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:504
-msgid "source"
-msgstr ""
-
-#: ../src/utils/pactl.c:511
-#: ../src/utils/pactl.c:521
+"Sample #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tVolume: %s\n"
+"\t %s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tDuration: %0.1fs\n"
+"\tSize: %s\n"
+"\tLazy: %s\n"
+"\tFilename: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:599 ../src/utils/pactl.c:609
#, c-format
msgid "Failure: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:545
+#: ../src/utils/pactl.c:633
#, c-format
msgid "Failed to upload sample: %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:562
+#: ../src/utils/pactl.c:650
#, c-format
msgid "Premature end of file\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:678
+#: ../src/utils/pactl.c:770
#, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
@@ -1638,15 +1761,18 @@ msgid ""
"%s [options] unload-module ID\n"
"%s [options] suspend-sink [SINK] 1|0\n"
"%s [options] suspend-source [SOURCE] 1|0\n"
+"%s [options] set-card-profile [CARD] [PROFILE] \n"
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
+"server\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:729
+#: ../src/utils/pactl.c:822
#, c-format
msgid ""
"pactl %s\n"
@@ -1654,57 +1780,66 @@ msgid ""
"Linked with libpulse %s\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:768
+#: ../src/utils/pactl.c:861
#, c-format
msgid "Please specify a sample file to load\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:790
+#: ../src/utils/pactl.c:883
#, c-format
msgid "Failed to open sound file.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:802
+#: ../src/utils/pactl.c:895
#, c-format
msgid "You have to specify a sample name to play\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:814
+#: ../src/utils/pactl.c:907
#, c-format
msgid "You have to specify a sample name to remove\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:822
+#: ../src/utils/pactl.c:915
#, c-format
msgid "You have to specify a sink input index and a sink\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:831
+#: ../src/utils/pactl.c:924
#, c-format
msgid "You have to specify a source output index and a source\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:845
+#: ../src/utils/pactl.c:938
#, c-format
msgid "You have to specify a module name and arguments.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:865
+#: ../src/utils/pactl.c:958
#, c-format
msgid "You have to specify a module index\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:875
+#: ../src/utils/pactl.c:968
+#, c-format
+msgid ""
+"You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean "
+"value.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:981
#, c-format
-msgid "You may not specify more than one sink. You have to specify at least one boolean value.\n"
+msgid ""
+"You may not specify more than one source. You have to specify a boolean "
+"value.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:888
+#: ../src/utils/pactl.c:993
#, c-format
-msgid "You may not specify more than one source. You have to specify at least one boolean value.\n"
+msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pactl.c:904
+#: ../src/utils/pactl.c:1008
#, c-format
msgid "No valid command specified.\n"
msgstr ""
@@ -1716,7 +1851,8 @@ msgid ""
"\n"
" -d Show current PulseAudio data attached to X11 display (default)\n"
" -e Export local PulseAudio data to X11 display\n"
-" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment variables and cookie file.\n"
+" -i Import PulseAudio data from X11 display to local environment "
+"variables and cookie file.\n"
" -r Remove PulseAudio data from X11 display\n"
msgstr ""
@@ -1798,19 +1934,17 @@ msgstr ""
msgid "Daemon not responding."
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124
-#: ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153
-#: ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
@@ -1840,11 +1974,15 @@ msgid ""
"\n"
" -v, --verbose Enable verbose operation\n"
"\n"
-" -s, --server=SERVER The name of the server to connect to\n"
+" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
+"to\n"
" -d, --device=DEVICE The name of the sink to connect to\n"
-" -n, --client-name=NAME How to call this client on the server\n"
-" --stream-name=NAME How to call this stream on the server\n"
-" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume in range 0...65536\n"
+" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
+"server\n"
+" --stream-name=NAME How to call this stream on the "
+"server\n"
+" --volume=VOLUME Specify the initial (linear) volume "
+"in range 0...65536\n"
" --channel-map=CHANNELMAP Set the channel map to the use\n"
msgstr ""
@@ -1876,8 +2014,26 @@ msgstr ""
msgid "Using sample spec '%s'\n"
msgstr ""
-#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:126
-#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:207
+#: ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:126 ../src/pulsecore/lock-autospawn.c:207
msgid "Cannot access autospawn lock."
msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
+#~ "For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate "
+#~ "PolicyKit priviliges, or become a member of '"
+#~ msgstr ""
+#~ "' i PolicyKit ha denegat els permissos. S'està lliberant SUID. \n"
+#~ "Per habilitar la prioritat en temps real, s'ha d'adquirir els permissos "
+#~ "de PolicyKit, o pertanyer a '"
+
+#~ msgid ""
+#~ "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this "
+#~ "user."
+#~ msgstr ""
+#~ "', o incrementar els límits de recursos RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO per a "
+#~ "aquest usuari."
+
+#~ msgid "Default sink name (%s) does not exist in name register."
+#~ msgstr ""
+#~ "El nom per omissió del conducte (%s) no existeix en el registre de noms."
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 344b0c00..ff12391a 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-19 22:31+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -711,7 +711,7 @@ msgstr "Rušení superuživatelských oprávnění."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "Schopnosti úspěšně omezeny na CAP_SYS_NICE."
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -915,34 +915,34 @@ msgstr "Horní zadní levý"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Horní zadní pravý"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
#, fuzzy
msgid "(invalid)"
msgstr "Neplatné"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -1034,6 +1034,39 @@ msgstr "Neznámý chybový kód"
msgid "No such extension"
msgstr "Takové rozšíření neexistuje"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() selhalo"
@@ -1960,17 +1993,17 @@ msgstr "Nezdařilo se zabít démona PulseAudio."
msgid "Daemon not responding."
msgstr "Démon neodpovídá."
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 61d8f7bc..1a7005a6 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-22 00:58+0100\n"
"Last-Translator: Fabian Affolter <fab@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: German <fedora-trans-de@redhat.com>\n"
@@ -727,7 +727,7 @@ msgstr "Gebe Root-Privilegien auf."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "Fähigkeiten erfolgreich auf CAP_SYS_NICE reduziert."
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -931,33 +931,33 @@ msgstr "Oben Hinten Links"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Oben Hinten Rechts"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(ungültig)"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -1049,6 +1049,39 @@ msgstr "Unbekannter Fehlercode"
msgid "No such extension"
msgstr "Erweiterung nicht vorhanden"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() fehlgeschlagen"
@@ -2042,17 +2075,17 @@ msgstr "Terminieren des PulseAudio-Daemon fehlgeschlagen."
msgid "Daemon not responding."
msgstr "Daemon antwortet nicht."
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 6fb46582..73e40ec0 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: el\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-22 19:40+0300\n"
"Last-Translator: Dimitris Glezos <dimitris@glezos.com>\n"
"Language-Team: Greek <fedora-trans-el@redhat.com>\n"
@@ -645,7 +645,7 @@ msgstr ""
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr ""
@@ -849,33 +849,33 @@ msgstr ""
msgid "Top Rear Right"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -967,6 +967,39 @@ msgstr ""
msgid "No such extension"
msgstr ""
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr ""
@@ -1793,17 +1826,17 @@ msgstr ""
msgid "Daemon not responding."
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr ""
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index df5e0ca7..feb8c9b9 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PulseAudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-16 09:25-0300\n"
"Last-Translator: daniel cabrera <h.daniel.cabrera@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <fedora-trans-es@redhat.com>\n"
@@ -755,7 +755,7 @@ msgstr "Abandonando privilegios de root."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "Capacidades limitadas con éxito para CAP_SYS_NICE-"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -959,33 +959,33 @@ msgstr "Posterior izquierdo superior"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Posterior derecho superior"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(inválido)"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -1077,6 +1077,39 @@ msgstr "Código de error desconocido"
msgid "No such extension"
msgstr "No existe tal extensión"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() falló"
@@ -2089,17 +2122,17 @@ msgstr "Error al intentar detener el demonio de PulseAudio."
msgid "Daemon not responding."
msgstr "El demonio no responde."
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 37d96868..bb60eefc 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-01 18:40+0200\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <laatu@lokalisointi.org>\n"
@@ -652,7 +652,7 @@ msgstr "Pudotetaan pääkäyttäjän oikeudet."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -856,33 +856,33 @@ msgstr "Vasen ylä taka"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Oikea ylä taka"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(virheellinen)"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -974,6 +974,39 @@ msgstr "Tuntematon virhekoodi"
msgid "No such extension"
msgstr "Ei kyseisenlaista laajennusta"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() epäonnistui"
@@ -1883,17 +1916,17 @@ msgstr "PulseAudio-taustaprosessin lopettaminen epäonnistui."
msgid "Daemon not responding."
msgstr "Taustaprosessi ei vastaa."
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr ""
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 9bf0ece4..824e82db 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-18 20:34+0200\n"
"Last-Translator: Pablo Martin-Gomez <pablo.martin-gomez@laposte.net>\n"
"Language-Team: Français <fedora-trans-fr@redhat.com>\n"
@@ -759,7 +759,7 @@ msgstr "Abandon des permissions root."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "Limitation des capacités à CAP_SYS_NICE réussie."
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -963,33 +963,33 @@ msgstr "Arrière gauche haut"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Arrière droit haut"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(invalide)"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -1081,6 +1081,39 @@ msgstr "Code d'erreur inconnu"
msgid "No such extension"
msgstr "Aucune extension de ce type"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "Échec de XOpenDisplay()"
@@ -2112,17 +2145,17 @@ msgstr "Impossible de tuer le démon PulseAudio."
msgid "Daemon not responding."
msgstr "Le démon ne répond pas."
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select() : %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read() : %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write() : %s"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d381388f..b6f6587f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-09 22:17+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
@@ -740,7 +740,7 @@ msgstr "Porzucanie uprawnień roota."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "Pomyślnie ograniczono możliwości do CAP_SYS_NICE."
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -944,33 +944,33 @@ msgstr "Górny tylny lewy"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Górny tylny prawy"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(nieprawidłowe)"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -1062,6 +1062,39 @@ msgstr "Nieznany kod błędu"
msgid "No such extension"
msgstr "Nie ma takiego rozszerzenia"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() nie powiodło się"
@@ -2066,17 +2099,17 @@ msgstr "Zniszczenie demona PulseAudio nie powiodło się."
msgid "Daemon not responding."
msgstr "Demon nie odpowiada."
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 31016254..b285288d 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-21 01:21-0300\n"
"Last-Translator: Henrique (LonelySpooky) Junior <lspooky@fedoraproject.org>\n"
"Language-Team: Brazilian-Portuguese <fedora-trans-pt_br@redhat.com>\n"
@@ -743,7 +743,7 @@ msgstr "Descartando os privilégios de root."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "As capacidades foram limitadas com sucesso para CAP_SYS_NICE."
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -947,33 +947,33 @@ msgstr "Posterior Superior Esquerdo"
msgid "Top Rear Right"
msgstr "Posterior Superior Direito"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(Inválido)"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -1065,6 +1065,39 @@ msgstr "Código de erro desconhecido"
msgid "No such extension"
msgstr "Não existe tal extensão"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() falhou"
@@ -2068,17 +2101,17 @@ msgstr "Falha em cancelar o daemon do PulseAudio."
msgid "Daemon not responding."
msgstr "Daemon não responde."
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 59644c80..0493243b 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pulseaudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-28 04:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-05 18:24+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
@@ -649,7 +649,7 @@ msgstr "Släpper root-behörighet."
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:742
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
@@ -853,34 +853,34 @@ msgstr ""
msgid "Top Rear Right"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:473 ../src/pulse/sample.c:152
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:189
-#: ../src/pulse/volume.c:209 ../src/pulse/volume.c:239
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
#, fuzzy
msgid "(invalid)"
msgstr "Ogiltig"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:746
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
msgid "Stereo"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:751
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
msgid "Surround 4.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:757
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
msgid "Surround 4.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:763
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
msgid "Surround 5.0"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:769
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
msgid "Surround 5.1"
msgstr ""
-#: ../src/pulse/channelmap.c:776
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
msgid "Surround 7.1"
msgstr ""
@@ -972,6 +972,39 @@ msgstr "Okänd felkod"
msgid "No such extension"
msgstr ""
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay() misslyckades"
@@ -1804,17 +1837,17 @@ msgstr ""
msgid "Daemon not responding."
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read(): %s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write(): %s"
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 1045b607..0ec230a8 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -3,28 +3,34 @@
# This file is distributed under the same license as the package.
# 闫丰刚 (sainry)<sainry@gmail.com> 2008
# 闫丰刚 <sainry@gmail.com>, 2009.
-#
-#
+#
+#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PulseAudio\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-26 01:41+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-04 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-24 12:47+0800\n"
"Last-Translator: 王泽国 <zak.zeguo.wang@gmail.com>\n"
"Language-Team: Chinese/Simplified\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:177 ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:197
-msgid "Failed to add bind-now-loader."
-msgstr "添加bind-now-loader失败。"
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Failed to find original lt_dlopen loader."
+msgstr "查找原始dlopen加载器失败。"
-#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:184
-msgid "Failed to find original dlopen loader."
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Failed to allocate new dl loader."
msgstr "查找原始dlopen加载器失败。"
+#: ../src/daemon/ltdl-bind-now.c:142
+msgid "Failed to add bind-now-loader."
+msgstr "添加bind-now-loader失败。"
+
#: ../src/daemon/polkit.c:55
#, c-format
msgid "Cannot connect to system bus: %s"
@@ -146,267 +152,256 @@ msgstr "此平台不支持system-wide模式。"
msgid "setrlimit(%s, (%u, %u)) failed: %s"
msgstr "setrlimit(%s, (%u, %u)) 失败:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:425
+#: ../src/daemon/main.c:429
msgid "Failed to parse command line."
msgstr "分析命令行失败。"
-#: ../src/daemon/main.c:441
+#: ../src/daemon/main.c:451
#, c-format
msgid "We're in the group '%s', allowing high-priority scheduling."
msgstr "我们在'%s'组中,允许高优先级调度。"
-#: ../src/daemon/main.c:448
+#: ../src/daemon/main.c:458
#, c-format
msgid "We're in the group '%s', allowing real-time scheduling."
msgstr "我们在'%s'组中,允许实时调度。"
-#: ../src/daemon/main.c:456
+#: ../src/daemon/main.c:466
msgid "PolicyKit grants us acquire-high-priority privilege."
msgstr "PolicyKit授予我们“获取高优先级”权限。"
-#: ../src/daemon/main.c:459
+#: ../src/daemon/main.c:469
msgid "PolicyKit refuses acquire-high-priority privilege."
msgstr "PolicyKit拒绝“获取高优先级”权限。"
-#: ../src/daemon/main.c:464
+#: ../src/daemon/main.c:474
msgid "PolicyKit grants us acquire-real-time privilege."
msgstr "PolicyKit授予我们“获取实时”权限。"
-#: ../src/daemon/main.c:467
+#: ../src/daemon/main.c:477
msgid "PolicyKit refuses acquire-real-time privilege."
msgstr "PolicyKit拒绝我们“获取实时”权限。"
-#: ../src/daemon/main.c:479
+#: ../src/daemon/main.c:506
+#, fuzzy
msgid ""
-"Called SUID root and real-time/high-priority scheduling was requested in the "
-"configuration. However, we lack the necessary priviliges:\n"
+"Called SUID root and real-time and/or high-priority scheduling was requested "
+"in the configuration. However, we lack the necessary privileges:\n"
"We are not in group '"
-msgstr "此配置需要调用SUID root和实时/高优先级调度。但是我们没有所需的权限:\n"
+msgstr ""
+"此配置需要调用SUID root和实时/高优先级调度。但是我们没有所需的权限:\n"
"我们不属该组"
-#: ../src/daemon/main.c:480
-msgid ""
-"' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
-"For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit "
-"priviliges, or become a member of '"
-msgstr "而且PolicyKit拒绝授予我们权限。再次取消SUID。\n"
-"要启用实时调度,请取得适应的PolicyKit权限,或者成为组成员'"
-
-#: ../src/daemon/main.c:481
-msgid ""
-"', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user."
-msgstr "',或者提高本用户的RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO资源上限。"
-
-#: ../src/daemon/main.c:497
+#: ../src/daemon/main.c:530
msgid ""
"High-priority scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
msgstr "配置中已启用高优先级调度,但策略未允许。"
-#: ../src/daemon/main.c:522
+#: ../src/daemon/main.c:559
msgid "Successfully increased RLIMIT_RTPRIO"
msgstr "提高RLIMIT_RTPRIO成功。"
-#: ../src/daemon/main.c:525
+#: ../src/daemon/main.c:562
#, c-format
msgid "RLIMIT_RTPRIO failed: %s"
msgstr "RLIMIT_RTPRIO失败:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:532
+#: ../src/daemon/main.c:569
msgid "Giving up CAP_NICE"
msgstr "正在放弃CAP_NICE"
-#: ../src/daemon/main.c:539
+#: ../src/daemon/main.c:576
msgid ""
"Real-time scheduling enabled in configuration but not allowed by policy."
msgstr "配置中已启用实时调度,但策略未允许。"
-#: ../src/daemon/main.c:597
+#: ../src/daemon/main.c:637
msgid "Daemon not running"
msgstr "后台程序没有运行"
-#: ../src/daemon/main.c:599
+#: ../src/daemon/main.c:639
#, c-format
msgid "Daemon running as PID %u"
msgstr "后台程序正在运行,PID %u"
-#: ../src/daemon/main.c:609
+#: ../src/daemon/main.c:649
#, c-format
msgid "Failed to kill daemon: %s"
msgstr "杀死后台程序失败:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:627
+#: ../src/daemon/main.c:667
msgid ""
"This program is not intended to be run as root (unless --system is "
"specified)."
msgstr "不应以root身份运行本程序(除非指定 --system)。"
-#: ../src/daemon/main.c:629
-msgid "Root priviliges required."
+#: ../src/daemon/main.c:669
+#, fuzzy
+msgid "Root privileges required."
msgstr "需要root权限。"
-#: ../src/daemon/main.c:634
+#: ../src/daemon/main.c:674
msgid "--start not supported for system instances."
msgstr "系统实例不支持 --start。"
-#: ../src/daemon/main.c:639
+#: ../src/daemon/main.c:679
msgid "Running in system mode, but --disallow-exit not set!"
msgstr "正在以系统模式运行,但是 --disallow-exit 未设定!"
-#: ../src/daemon/main.c:642
+#: ../src/daemon/main.c:682
msgid "Running in system mode, but --disallow-module-loading not set!"
msgstr "正在以系统模式运行,但是 --disallow-module-loading 未设定!"
-#: ../src/daemon/main.c:645
+#: ../src/daemon/main.c:685
msgid "Running in system mode, forcibly disabling SHM mode!"
msgstr "正在以系统模式运行,强制禁用SHM模式!"
-#: ../src/daemon/main.c:650
+#: ../src/daemon/main.c:690
msgid "Running in system mode, forcibly disabling exit idle time!"
msgstr "正在以系统模式运行,强制禁用退出空闲时间!"
-#: ../src/daemon/main.c:677
+#: ../src/daemon/main.c:717
msgid "Failed to acquire stdio."
msgstr "获取stdio失败。"
-#: ../src/daemon/main.c:683
+#: ../src/daemon/main.c:723
#, c-format
msgid "pipe failed: %s"
msgstr "管道失败:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:688
+#: ../src/daemon/main.c:728
#, c-format
msgid "fork() failed: %s"
msgstr "fork()失败:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:702
+#: ../src/daemon/main.c:742
#, c-format
msgid "read() failed: %s"
msgstr "read()失败:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:708
+#: ../src/daemon/main.c:748
msgid "Daemon startup failed."
msgstr "后台程序启动失败。"
-#: ../src/daemon/main.c:710
+#: ../src/daemon/main.c:750
msgid "Daemon startup successful."
msgstr "后台程序启动成功。"
-#: ../src/daemon/main.c:780
+#: ../src/daemon/main.c:820
#, c-format
msgid "This is PulseAudio %s"
msgstr "这是 PulseAudio %s"
-#: ../src/daemon/main.c:781
+#: ../src/daemon/main.c:821
#, c-format
msgid "Compilation host: %s"
msgstr "编译主机:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:782
+#: ../src/daemon/main.c:822
#, c-format
msgid "Compilation CFLAGS: %s"
msgstr "编译CFLAGS:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:785
+#: ../src/daemon/main.c:825
#, c-format
msgid "Running on host: %s"
msgstr "正在主机上运行:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:788
+#: ../src/daemon/main.c:828
+#, c-format
+msgid "Found %u CPUs."
+msgstr ""
+
+#: ../src/daemon/main.c:830
#, c-format
msgid "Page size is %lu bytes"
msgstr "页面大小为%lu字节"
-#: ../src/daemon/main.c:791
+#: ../src/daemon/main.c:833
msgid "Compiled with Valgrind support: yes"
msgstr "编译启用Valgrind支持:是"
-#: ../src/daemon/main.c:793
+#: ../src/daemon/main.c:835
msgid "Compiled with Valgrind support: no"
msgstr "编译启用Valgrind支持:否"
-#: ../src/daemon/main.c:796
+#: ../src/daemon/main.c:838
#, c-format
msgid "Running in valgrind mode: %s"
msgstr "正在以valgrind模式运行:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:799
+#: ../src/daemon/main.c:841
msgid "Optimized build: yes"
msgstr "优化生成:是"
-#: ../src/daemon/main.c:801
+#: ../src/daemon/main.c:843
msgid "Optimized build: no"
msgstr "优化生成:否"
-#: ../src/daemon/main.c:805
+#: ../src/daemon/main.c:847
msgid "Failed to get machine ID"
msgstr "获取machine ID失败"
-#: ../src/daemon/main.c:808
+#: ../src/daemon/main.c:850
#, c-format
msgid "Machine ID is %s."
msgstr "machine ID是%s。"
-#: ../src/daemon/main.c:813
+#: ../src/daemon/main.c:855
#, c-format
msgid "Using runtime directory %s."
msgstr "正在使用运行时文件夹%s。"
-#: ../src/daemon/main.c:818
+#: ../src/daemon/main.c:860
#, c-format
msgid "Using state directory %s."
msgstr "正在使用状态文件夹%s。"
-#: ../src/daemon/main.c:821
+#: ../src/daemon/main.c:863
#, c-format
msgid "Running in system mode: %s"
msgstr "正在以系统模式运行:%s"
-#: ../src/daemon/main.c:836
+#: ../src/daemon/main.c:878
msgid "pa_pid_file_create() failed."
msgstr "pa_pid_file_create()失败。"
-#: ../src/daemon/main.c:848
+#: ../src/daemon/main.c:890
msgid "Fresh high-resolution timers available! Bon appetit!"
msgstr "新鲜的高分辨率计时器开锅了!吃个饱!"
-#: ../src/daemon/main.c:850
+#: ../src/daemon/main.c:892
msgid ""
"Dude, your kernel stinks! The chef's recommendation today is Linux with high-"
"resolution timers enabled!"
-msgstr ""
-"老兄,你的内核真臭!现在流行的是启用了高分辩率计分器的Linux!"
+msgstr "老兄,你的内核真臭!现在流行的是启用了高分辩率计分器的Linux!"
-#: ../src/daemon/main.c:860
+#: ../src/daemon/main.c:904
msgid "pa_core_new() failed."
msgstr "pa_core_new()失败。"
-#: ../src/daemon/main.c:921
+#: ../src/daemon/main.c:965
msgid "Failed to initialize daemon."
msgstr "后台程序初始化失败。"
-#: ../src/daemon/main.c:926
+#: ../src/daemon/main.c:970
msgid "Daemon startup without any loaded modules, refusing to work."
msgstr "后台程序启动未加载任何模块,拒绝工作。"
-#: ../src/daemon/main.c:931
-#, c-format
-msgid "Default sink name (%s) does not exist in name register."
-msgstr "名称登记表中不存在默认的音频出口名(%s)。"
-
-#: ../src/daemon/main.c:944
+#: ../src/daemon/main.c:983
msgid "Daemon startup complete."
msgstr "后台程序启动完成。"
-#: ../src/daemon/main.c:950
+#: ../src/daemon/main.c:989
msgid "Daemon shutdown initiated."
msgstr "开始关闭后台程序。"
-#: ../src/daemon/main.c:971
+#: ../src/daemon/main.c:1010
msgid "Daemon terminated."
msgstr "后台程序已终止。"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:117
-#, c-format
+#: ../src/daemon/cmdline.c:121
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
"\n"
@@ -421,7 +416,8 @@ msgid ""
" --start Start the daemon if it is not "
"running\n"
" -k --kill Kill a running daemon\n"
-" --check Check for a running daemon\n"
+" --check Check for a running daemon (only "
+"returns exit code)\n"
"\n"
"OPTIONS:\n"
" --system[=BOOL] Run as system-wide instance\n"
@@ -451,6 +447,10 @@ msgid ""
" --log-level[=LEVEL] Increase or set verbosity level\n"
" -v Increase the verbosity level\n"
" --log-target={auto,syslog,stderr} Specify the log target\n"
+" --log-meta[=BOOL] Include code location in log "
+"messages\n"
+" --log-time[=BOOL] Include timestamps in log messages\n"
+" --log-backtrace=FRAMES Include a backtrace in log messages\n"
" -p, --dl-search-path=PATH Set the search path for dynamic "
"shared\n"
" objects (plugins)\n"
@@ -526,58 +526,70 @@ msgstr ""
"\n"
" -n 不加载默认的脚本文件\n"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:245
+#: ../src/daemon/cmdline.c:252
msgid "--daemonize expects boolean argument"
msgstr "--daemonize 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:252
+#: ../src/daemon/cmdline.c:259
msgid "--fail expects boolean argument"
msgstr "--fail 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:262
+#: ../src/daemon/cmdline.c:269
msgid ""
"--log-level expects log level argument (either numeric in range 0..4 or one "
"of debug, info, notice, warn, error)."
-msgstr "--log-level 期待日志级别参数(可以是数字0~4或者debug,info,notice,warn,error中的一个)"
+msgstr ""
+"--log-level 期待日志级别参数(可以是数字0~4或者debug,info,notice,warn,"
+"error中的一个)"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:274
+#: ../src/daemon/cmdline.c:281
msgid "--high-priority expects boolean argument"
msgstr "--high-priority 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:281
+#: ../src/daemon/cmdline.c:288
msgid "--realtime expects boolean argument"
msgstr "--realtime 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:288
+#: ../src/daemon/cmdline.c:295
msgid "--disallow-module-loading expects boolean argument"
msgstr "--disallow-module-loading 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:295
+#: ../src/daemon/cmdline.c:302
msgid "--disallow-exit boolean argument"
msgstr "--disallow-exit 布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:302
+#: ../src/daemon/cmdline.c:309
msgid "--use-pid-file expects boolean argument"
msgstr "--use-pid-file 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:319
+#: ../src/daemon/cmdline.c:326
msgid "Invalid log target: use either 'syslog', 'stderr' or 'auto'."
msgstr "无效的日志目标:从syslog,stderr和auto中选取一个"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:338
+#: ../src/daemon/cmdline.c:333
+#, fuzzy
+msgid "--log-time boolean argument"
+msgstr "--disallow-exit 布尔参数"
+
+#: ../src/daemon/cmdline.c:340
+#, fuzzy
+msgid "--log-meta boolean argument"
+msgstr "--disallow-exit 布尔参数"
+
+#: ../src/daemon/cmdline.c:359
#, c-format
msgid "Invalid resample method '%s'."
msgstr "无效的重采样方法'%s'。"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:345
+#: ../src/daemon/cmdline.c:366
msgid "--system expects boolean argument"
msgstr "--system 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:352
+#: ../src/daemon/cmdline.c:373
msgid "--no-cpu-limit expects boolean argument"
msgstr "--no-cpu-limit 期待布尔参数"
-#: ../src/daemon/cmdline.c:359
+#: ../src/daemon/cmdline.c:380
msgid "--disable-shm expects boolean argument"
msgstr "--disable-shm 期待布尔参数"
@@ -621,288 +633,314 @@ msgstr "加载一次:%s\n"
msgid "Path: %s\n"
msgstr "路径:%s\n"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:205
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:212
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid log target '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的日志目标'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:221
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:228
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid log level '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的日志级别'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:237
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:244
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid resample method '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的重采样方法'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:260
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:267
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid rlimit '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的rlimit '%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:267
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:274
#, c-format
msgid "[%s:%u] rlimit not supported on this platform."
msgstr "[%s:%u] 此平台不支持rlimit。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:283
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:290
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample format '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的样品格式'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:301
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:308
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample rate '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的样品率'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:319
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:326
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid sample channels '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的样品通道'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:337
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:344
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid number of fragments '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的分段数'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:355
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:362
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid fragment size '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的分段大小'%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:373
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:380
#, c-format
msgid "[%s:%u] Invalid nice level '%s'."
msgstr "[%s:%u] 无效的nice level '%s'。"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:570
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:566
#, c-format
msgid "Failed to open configuration file: %s"
msgstr "打开配置文件失败:%s"
-#: ../src/daemon/daemon-conf.c:644
+#: ../src/daemon/daemon-conf.c:640
#, c-format
msgid "### Read from configuration file: %s ###\n"
msgstr "### 从配置文件读取:%s ###\n"
#: ../src/daemon/caps.c:63
-msgid "Dropping root priviliges."
+#, fuzzy
+msgid "Dropping root privileges."
msgstr "正在取消root权限。"
#: ../src/daemon/caps.c:103
msgid "Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE."
msgstr "性能成功限制到CAP_SYS_NICE。"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:102
+#: ../src/pulse/channelmap.c:103 ../src/pulse/channelmap.c:804
msgid "Mono"
msgstr "单声道"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:104
+#: ../src/pulse/channelmap.c:105
msgid "Front Center"
msgstr "中前"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:105
+#: ../src/pulse/channelmap.c:106
msgid "Front Left"
msgstr "左前"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:106
+#: ../src/pulse/channelmap.c:107
msgid "Front Right"
msgstr "右前"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:108
+#: ../src/pulse/channelmap.c:109
msgid "Rear Center"
msgstr "中后"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:109
+#: ../src/pulse/channelmap.c:110
msgid "Rear Left"
msgstr "左后"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:110
+#: ../src/pulse/channelmap.c:111
msgid "Rear Right"
msgstr "右后"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:112
+#: ../src/pulse/channelmap.c:113
msgid "Low Frequency Emmiter"
msgstr "低频脉冲"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:114
+#: ../src/pulse/channelmap.c:115
msgid "Front Left-of-center"
msgstr "前左中央"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:115
+#: ../src/pulse/channelmap.c:116
msgid "Front Right-of-center"
msgstr "前右中央"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:117
+#: ../src/pulse/channelmap.c:118
msgid "Side Left"
msgstr "左侧"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:118
+#: ../src/pulse/channelmap.c:119
msgid "Side Right"
msgstr "右侧"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:120
+#: ../src/pulse/channelmap.c:121
msgid "Auxiliary 0"
msgstr "辅助 0"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:121
+#: ../src/pulse/channelmap.c:122
msgid "Auxiliary 1"
msgstr "辅助 1"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:122
+#: ../src/pulse/channelmap.c:123
msgid "Auxiliary 2"
msgstr "辅助 2"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:123
+#: ../src/pulse/channelmap.c:124
msgid "Auxiliary 3"
msgstr "辅助 3"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:124
+#: ../src/pulse/channelmap.c:125
msgid "Auxiliary 4"
msgstr "辅助 4"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:125
+#: ../src/pulse/channelmap.c:126
msgid "Auxiliary 5"
msgstr "辅助 5"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:126
+#: ../src/pulse/channelmap.c:127
msgid "Auxiliary 6"
msgstr "辅助 6"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:127
+#: ../src/pulse/channelmap.c:128
msgid "Auxiliary 7"
msgstr "辅助 7"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:128
+#: ../src/pulse/channelmap.c:129
msgid "Auxiliary 8"
msgstr "辅助 7"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:129
+#: ../src/pulse/channelmap.c:130
msgid "Auxiliary 9"
msgstr "辅助 9"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:130
+#: ../src/pulse/channelmap.c:131
msgid "Auxiliary 10"
msgstr "辅助 10"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:131
+#: ../src/pulse/channelmap.c:132
msgid "Auxiliary 11"
msgstr "辅助 11"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:132
+#: ../src/pulse/channelmap.c:133
msgid "Auxiliary 12"
msgstr "辅助 12"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:133
+#: ../src/pulse/channelmap.c:134
msgid "Auxiliary 13"
msgstr "辅助 13"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:134
+#: ../src/pulse/channelmap.c:135
msgid "Auxiliary 14"
msgstr "辅助 14"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:135
+#: ../src/pulse/channelmap.c:136
msgid "Auxiliary 15"
msgstr "辅助 15"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:136
+#: ../src/pulse/channelmap.c:137
msgid "Auxiliary 16"
msgstr "辅助 16"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:137
+#: ../src/pulse/channelmap.c:138
msgid "Auxiliary 17"
msgstr "辅助 17"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:138
+#: ../src/pulse/channelmap.c:139
msgid "Auxiliary 18"
msgstr "辅助 18"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:139
+#: ../src/pulse/channelmap.c:140
msgid "Auxiliary 19"
msgstr "辅助 19"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:140
+#: ../src/pulse/channelmap.c:141
msgid "Auxiliary 20"
msgstr "辅助 20"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:141
+#: ../src/pulse/channelmap.c:142
msgid "Auxiliary 21"
msgstr "辅助 21"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:142
+#: ../src/pulse/channelmap.c:143
msgid "Auxiliary 22"
msgstr "辅助 22"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:143
+#: ../src/pulse/channelmap.c:144
msgid "Auxiliary 23"
msgstr "辅助 23"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:144
+#: ../src/pulse/channelmap.c:145
msgid "Auxiliary 24"
msgstr "辅助 24"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:145
+#: ../src/pulse/channelmap.c:146
msgid "Auxiliary 25"
msgstr "辅助 25"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:146
+#: ../src/pulse/channelmap.c:147
msgid "Auxiliary 26"
msgstr "辅助 26"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:147
+#: ../src/pulse/channelmap.c:148
msgid "Auxiliary 27"
msgstr "辅助 27"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:148
+#: ../src/pulse/channelmap.c:149
msgid "Auxiliary 28"
msgstr "辅助 28"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:149
+#: ../src/pulse/channelmap.c:150
msgid "Auxiliary 29"
msgstr "辅助 29"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:150
+#: ../src/pulse/channelmap.c:151
msgid "Auxiliary 30"
msgstr "辅助 30"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:151
+#: ../src/pulse/channelmap.c:152
msgid "Auxiliary 31"
msgstr "辅助 31"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:153
+#: ../src/pulse/channelmap.c:154
msgid "Top Center"
msgstr "上中"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:155
+#: ../src/pulse/channelmap.c:156
msgid "Top Front Center"
msgstr "上中前"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:156
+#: ../src/pulse/channelmap.c:157
msgid "Top Front Left"
msgstr "上左前"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:157
+#: ../src/pulse/channelmap.c:158
msgid "Top Front Right"
msgstr "上右前"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:159
+#: ../src/pulse/channelmap.c:160
msgid "Top Rear Center"
msgstr "上中后"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:160
+#: ../src/pulse/channelmap.c:161
msgid "Top Rear Left"
msgstr "上左后"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:161
+#: ../src/pulse/channelmap.c:162
msgid "Top Rear Right"
msgstr "上右后"
-#: ../src/pulse/channelmap.c:472 ../src/pulse/sample.c:144
-#: ../src/pulse/volume.c:163 ../src/pulse/volume.c:194
+#: ../src/pulse/channelmap.c:476 ../src/pulse/sample.c:167
+#: ../src/pulse/volume.c:170 ../src/pulse/volume.c:196
+#: ../src/pulse/volume.c:216 ../src/pulse/volume.c:246
msgid "(invalid)"
msgstr "(无效)"
+#: ../src/pulse/channelmap.c:808
+msgid "Stereo"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:813
+msgid "Surround 4.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:819
+msgid "Surround 4.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:825
+msgid "Surround 5.0"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:831
+msgid "Surround 5.1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/channelmap.c:838
+msgid "Surround 7.1"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/error.c:43
msgid "OK"
msgstr "好"
@@ -991,6 +1029,39 @@ msgstr "未知错误码"
msgid "No such extension"
msgstr "没有该扩展"
+#: ../src/pulse/error.c:65
+msgid "Obsolete functionality"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/error.c:66
+msgid "Missing implementation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:169
+#, c-format
+msgid "%s %uch %uHz"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:181
+#, c-format
+msgid "%0.1f GiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:183
+#, c-format
+msgid "%0.1f MiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:185
+#, c-format
+msgid "%0.1f KiB"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pulse/sample.c:187
+#, c-format
+msgid "%u B"
+msgstr ""
+
#: ../src/pulse/client-conf-x11.c:55 ../src/utils/pax11publish.c:100
msgid "XOpenDisplay() failed"
msgstr "XOpenDisplay()失败"
@@ -1004,45 +1075,35 @@ msgstr "cookie数据分析失败"
msgid "Failed to open configuration file '%s': %s"
msgstr "打开配置文件'%s'失败:%s"
-#: ../src/pulse/context.c:516
+#: ../src/pulse/context.c:517
msgid "No cookie loaded. Attempting to connect without."
msgstr "没有加载cookie。尝试不加载cookie进行连接。"
-#: ../src/pulse/context.c:642
+#: ../src/pulse/context.c:643
#, c-format
msgid "fork(): %s"
msgstr "fork():%s"
-#: ../src/pulse/context.c:695
+#: ../src/pulse/context.c:696
#, c-format
msgid "waitpid(): %s"
msgstr "waitpid():%s"
-#: ../src/pulse/context.c:1256
+#: ../src/pulse/context.c:1257
#, c-format
msgid "Received message for unknown extension '%s'"
msgstr "收到未知扩展'%s'的信息"
-#: ../src/utils/pacat.c:93
+#: ../src/utils/pacat.c:94
#, c-format
msgid "pa_stream_write() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_write()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:132
+#: ../src/utils/pacat.c:133
#, c-format
msgid "pa_stream_peek() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_peek()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:141
-#, c-format
-msgid "Buffer overrun, dropping incoming data\n"
-msgstr "缓冲超限,丢弃正在读入的数据\n"
-
-#: ../src/utils/pacat.c:143
-#, c-format
-msgid "pa_stream_drop() failed: %s\n"
-msgstr "pa_stream_drop()失败:%s\n"
-
#: ../src/utils/pacat.c:169
#, c-format
msgid "Stream successfully created.\n"
@@ -1122,78 +1183,78 @@ msgstr "连接已建立。%s \n"
msgid "pa_stream_new() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_new()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:287
+#: ../src/utils/pacat.c:288
#, c-format
msgid "pa_stream_connect_playback() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_connect_playback()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:293
+#: ../src/utils/pacat.c:294
#, c-format
msgid "pa_stream_connect_record() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_connect_playback()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:307 ../src/utils/pasuspender.c:159
-#: ../src/utils/pactl.c:666 ../src/utils/paplay.c:183
+#: ../src/utils/pacat.c:308 ../src/utils/pasuspender.c:159
+#: ../src/utils/pactl.c:758 ../src/utils/paplay.c:183
#, c-format
msgid "Connection failure: %s\n"
msgstr "连接失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:328 ../src/utils/paplay.c:75
+#: ../src/utils/pacat.c:329 ../src/utils/paplay.c:75
#, c-format
msgid "Failed to drain stream: %s\n"
msgstr "排出流失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:333 ../src/utils/paplay.c:80
+#: ../src/utils/pacat.c:334 ../src/utils/paplay.c:80
#, c-format
msgid "Playback stream drained.\n"
msgstr "流播放完毕。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:343 ../src/utils/paplay.c:92
+#: ../src/utils/pacat.c:344 ../src/utils/paplay.c:92
#, c-format
msgid "Draining connection to server.\n"
msgstr ""
-#: ../src/utils/pacat.c:369
+#: ../src/utils/pacat.c:370
#, c-format
msgid "Got EOF.\n"
msgstr "收到EOF。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:375
+#: ../src/utils/pacat.c:376
#, c-format
msgid "pa_stream_drain(): %s\n"
msgstr "pa_stream_drain():%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:385
+#: ../src/utils/pacat.c:386
#, c-format
msgid "read() failed: %s\n"
msgstr "read()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:417
+#: ../src/utils/pacat.c:418
#, c-format
msgid "write() failed: %s\n"
msgstr "write()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:438
+#: ../src/utils/pacat.c:439
#, c-format
msgid "Got signal, exiting.\n"
msgstr "收到信号,正在退出。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:452
+#: ../src/utils/pacat.c:453
#, c-format
msgid "Failed to get latency: %s\n"
msgstr "获取传输延迟失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:457
+#: ../src/utils/pacat.c:458
#, c-format
msgid "Time: %0.3f sec; Latency: %0.0f usec. \r"
msgstr "时间:%0.3f秒;延迟:%0.0f 微秒。 \r"
-#: ../src/utils/pacat.c:477
+#: ../src/utils/pacat.c:478
#, c-format
msgid "pa_stream_update_timing_info() failed: %s\n"
msgstr "pa_stream_update_timing_info()失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:490
+#: ../src/utils/pacat.c:491
#, c-format
msgid ""
"%s [options]\n"
@@ -1244,7 +1305,8 @@ msgid ""
"bytes.\n"
" --process-time=BYTES Request the specified process time "
"per request in bytes.\n"
-msgstr "%s [options]\n"
+msgstr ""
+"%s [options]\n"
"\n"
" -h, --help 显示此帮助\n"
" --version 显示版本号\n"
@@ -1258,21 +1320,26 @@ msgstr "%s [options]\n"
" -d, --device=DEVICE 要连接的sink/source名\n"
" -n, --client-name=NAME 指定客户端在服务器上的名称\n"
" --stream-name=NAME 指定流在服务器上的名称\n"
-" --volume=VOLUME 指定初始(线性)音量,取值在0...65536之间\n"
+" --volume=VOLUME 指定初始(线性)音量,取值在0...65536"
+"之间\n"
" --rate=SAMPLERATE 采样频率(单位Hz,默认为44100)\n"
-" --format=SAMPLEFORMAT 采样类型,从s16le,s16be,u8,float32le,\n"
-" float32be,ulaw,alaw,s32le,s32be中取(默认为s16ne)\n"
-" --channels=CHANNELS 通道数,1为单声道,2为立体声(默认为2)\n"
+" --format=SAMPLEFORMAT 采样类型,从s16le,s16be,u8,"
+"float32le,\n"
+" float32be,ulaw,alaw,s32le,s32be中"
+"取(默认为s16ne)\n"
+" --channels=CHANNELS 通道数,1为单声道,2为立体声(默认为"
+"2)\n"
" --channel-map=CHANNELMAP 取代默认值的通道映射表\n"
" --fix-format 从流连接的音频出口处取采样格式。\n"
" --fix-rate 从流连接的音频出口处取采样率。\n"
-" --fix-channels 从流连接的音频出口处取通道数和通道映射表。\n"
+" --fix-channels 从流连接的音频出口处取通道数和通道映"
+"射表。\n"
" --no-remix Don't upmix or downmix channels.\n"
" --no-remap 根据下标而非名称来映射通道。\n"
" --latency=BYTES 请求指定字节数的延迟。\n"
" --process-time=BYTES 每次请求指定字节数的处理时间。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:591
+#: ../src/utils/pacat.c:592
#, c-format
msgid ""
"pacat %s\n"
@@ -1283,88 +1350,88 @@ msgstr ""
"Compiled with libpulse %s\n"
"Linked with libpulse %s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:647
+#: ../src/utils/pacat.c:649
#, c-format
msgid "Invalid channel map '%s'\n"
msgstr "无效的通道映射描述'%s'\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:676
+#: ../src/utils/pacat.c:678
#, c-format
msgid "Invalid latency specification '%s'\n"
msgstr "无效的延迟规格描述 %s'\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:683
+#: ../src/utils/pacat.c:685
#, c-format
msgid "Invalid process time specification '%s'\n"
msgstr "无效的处理时间描述 '%s'\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:694
+#: ../src/utils/pacat.c:696
#, c-format
msgid "Invalid sample specification\n"
msgstr "无效的采样描述\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:699
+#: ../src/utils/pacat.c:701
#, c-format
msgid "Channel map doesn't match sample specification\n"
msgstr "通道映射与采样描述不匹配\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:708
#, c-format
msgid "Opening a %s stream with sample specification '%s'.\n"
msgstr "以采样规格'%s'打开%s流。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:708
msgid "recording"
msgstr "正在录制"
-#: ../src/utils/pacat.c:706
+#: ../src/utils/pacat.c:708
msgid "playback"
msgstr "回放"
-#: ../src/utils/pacat.c:714
+#: ../src/utils/pacat.c:716
#, c-format
msgid "open(): %s\n"
msgstr "open():%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:719
+#: ../src/utils/pacat.c:721
#, c-format
msgid "dup2(): %s\n"
msgstr "dup2():%s\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:729
+#: ../src/utils/pacat.c:731
#, c-format
msgid "Too many arguments.\n"
msgstr "参数过多。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:742 ../src/utils/pasuspender.c:280
-#: ../src/utils/pactl.c:909 ../src/utils/paplay.c:381
+#: ../src/utils/pacat.c:744 ../src/utils/pasuspender.c:280
+#: ../src/utils/pactl.c:1013 ../src/utils/paplay.c:381
#, c-format
msgid "pa_mainloop_new() failed.\n"
msgstr "pa_mainloop_new()失败。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:763
+#: ../src/utils/pacat.c:765
#, c-format
msgid "io_new() failed.\n"
msgstr "io_new()失败。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:769 ../src/utils/pasuspender.c:293
-#: ../src/utils/pactl.c:923 ../src/utils/paplay.c:396
+#: ../src/utils/pacat.c:771 ../src/utils/pasuspender.c:293
+#: ../src/utils/pactl.c:1027 ../src/utils/paplay.c:396
#, c-format
msgid "pa_context_new() failed.\n"
msgstr "pa_context_new()失败。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:777
+#: ../src/utils/pacat.c:779
#, c-format
msgid "pa_context_connect() failed: %s"
msgstr "pa_context_connect()失败:%s"
-#: ../src/utils/pacat.c:788
+#: ../src/utils/pacat.c:790
#, c-format
msgid "time_new() failed.\n"
msgstr "time_new()失败。\n"
-#: ../src/utils/pacat.c:795 ../src/utils/pasuspender.c:301
-#: ../src/utils/pactl.c:931 ../src/utils/paplay.c:407
+#: ../src/utils/pacat.c:797 ../src/utils/pasuspender.c:301
+#: ../src/utils/pactl.c:1035 ../src/utils/paplay.c:407
#, c-format
msgid "pa_mainloop_run() failed.\n"
msgstr "pa_mainloop_run()失败。\n"
@@ -1394,7 +1461,7 @@ msgstr "恢复失败:%s\n"
msgid "WARNING: Sound server is not local, not suspending.\n"
msgstr "警告:非本地声音服务器,不会挂起。\n"
-#: ../src/utils/pasuspender.c:176 ../src/utils/pactl.c:672
+#: ../src/utils/pasuspender.c:176 ../src/utils/pactl.c:764
#: ../src/utils/paplay.c:191
#, c-format
msgid "Got SIGINT, exiting.\n"
@@ -1415,7 +1482,8 @@ msgid ""
" -s, --server=SERVER The name of the server to connect "
"to\n"
"\n"
-msgstr "%s [options] ... \n"
+msgstr ""
+"%s [options] ... \n"
"\n"
" -h, --help 显示此帮助\n"
" --version 显示版本\n"
@@ -1433,32 +1501,32 @@ msgstr ""
"Compiled with libpulse %s\n"
"Linked with libpulse %s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:107
+#: ../src/utils/pactl.c:108
#, c-format
msgid "Failed to get statistics: %s\n"
msgstr "获取统计数据失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:113
+#: ../src/utils/pactl.c:114
#, c-format
msgid "Currently in use: %u blocks containing %s bytes total.\n"
msgstr "当前使用:%u块,总共%s字节。\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:116
+#: ../src/utils/pactl.c:117
#, c-format
msgid "Allocated during whole lifetime: %u blocks containing %s bytes total.\n"
msgstr "整个生命周期所得分配:%u块,总共%s字节。\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:119
+#: ../src/utils/pactl.c:120
#, c-format
msgid "Sample cache size: %s\n"
msgstr "采样缓存大小:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:128
+#: ../src/utils/pactl.c:129
#, c-format
msgid "Failed to get server information: %s\n"
msgstr "获取服务器信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:135
+#: ../src/utils/pactl.c:136
#, c-format
msgid ""
"User name: %s\n"
@@ -1469,7 +1537,8 @@ msgid ""
"Default Sink: %s\n"
"Default Source: %s\n"
"Cookie: %08x\n"
-msgstr "用户名:%s\n"
+msgstr ""
+"用户名:%s\n"
"主机名:%s\n"
"服务器名:%s\n"
"服务器版本:%s\n"
@@ -1478,27 +1547,33 @@ msgstr "用户名:%s\n"
"默认音频入口:%s\n"
"Cookie:%08x\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:160
+#: ../src/utils/pactl.c:175
#, c-format
msgid "Failed to get sink information: %s\n"
msgstr "获取音频出口信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:176
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:191
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"*** Sink #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Driver: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Owner Module: %u\n"
-"Volume: %s\n"
-"Monitor Source: %s\n"
-"Latency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
-"Flags: %s%s%s%s%s%s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr "*** 音频出口 #%u ***\n"
+"Sink #%u\n"
+"\tState: %s\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDescription: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tOwner Module: %u\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s%s%s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBase Volume: %s%s%s\n"
+"\tMonitor Source: %s\n"
+"\tLatency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
+"\tFlags: %s%s%s%s%s%s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 音频出口 #%u ***\n"
"名称:%s\n"
"驱动:%s\n"
"采样规格:%s\n"
@@ -1511,31 +1586,33 @@ msgstr "*** 音频出口 #%u ***\n"
"属性:\n"
"%s"
-#: ../src/utils/pactl.c:193 ../src/utils/pactl.c:371
-msgid "muted"
-msgstr "已静音"
-
-#: ../src/utils/pactl.c:212
+#: ../src/utils/pactl.c:255
#, c-format
msgid "Failed to get source information: %s\n"
msgstr "获取音频入口信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:228
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:271
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"*** Source #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Driver: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Owner Module: %u\n"
-"Volume: %s\n"
-"Monitor of Sink: %s\n"
-"Latency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
-"Flags: %s%s%s%s%s%s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr "*** 音频入口 #%u ***\n"
+"Source #%u\n"
+"\tState: %s\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDescription: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tOwner Module: %u\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s%s%s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBase Volume: %s%s%s\n"
+"\tMonitor of Sink: %s\n"
+"\tLatency: %0.0f usec, configured %0.0f usec\n"
+"\tFlags: %s%s%s%s%s%s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 音频入口 #%u ***\n"
"名称:%s\n"
"驱动:%s\n"
"采样规格:%s\n"
@@ -1548,73 +1625,112 @@ msgstr "*** 音频入口 #%u ***\n"
"属性:\n"
"%s"
-#: ../src/utils/pactl.c:246 ../src/utils/pactl.c:289 ../src/utils/pactl.c:322
-#: ../src/utils/pactl.c:366 ../src/utils/pactl.c:367 ../src/utils/pactl.c:374
-#: ../src/utils/pactl.c:418 ../src/utils/pactl.c:419 ../src/utils/pactl.c:425
-#: ../src/utils/pactl.c:468 ../src/utils/pactl.c:469 ../src/utils/pactl.c:473
+#: ../src/utils/pactl.c:303 ../src/utils/pactl.c:347 ../src/utils/pactl.c:382
+#: ../src/utils/pactl.c:419 ../src/utils/pactl.c:478 ../src/utils/pactl.c:479
+#: ../src/utils/pactl.c:489 ../src/utils/pactl.c:533 ../src/utils/pactl.c:534
+#: ../src/utils/pactl.c:540 ../src/utils/pactl.c:583 ../src/utils/pactl.c:584
+#: ../src/utils/pactl.c:591
msgid "n/a"
msgstr "n/a"
-#: ../src/utils/pactl.c:263
+#: ../src/utils/pactl.c:321
#, c-format
msgid "Failed to get module information: %s\n"
msgstr "获取模块信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:281
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:339
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"*** Module #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Argument: %s\n"
-"Usage counter: %s\n"
-"Auto unload: %s\n"
-msgstr "*** 模块 #%u ***\n"
+"Module #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tArgument: %s\n"
+"\tUsage counter: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 模块 #%u ***\n"
"名称:%s\n"
"参数:%s\n"
"使用计数器:%s\n"
"自动卸载:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:298
+#: ../src/utils/pactl.c:358
#, c-format
msgid "Failed to get client information: %s\n"
msgstr "获取客户端信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:316
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:376
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"*** Client #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Properties:\n"
+"Client #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 客户端 #%u ***\n"
+"驱动:%s\n"
+"所有者模块:%s\n"
+"属性:\n"
"%s"
-msgstr "*** 客户端 #%u ***\n"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to get card information: %s\n"
+msgstr "获取自动加载信息失败:%s\n"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:411
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Card #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 客户端 #%u ***\n"
"驱动:%s\n"
"所有者模块:%s\n"
"属性:\n"
"%s"
-#: ../src/utils/pactl.c:333
+#: ../src/utils/pactl.c:425
+#, c-format
+msgid "\tProfiles:\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/utils/pactl.c:431
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\tActive Profile: %s\n"
+msgstr "管道失败:%s"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:442
#, c-format
msgid "Failed to get sink input information: %s\n"
msgstr "获取音频出口输入信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:352
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:461
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"*** Sink Input #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Client: %s\n"
-"Sink: %u\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Volume: %s\n"
-"Buffer Latency: %0.0f usec\n"
-"Sink Latency: %0.0f usec\n"
-"Resample method: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr "*** 音频出口输入 #%u ***\n"
+"Sink Input #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tClient: %s\n"
+"\tSink: %u\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tMute: %s\n"
+"\tVolume: %s\n"
+"\t %s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tBuffer Latency: %0.0f usec\n"
+"\tSink Latency: %0.0f usec\n"
+"\tResample method: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 音频出口输入 #%u ***\n"
"驱动:%s\n"
"所有者模块:%s\n"
"客户端:%s\n"
@@ -1628,27 +1744,28 @@ msgstr "*** 音频出口输入 #%u ***\n"
"属性:\n"
"%s"
-#: ../src/utils/pactl.c:385
+#: ../src/utils/pactl.c:500
#, c-format
msgid "Failed to get source output information: %s\n"
msgstr "获取音频入口输出信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:405
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:520
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"*** Source Output #%u ***\n"
-"Driver: %s\n"
-"Owner Module: %s\n"
-"Client: %s\n"
-"Source: %u\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Buffer Latency: %0.0f usec\n"
-"Source Latency: %0.0f usec\n"
-"Resample method: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr "*** 音频入口输出 #%u ***\n"
+"Source Output #%u\n"
+"\tDriver: %s\n"
+"\tOwner Module: %s\n"
+"\tClient: %s\n"
+"\tSource: %u\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tBuffer Latency: %0.0f usec\n"
+"\tSource Latency: %0.0f usec\n"
+"\tResample method: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 音频入口输出 #%u ***\n"
"驱动:%s\n"
"所有者模块:%s\n"
"客户端:%s\n"
@@ -1661,26 +1778,29 @@ msgstr "*** 音频入口输出 #%u ***\n"
"属性:\n"
"%s"
-#: ../src/utils/pactl.c:436
+#: ../src/utils/pactl.c:551
#, c-format
msgid "Failed to get sample information: %s\n"
msgstr "获取采样信息失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:455
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:569
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"*** Sample #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Volume: %s\n"
-"Sample Specification: %s\n"
-"Channel Map: %s\n"
-"Duration: %0.1fs\n"
-"Size: %s\n"
-"Lazy: %s\n"
-"Filename: %s\n"
-"Properties:\n"
-"%s"
-msgstr "*** 采样 #%u ***\n"
+"Sample #%u\n"
+"\tName: %s\n"
+"\tSample Specification: %s\n"
+"\tChannel Map: %s\n"
+"\tVolume: %s\n"
+"\t %s\n"
+"\t balance %0.2f\n"
+"\tDuration: %0.1fs\n"
+"\tSize: %s\n"
+"\tLazy: %s\n"
+"\tFilename: %s\n"
+"\tProperties:\n"
+"\t\t%s\n"
+msgstr ""
+"*** 采样 #%u ***\n"
"名称:%s\n"
"音量:%s\n"
"采样规格:%s\n"
@@ -1692,50 +1812,23 @@ msgstr "*** 采样 #%u ***\n"
"属性:\n"
"%s"
-#: ../src/utils/pactl.c:481
-#, c-format
-msgid "Failed to get autoload information: %s\n"
-msgstr "获取自动加载信息失败:%s\n"
-
-#: ../src/utils/pactl.c:497
-#, c-format
-msgid ""
-"*** Autoload Entry #%u ***\n"
-"Name: %s\n"
-"Type: %s\n"
-"Module: %s\n"
-"Argument: %s\n"
-msgstr "*** 自动加载项 #%u ***\n"
-"名称:%s\n"
-"类型:%s\n"
-"模块:%s\n"
-"参数:%s\n"
-
-#: ../src/utils/pactl.c:504
-msgid "sink"
-msgstr "音频出口"
-
-#: ../src/utils/pactl.c:504
-msgid "source"
-msgstr "音频入口"
-
-#: ../src/utils/pactl.c:511 ../src/utils/pactl.c:521
+#: ../src/utils/pactl.c:599 ../src/utils/pactl.c:609
#, c-format
msgid "Failure: %s\n"
msgstr "失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:545
+#: ../src/utils/pactl.c:633
#, c-format
msgid "Failed to upload sample: %s\n"
msgstr "上传采样失败:%s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:562
+#: ../src/utils/pactl.c:650
#, c-format
msgid "Premature end of file\n"
msgstr "文件过早结束\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:678
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:770
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s [options] stat\n"
"%s [options] list\n"
@@ -1749,6 +1842,7 @@ msgid ""
"%s [options] unload-module ID\n"
"%s [options] suspend-sink [SINK] 1|0\n"
"%s [options] suspend-source [SOURCE] 1|0\n"
+"%s [options] set-card-profile [CARD] [PROFILE] \n"
"\n"
" -h, --help Show this help\n"
" --version Show version\n"
@@ -1757,7 +1851,8 @@ msgid ""
"to\n"
" -n, --client-name=NAME How to call this client on the "
"server\n"
-msgstr "%s [options] stat\n"
+msgstr ""
+"%s [options] stat\n"
"%s [options] list\n"
"%s [options] exit\n"
"%s [options] upload-sample FILENAME [NAME]\n"
@@ -1776,7 +1871,7 @@ msgstr "%s [options] stat\n"
" -s, --server=SERVER 要连接的服务器名\n"
" -n, --client-name=NAME 此客户端在服务器上的名称\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:729
+#: ../src/utils/pactl.c:822
#, c-format
msgid ""
"pactl %s\n"
@@ -1787,61 +1882,66 @@ msgstr ""
"Compiled with libpulse %s\n"
"Linked with libpulse %s\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:768
+#: ../src/utils/pactl.c:861
#, c-format
msgid "Please specify a sample file to load\n"
msgstr "请指定要加载的采样文件\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:790
+#: ../src/utils/pactl.c:883
#, c-format
msgid "Failed to open sound file.\n"
msgstr "打开声音文件失败。\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:802
+#: ../src/utils/pactl.c:895
#, c-format
msgid "You have to specify a sample name to play\n"
msgstr "你必须指定要播放的采样名\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:814
+#: ../src/utils/pactl.c:907
#, c-format
msgid "You have to specify a sample name to remove\n"
msgstr "你必须指定要删除的采样名\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:822
+#: ../src/utils/pactl.c:915
#, c-format
msgid "You have to specify a sink input index and a sink\n"
msgstr "你必须指定音频出口索引和音频出口\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:831
+#: ../src/utils/pactl.c:924
#, c-format
msgid "You have to specify a source output index and a source\n"
msgstr "你必须指定音频入口输出索引和音频入口\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:845
+#: ../src/utils/pactl.c:938
#, c-format
msgid "You have to specify a module name and arguments.\n"
msgstr "必须指定模块名和参数。\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:865
+#: ../src/utils/pactl.c:958
#, c-format
msgid "You have to specify a module index\n"
msgstr "必须指定模块索引\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:875
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:968
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"You may not specify more than one sink. You have to specify at least one "
-"boolean value.\n"
+"You may not specify more than one sink. You have to specify a boolean "
+"value.\n"
msgstr "不可指定多个音频出口。必须指定至少一个布尔值。\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:888
-#, c-format
+#: ../src/utils/pactl.c:981
+#, fuzzy, c-format
msgid ""
-"You may not specify more than one source. You have to specify at least one "
-"boolean value.\n"
+"You may not specify more than one source. You have to specify a boolean "
+"value.\n"
msgstr "不可指定多个音频入口。必须指定至少一个布尔值。\n"
-#: ../src/utils/pactl.c:904
+#: ../src/utils/pactl.c:993
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have to specify a card name/index and a profile name\n"
+msgstr "你必须指定音频出口索引和音频出口\n"
+
+#: ../src/utils/pactl.c:1008
#, c-format
msgid "No valid command specified.\n"
msgstr "未指定有效的命令。\n"
@@ -1942,17 +2042,17 @@ msgstr "杀死PulseAudio后台程序失败。"
msgid "Daemon not responding."
msgstr "后台程序未响应。"
-#: ../src/utils/pacmd.c:112
+#: ../src/utils/pacmd.c:144
#, c-format
msgid "select(): %s"
msgstr "select():%s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:124 ../src/utils/pacmd.c:140
+#: ../src/utils/pacmd.c:154 ../src/utils/pacmd.c:171
#, c-format
msgid "read(): %s"
msgstr "read():%s"
-#: ../src/utils/pacmd.c:153 ../src/utils/pacmd.c:167
+#: ../src/utils/pacmd.c:187 ../src/utils/pacmd.c:201
#, c-format
msgid "write(): %s"
msgstr "write():%s"
@@ -2004,7 +2104,8 @@ msgstr ""
" -d, --device=DEVICE 要连接的音频出口名\n"
" -n, --client-name=NAME 此客户端在服务器上的名称\n"
" --stream-name=NAME 此流在服务器上的名称\n"
-" --volume=VOLUME 指定初始(线性)音量,取值在0...65536之间\n"
+" --volume=VOLUME 指定初始(线性)音量,取值在0...65536"
+"之间\n"
" --channel-map=CHANNELMAP 设定使用的通道映射表\n"
#: ../src/utils/paplay.c:255
@@ -2042,3 +2143,46 @@ msgstr "正在使用采样规格'%s'\n"
msgid "Cannot access autospawn lock."
msgstr "不能访问autospawn锁。"
+#~ msgid ""
+#~ "' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again.\n"
+#~ "For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate "
+#~ "PolicyKit priviliges, or become a member of '"
+#~ msgstr ""
+#~ "而且PolicyKit拒绝授予我们权限。再次取消SUID。\n"
+#~ "要启用实时调度,请取得适应的PolicyKit权限,或者成为组成员'"
+
+#~ msgid ""
+#~ "', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this "
+#~ "user."
+#~ msgstr "',或者提高本用户的RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO资源上限。"
+
+#~ msgid "Default sink name (%s) does not exist in name register."
+#~ msgstr "名称登记表中不存在默认的音频出口名(%s)。"
+
+#~ msgid "Buffer overrun, dropping incoming data\n"
+#~ msgstr "缓冲超限,丢弃正在读入的数据\n"
+
+#~ msgid "pa_stream_drop() failed: %s\n"
+#~ msgstr "pa_stream_drop()失败:%s\n"
+
+#~ msgid "muted"
+#~ msgstr "已静音"
+
+#~ msgid ""
+#~ "*** Autoload Entry #%u ***\n"
+#~ "Name: %s\n"
+#~ "Type: %s\n"
+#~ "Module: %s\n"
+#~ "Argument: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "*** 自动加载项 #%u ***\n"
+#~ "名称:%s\n"
+#~ "类型:%s\n"
+#~ "模块:%s\n"
+#~ "参数:%s\n"
+
+#~ msgid "sink"
+#~ msgstr "音频出口"
+
+#~ msgid "source"
+#~ msgstr "音频入口"